h

Definitief einde zwembad Steyl, actie mocht niet helpen

1 februari 2023

Definitief einde zwembad Steyl, actie mocht niet helpen

Foto: Reddingsbrigade Tegelen
In oktober startten we een actie om het zwembad in Steyl open te houden. We gingen in gesprek met de verhuurder/ eigenaar, huurder, gebruikers, verenigingen en iedereen die het zwembad een warm hart toedraagt. Spontaan hielpen mensen mee om handtekeningen op te halen. Maar dat alles mocht niet baten. Op 1-11-2022 gingen de deuren definitief op slot en zijn sindsdien niet meer open gegaan.

 
Vragen gesteld
In oktober spraken we de gemeente Venlo aan op haar verantwoordelijk. B&W hebben onlangs dan eindelijk een antwoord bedacht op onze vragen. Waar ze normaal binnen 30 dagen een reactie dient te sturen, had Burgemeester en Wethouders er nu ruim 12 weken (!) voor nodig om een nietszeggend antwoord te sturen.

 

Het gemeentebestuur stelt dat ze geen actie gaat ondernemen omdat het zwembad particulier bezit is, "er geen signalen bekend zijn van gebruikers", niemand om steun of hulp heeft gevraagd, en er "geen verplichtingen zijn tussen gemeente en zwembad".

De gemeente kijkt daarmee weg en schuift toekomstige problemen voor zich uit.

 

Foto: HOMECTABANNER

 

En nu?
Inmiddels is het zwembad in Steyl al drie maanden gesloten en gaat niet meer open. Sloop ligt op de loer. Daarmee verdwijnt er wederom veel zwemwater in de gemeente.

De meeste gebruikers vonden gelukkig een plek in het andere zwembad van Rodan in Venlo-Noord. Of dit voor alle verenigingen en gebruikers geldt is niet bekend. Mogelijk blijft het flink puzzelen in het schema om actief te blijven of een aantrekkelijk tijdstip te bieden.

Of de nieuwbouw van het zwembad in Blerick over enkele jaren een oplossing gaat bieden is net zo onduidelijk. Want het zit nu al programmatisch vol en met de nieuwbouw komen er nauwelijks extra mogelijkheden bij.

 

Foto: Shutterstock

 

Dank je wel!
We danken iedereen die onze actie steunde, de petitie tekende, meehielp met handtekeningen ophalen, en met ons de hoop hield het zwembad voor de tweede keer van de ondergang te redden.

Samen hebben we ons best gedaan maar als de verhuurder/eigenaar, huurder en zelfs de gemeente niet anders besluiten, dan is er nu een einde gekomen aan een rijke (sportieve) historie van (school)zwemmen in Steyl/Tegelen... 

 

Bekijk ook:

U bent hier