h

Hoe zit het met de ventwagens en foodtrucks?

24 februari 2022

Hoe zit het met de ventwagens en foodtrucks?

De ventvergunningen moeten beter afgestemd worden op het gezondheidsbeleid zodat vooral onze jongeren minder in de verleiding worden gebracht om ongezonde snacks te kopen bij de ventwagens die bij scholen staan. Hiervoor dienden we in 2019 en 2021 al moties in, en nog is het onduidelijk wat de stand van zaken is. Dus vroegen we er maar naar.

 

Op 9 januari 2019 diende de SP samen met het CDA een motie in om te onderzoeken of een geheel verbod van ventwagens rondom onze scholen mogelijk was om op te nemen in de APV (lokale verordening).

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Het bleek dat de beleidsregels moesten worden aangepast en dit niet via de APV mogelijk was.”

Daarom dienden SP en CDA, samen met 50Plus en EENLokaal, op 30 juni 2021 opnieuw een motie in om de beleidsregels aan te passen.
“Nu om het vergunninghouders te verbieden te verkopen binnen een straat van 1500 meter van scholen. Deze motie werd zelfs unaniem, door de hele raad, aangenomen.”

 

De reactie van het college toen was positief. Het college gaf aan dat de motie helemaal past binnen de ambitie van het worden van de gezondste regio.
 
Tevens zou het college uitzoeken hoe andere gemeenten met zo’n gebiedsverbod aan de slag zijn gegaan. Er zou een terugkoppeling volgen in het najaar. Het college zou onderzoeken hoe de motie uit te voeren en hierbij naar het eventuele overgangsrecht van de huidige vergunninghouders kijken.

 

Weingarten: “Inmiddels is dat “najaar” alweer een nieuw jaar geworden. De SP trok aan de bel en vroeg gisterenavond in de gemeenteraad aan de wethouder wat de stand van zaken is?”

 

 

Wethouder Schatorjé (welzijn, EENLokaal) zei in zijn reactie dat de gemeente op zoek is gegaan naar goede voorbeelden in den lande. Ook hoe om te gaan met ongezond voedingsaanbod, gezonde schoolkantine.

Volgens de wethouder is “een integrale aanpak nodig om voedingsgedrag en gezondheid succesvol te stimuleren”. Daarvoor is contact gelegd met diverse werkgroepen en werd recentelijk “een raamwerk” ontwikkeld. Dat moet ook juridische mogelijkheden voor een gezonder aanbod realiseren.

Het heeft allemaal wat langer geduurd omdat dus kennelijk pas recent “nieuwe handvatten beschikbaar kwamen. Daarmee kunnen we nu goede vervolgstappen zetten”.

 

Weingarten: “Het college gaf aan dat de gemeenteraad op de hoogte gehouden wordt van de ontwikkelingen. Daarmee moeten we het doen voor nu maar we blijven er bovenop zitten.”

 

Bekijk ook:

U bent hier