h

Ouderen

De SP maakt zich sterk voor onze ouderen. U vindt hier alle nieuws, acties en activiteiten op het gebied van Ouderen.
1 mei 2022

Voor een goed pensioen en meer koopkracht

Foto: SP
Onze pensioenen worden onzekerder door de verslechtering van de pensioenwet. De Wet Toekomst Pensioenen (WTP), wordt door de regering met grote haast door de Tweede Kamer gedrukt. Deze wet maakt onze pensioenen individueler en onzekerder, bovendien worden de onzinnige rekenregels die nu indexatie tegenhouden niet aangepakt. Lees verder
10 februari 2022

Onduidelijke drinkontheffing Huizen van de Wijk

Het schijnt dat er afgelopen jaar ineens door de gemeente voor alle ‘Huizen van de Wijk’ een verbod is uitgegaan voor het schenken van licht alcoholische dranken bij activiteiten of evenementen. Terwijl er voor eenmalige bijeenkomsten wel een vergunning daartoe afgegeven werd. Een van de buurthuizen trok aan de bel omdat ze haar activiteiten gaat staken door deze onduidelijkheid. De SP heeft om opheldering gevraagd.

Lees verder
16 december 2020

Geen verlaging van PGB-tarieven

De gemeente wilde bezuinigen op het persoonsgebonden budget (pgb) door de tarieven te verlagen. Vergeleken met andere gemeenten zouden die tarieven ruim zijn, en ook ligt er de opdracht om op de zorg kosten te besparen. Met een wijzigingsvoorstel voorkwam een meerderheid van de gemeenteraad dat er gemorreld zou worden aan het PGB-tarief.

Lees verder
3 oktober 2018

SP start actie voor behoud van gemeentelijk zwembad in Blerick

Foto: SP
De SP heeft kennisgenomen van het in de begroting opgenomen voornemen tot sluiting van het zwembad de Wisselslag in Blerick. De redenen van de sluiting zijn met name de steeds verder oplopende onderhoudskosten van verouderde installaties en gebouwen. De SP staat echter voor publieke voorzieningen die onder beheer zijn van de gemeente. Een zwembad behoort daar voor de SP bij en komt in actie. Lees verder
23 februari 2017

Vragen over zoektocht naar Poolse verpleegkundigen

De Zorggroep wil in Nederland verblijvende Poolse arbeidsmigranten werven voor zorgtaken. Gezien de historie van zowel de arbeidsmigratie als de ontwikkelingen binnen de Zorggroep roept dit bij de SP de nodige vragen op.

Lees verder
22 december 2016

De zorg blijft een punt van zorg

In december besprak de gemeenteraad het voorstel over de evaluatie eigen bijdrage in de WMO en de stapeling van zorgkosten. Een technisch stuk voor een complexe situatie. De SP was dan ook kritisch bij de wijze waarop de papieren werkelijkheid botst met de realiteit van alledag.

Lees verder
11 februari 2015

Ontkomt Venlo aan PGB-chaos?

Er is veel te doen over de uitbetaling van het PGB, en terecht, de administratieve problemen bij uitvoerder SVB moeten vlug weggewerkt worden en budgetten weer uitbetalen. De SP vroeg de gemeente Venlo hoe het hier zit.

Lees verder
27 oktober 2014

Red de zorg en kom de 8e ook naar Den Haag

De politiek bezuinigt dubbel op de zorg. Tienduizenden mensen verliezen hun baan en nog veel meer ouderen, gehandicapten en zieken hun vertrouwde zorg. Zorg raakt iedereen. Daarom is de SP samen met de vakbonden de campagne Red de zorg gestart. Op 8 november is er een actiedag in Den Haag. Doe mee, red de zorg!

Lees verder
21 augustus 2014

Sfeer proeven in Arcen met actie voor de zorg

Woensdagen 13 en 20 augustus waren we met een delegatie aanwezig op de Sfeermarkt in Arcen, een braderie en markt die wekelijks in de zomer georganiseerd wordt en tienduizenden bezoekers kent. De SP deelde uit maar haalde ook op.

Lees verder
27 juli 2014

Actie voor behouden verzorgingshuizen

Gisterenmiddag stonden we in het centrum van Tegelen met een kaartenactie om te voorkomen dat ouderen verplicht moeten verhuizen uit hun vertrouwde verzorgingshuis. Dit idee is ingegeven door diverse bezuinigingen in de (ouderen)zorg. Ook in Venlo staat dit op stapel. Reden voor de SP om in actie te komen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier