h

Stevig debat zorgt voor verbeteringen op het spoor

24 oktober 2019

Stevig debat zorgt voor verbeteringen op het spoor

SP, EENLokaal, D66 en CDA hebben een interpellatiedebat aangevraagd over de situatie op het rangeerterrein, spooremplacement en de toename van vervoer van gevaarlijke stoffen door Venlo. Dat raadsdebat vond plaats op woensdag 23 oktober. Uitkomst is onder meer dat de raad en het publiek voortaan elk jaar bijgepraat worden over spoorveiligheid.

 

Met een interpellatie kan een raadslid inlichtingen van het college of de burgemeester vragen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Eventueel kan via een motie een uitspraak van de raad worden verkregen. (Een interpellatie gaat dus verder dan het stellen van bijvoorbeeld vragen.)

 
SP-raadslid Ton Heerschop: “De SP heeft dit debat gevraagd omdat wij niet tevreden waren met de beantwoording van de vragen die wij stelden over het spooremplacement. Ook wilden we de bevindingen uit ons onderzoeksrapport concreet maken.”

 

“Daarnaast is de raad uitvoerig geïnformeerd op 10 oktober, tijdens de informatieavond over het spoorwegemplacement. Deskundigen van Prorail, Veiligheidsregio en gemeente gaven een toelichting. Echter, wat we toen hoorden is dat volgens ProRail er geen overschrijdingen zijn op het ‘basisnet spoor’. Maar gelijktijdig horen we ook dat het ministerie overweegt om de plafonds op te rekken omdat basisnet spoor de zaak te veel zou belemmeren. En dan stelt het college dat zij bekend is met de overschrijdingen aangaande basisnet.”

“Kortom, deze wetgeving helpt ons niet direct met wat nu wel en wat nu niet toegestaan is maar uit de beantwoording van onze eerdere vragen weten we dat betreffende basisnet de gemeente daar niet over gaat. Dat vraagt om een andere aanpak.”

 

 

Heerschop: “Waarom rijden treinen met gevaarlijke stoffen nu door Venlo? Was het niet de Betuwelijn die juist vermindering van vervoer gevaarlijke stoffen door steden in het zuiden zou moeten bewerkstelligen? Was het niet het ‘convenant afbouw ammoniaktransporten’ dat zou moeten regelen dat in 2015 DSM het vervoer tot 0 zou terugbrengen? Maar hoe is de realiteit? De Betuwelijn wacht mogelijk nog tot 2030 op aansluiting op het spoor in Duitsland. En de inspanningsverplichting heeft DSM noch haar rechtsopvolger ooit ingevuld.”

 

“De mensen die in Venlo rondom het spoor wonen hebben net als de rest van Nederland meebetaald aan de Betuwelijn en de compensatie van DSM. Maar tot op de dag van vandaag rijden de treinen met gevaarlijke stoffen door onze gemeente. En dat zien die mensen ook.”

 

 

Ton Heerschop: “De SP vroeg tijdens het interpellatiedebat om een integrale aanpak van dit dossier. En ook om nog eens naar het risicoprofiel voor Venlo te kijken. De burgemeester zit in het bestuur van de veiligheidsregio en kan dat zodoende regelen.”

“Ook vroeg ik wederom dat de calamiteitenplannen voor het emplacement gedeeld zouden worden met de gemeenteraad. Daarover kreeg ik eerder een toezegging maar tot op heden nog niets gezien.”

 

 

Heerschop: “Ten aanzien van de transporten over de Maaslijn vanuit Geleen vroeg de SP of het gemeentebestuur wil optrekken met de beide veiligheidsregio’s en betrokken gemeentes om richting Den Haag aan te geven dat Venlo erop rekent dat de resultaat- en/of inspanningsverplichting zoals gedaan in het ‘convenant afbouw ammoniaktransporten’ alsnog worden ingevuld.”

 

“Wat betreft de transporten over de Brabantroute zou eenzelfde initiatief met de Brabantse gemeenten en veiligheidsregio’s kunnen worden genomen. Hierbij zou bijvoorbeeld de suggestie richting het ministerie kunnen zijn om de transporten met gevaarlijke stoffen duurder te maken op de Brabantroute dan op de Betuwelijn.”

 


 
Burgemeester Scholten reageerde positief en zei in overleg te gaan met andere gemeenten en veiligheidsregio’s en ook richting ministerie druk te zetten om de situatie voor Venlo te verbeteren.

 

Ook zei hij dit debat belangrijk te vinden en in een behoefte voldoet en daarom voortaan jaarlijks een informatieavond over spoorveiligheid te gaan organiseren waarbij dan ook inzicht wordt gegeven in de rapportages die naar aanleiding van incidenten op het spoor worden opgesteld. “Iedereen heeft belang bij dat onderzoek. Dat geldt voor zowel ProRail als NS en dus ook voor raadsleden en bewoners.”, zo zei de burgemeester.

 

Ton Heerschop: “Die ferme uitspraken doen ons goed, geeft aan dat onze zorgen serieus worden opgepakt. Ook goed dat de burgermeester de minister op de verantwoordelijkheid gaat aanspreken. We houden het in de gaten.”

 

Bekijk ook:

U bent hier