h

Onderzoeksrapport naar risico’s en kansen op de spoorwegen rond Venlo

26 september 2019

Onderzoeksrapport naar risico’s en kansen op de spoorwegen rond Venlo

Berichtgeving over enerzijds een toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor door Venlo en anderzijds de inzet van langere treinen (tot 740 meter) voor onder meer dit vervoer van gevaarlijke stoffen, was voor de SP aanleiding te analyseren wat er speelt. Een buurtonderzoek onder omwonenden deed de rest. Het rapport met conclusies en aanbevelingen werd gisteren door de SP-fractie aan de burgemeester overhandigd.

 

 

In 2013 deed de SP-Venlo al eens eerder een onderzoek waarna ze begin 2014 de conclusies daarvan en aanbevelingen aan het gemeentebestuur aanreikte. Echter werd daar in onze ogen te weinig mee gedaan.

 

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “De actualiteit van deze zomer deed de SP-Venlo besluiten het onderzoek uit 2013/2014 te herhalen. In augustus was daarvoor een buurtonderzoek in Venlo-Zuid, enkele straten rondom het spooremplacement. Tegelijkertijd werden een aantal zaken nader onder de loep genomen.”

“Het resultaat daarvan, plus de analyse, conclusies en aanbevelingen, leest u in dit nieuwe onderzoeksrapport naar de risico’s en kansen op de spoorwegen rond Venlo.”

 

Bij de overhandiging, tijdens de gemeenteraadsvergadering op 25 september, zei de burgemeester het onderzoek te gaan bestuderen en te delen met de wethouders en de leden van de gemeenteraad.

 

 

Angelique Weingarten: “Dat is een goede eerste stap, mooier zou het zijn wanneer ons rapport omgezet wordt in beleid en concrete actiepunten.”

“Met het nieuws over de toename van giftreinen, de inzet van extra lange treinen, maar ook de gewenste ondertunneling van de Vierpaardjes en de drukte die het goederenvervoer over het spoor nu al kent, geeft ons rapport de nodige kansen om het spoorvervoer in Venlo te verbeteren en veiliger te krijgen.”

 
Bekijk ook:

U bent hier