h

Wederom toename treinen met gevaarlijke lading door Venlo

8 augustus 2020

Wederom toename treinen met gevaarlijke lading door Venlo

De SP maakt zicht samen met de partijen EENLokaal en PvdA zorgen om de steeds toenemende hoeveelheden gevaarlijke stoffen die per spoor door Venlo komen. Ook in 2019 kunnen we weer een toename zien. We moeten snel de regie in eigen hand nemen om de veiligheid serieus invulling te geven. Vandaar dat wij het college tot actie oproepen om bij ministerie en ProRail  dringend manen de toenemende stijging van vervoer van gevaarlijke stoffen terug te dringen.

 

 

SP-raadslid Ton Heerschop: “Vorig jaar bracht de SP-Venlo een rapportage uit die nu opnieuw actueel blijkt. Op basis van dat rapport voerden we een debat in de raad. Het resultaat daarvan was een (jaarlijkse) informatieavond over de regelgeving en gevaren op het spoor in Venlo.”

ProRail stelt dat zolang zij binnen de afspraken van de regeling Basisnet spoor werkt er geen gevaar is op het spoor. “Maar met iedere toename van hoeveelheden stijgt vanzelfsprekend ook het risico op een incident”, aldus Heerschop. “Dat is geen bangmakerij dat is eenvoudigweg een logisch gevolg van de toename van spoorbewegingen.”

 

 

“Mensen denken wellicht dat het allemaal wel mee zal vallen. Maar we moeten ons realiseren dat over het spoor in Venlo nog steeds stoffen als ammoniak worden vervoerd. Een stof die uitermate bijtend en daardoor dodelijk kan zijn. Die ammoniak is het gevolg van een deal tussen DSM en het Rijk. Het Rijk wilde deze stof niet meer in de Randstad hebben en dus spraken beide partijen af dat een fabriek uit IJmuiden zou worden herbouwd in Geleen.”

“Echter, de capaciteit in Geleen is minder dan in IJmuiden en dus komen we in een situatie dat de opvolger van DSM de ammoniak onder andere via Venlo naar het buitenland vervoerd. Een totaal ongewenst situatie”, zegt Ton Heerschop.

 

 

Daarnaast zijn er ontwikkelingen op het spoor die mogelijk een vermindering of juist een toename van de aantallen stoffen die over het spoor door Venlo gaan. “Wij willen als SP net als de andere partijen weten hoe het college hiermee omgaat. Het is echt tijd om lokaal de regie te nemen en onze veiligheid serieus invulling te geven. Vandaar dat wij het gemeentebestuur ook oproepen om met Den Haag in discussie te gaan om de toenemende stijging van vervoer van gevaarlijke stoffen terug te dringen.”

Snelheid is daarbij geboden aldus de SP. We hebben met andere partijen vragen gesteld over deze kwestie daarna zullen zeker weer discussies volgen in de gemeenteraad.

 

Bekijk ook: 

 

U bent hier