h

Onderzoeksrapport naar spoorwegemplacement overhandigd aan de wethouder

11 februari 2014

Onderzoeksrapport naar spoorwegemplacement overhandigd aan de wethouder

De SP deed afgelopen jaar onderzoek naar en in de omgeving van het rangeerterrein in Venlo. Dit leverde een rapport op met conclusies en aanbevelingen, een toekomstvisie op het rangeren in Venlo. Dit rapport is vanmiddag aangeboden aan verkeerswethouder Teeuwen, met het verzoek de inhoud tot beleid om te zetten.

 

Vanmiddag heeft de SP-Venlo haar onderzoeksrapport over het spoorwegemplacement in Venlo overhandigd aan wethouder Teeuwen (CDA). Al jaren volgt de SP de ontwikkelingen op dit emplacement op de voet. SP-fractievoorzitter Ton Heerschop: “Hoewel de afgelopen jaren diverse verbeteringen zijn doorgevoerd ten behoeve van de veiligheid, blijft het staan dat transporten van gevaarlijke stoffen dwars door steden als Venlo grote risico´s met zich meebrengt.”

 

De SP onderzocht de afgelopen jaren zowel de hoeveelheid en soort van stoffen maar ook de gevolgen van eventuele ongevallen. Hiervoor is informatie opgevraagd en geverifieerd met de Veiligheidsregio, ProRail en gemeente Venlo.

Ton Heerschop (links) in gesprek met wethouder Teeuwen.

 

Heerschop: “Met name het vervoer van ammoniak is een punt van zorg. Zolang niet alle ammoniak van DSM verwerkt kan worden op de terreinen van Chemelot in Sittard-Geleen zal deze stof vervoerd moeten worden over het spoor. De SP stelt dat een ondergrondse leiding een betere optie zou zijn voor deze stof. Nog beter is de verwerking ter plaatse, bij de kunstmestfabriek op Chemelot.”

 

Dat de spoorweginfrastructuur nagenoeg dezelfde structuur kent als aan het einde van de 19e eeuw is veelzeggend.

Heerschop: “De SP pleit dan ook voor een aanpak van de spoorverbindingen zodat goederenvervoer, inclusief gevaarlijke stoffen, niet langer door het centrum van de stad zal gaan.”

“We begrijpen ook wel dat ten tijde van crisis je niet even snel nieuwe spoorlijnen neerlegt. Maar een lange termijn visie is noodzakelijk willen we de veiligheid in het centrum verhogen. De huidige hoeveelheid treinen en hoeveelheden gevaarlijke stoffen moeten we niet in ons stadscentrum willen opslaan, dat creëert een tikkende tijdbom. Die hoeveelheden zouden om Venlo heen moeten gaan.”, stelt Heerschop.

Teeuwen (rechts) neemt het rapport van de SP in ontvangst.

 

Wethouder Jos Teeuwen reageerde vanmiddag enthousiast: “Positief dat de SP dit onderzoek heeft gedaan.”, zei hij bij de overhandiging van ons rapport. Teeuwen geeft aan dat uitplaatsing beter is maar zei ook dat de Betuweroute een oplossing is, al wordt daar de komende jaren nog aan gewerkt. Teeuwen gaat het SP-rapport bestuderen, binnenkort volgt een brief namens B&W met een reactie op ons onderzoek.


Met dit rapport hoopt de SP de discussie rondom het emplacement weer te voeren op basis van veiligheid en niet op basis van geld.
Naast het goederentransport voerden we onlangs ook actie voor gedegen personenvervoer per spoor, met verbetering van de Maaslijn en garantie van intercityverbindingen.

 
Lees ook:

U bent hier