h

Afsluiten truckersterrein wekt woede en vrees

10 oktober 2017

Afsluiten truckersterrein wekt woede en vrees

De SP vraagt al tijden om een aanpak van het parkeerterrein voor vrachtwagens aan de Keulse Barrière aan de grens. Steeds keek de gemeente weg voor de problemen van chauffeurs en ondernemers. Toen in juli in de media kwam hoe vervuild het terrein inmiddels was geworden werd er ineens wel opgeruimd maar niet meer dan dat. Vandaag ineens het bericht dat per 19 oktober het terrein volledig afgesloten wordt, zonder alternatief en zonder rekening te houden met de bedrijven rondom het terrein. De SP stelde meteen vragen en woedende chauffeurs komen in actie.

 

Maandag (9 oktober) stuurde het gemeentebestuur een informatiebrief aan de gemeenteraad over de wijze waarop ze het gemeentelijke terrein aan de Keulse Barrière gaat sluiten.

 

Fractievoorzitter Ton Heerschop: “Verschillende fracties hebben de toestand van dit terrein vaker aan de orde gesteld. De SP heeft in dit kader steeds aangegeven waar haar zorgen liggen over zowel de (sociale) veiligheid van dit gebied, de mogelijkheden voor de daar gevestigde horeca en de bereikbaarheid van de parkeerplaats in het algemeen.”

 

SP-raadslid Alexander Vervoort, die meeschreef mee aan de raadsvragen: “Daarnaast zien wij dit terrein als slechts een mogelijkheid voor parkeren en dient er voor internationaal vrachtverkeer wat de SP betreft een bredere scope te zijn aangaande parkeren en de Nederlandse vervoerssector. Zeker als het gaat om het gebruik voor het wisselen van uitzonderlijk vervoer (zwaar, lang en/of breed transport) waarvan de begeleiding aan de grens gewisseld moet worden. In de brief van de gemeente staat niets over een alternatief. Niet alleen een gemiste kans maar rondom dom.”

 

SP-raadslid Petra Raijer vroeg in de gemeenteraad al vaker aandacht voor de situatie van ondernemers op het bewuste terrein: “Er wordt voor het parkeren verwezen naar een nog te realiseren commercieel geëxploiteerd parkeerterrein op een bedrijventerrein aan de andere kant van Venlo, maar of dat een realistische oplossing is, is nog maar de vraag.”

“Zeker omdat op dat parkeerterrein betaald parkeren is, waar de vaak slecht betaalde buitenlandse chauffeurs geen geld voor hebben. Dat roept gevaarlijke situaties op (parkeren langs de snelwegen) die voorkomen kunnen worden maar blijkbaar gaat de gemeente daaraan voorbij.”

 

En zo zijn er nog wel meer knelpunten en problemen, die de SP-raadsfractie allemaal benoemd heeft in de raadsvragen aan de wethouder. Bekijk ze hier.

 

 

Petra Raijer: “De gemeente Venlo gaat de inmiddels zwaar vervuilde parkeerplaats sluiten, al over een week, en denkt werkelijk alle gebruikers en bezoekers voor die tijd te kunnen informeren én ze naar een goed alternatief te verwijzen? Erg naïef. Waarom die snelheid wanneer de gemeente eerst de situatie maandenlang liet voor wat ze is?”

“Want de gemeente stelt dan wel dat het parkeren gedoogd werd maar liet het ook eerst tot een onhoudbare situatie komen en onderneemt dan een 'actie' zonder enig overleg met betrokkenen. Opnieuw een deuk in het vertrouwen.”

 

Ton Heerschop: “Als sinds 2015 wijzen we het College van B&W op deze situatie, maar horende doof en ziende stekeblind. Pure onwil.”

“We hebben wethouder Ben Aldewereld (VenLokaal, verkeer) in juni en juli op drie verschillende momenten in korte tijd om actie gevraagd. Eind juni in de gemeenteraad nog nul respons, ook niet van andere raadsfracties. Na de ophef in de media halverwege juli kwam men wel ineens in actie.”

“En dan nu stelt men dat volledige afsluiting van het terrein de enige optie is? Sluiten omdat je nooit wilde handhaven op vervuiling en nu zonder alternatief de zaak dichtgooien. Wat is dit voor beleid, is hier over nagedacht?”

 

Na de acties die de SP samen met vakbonden en belangenverenigingen voor transportchauffeurs hield bij het truckersrestaurant ‘De Nieuwe Keulse’ in 2016, en daaropvolgend het aanbieden aan de burgemeester een onderzoeksrapport en 2679 handtekeningen om verbeteringen aan de Keulse Barrière af te dwingen, plus het continue tevergeefs aandacht blijven vragen voor de situatie aan de grens waarbij de gemeente iedere keer weer de kritiek wegwuifde, valt het bericht over de volledige afsluiting per 19 oktober wel heel erg slecht.

 

Reden voor chauffeurs en belangenbehartigers om opnieuw in actie te komen. “De SP steunt uiteraard opnieuw deze acties want de afsluiting is bezopen en geen werkelijke oplossing voor de problemen die ook na de sluiting blijven bestaan.”, zegt Petra Raijer vastberaden.

 

Bekijk ook:

U bent hier