h

Gemeente negeert behoefte van chauffeurs

24 februari 2016

Gemeente negeert behoefte van chauffeurs

Vanavond zijn de door chauffeurs 2679 opgehaalde petities aangeboden aan de burgemeester. Vervolgens stelde de SP raadsvragen en diende een motie in. Allemaal om verbeteringen aan de Keulse Barrière af te dwingen.

 

Bij de aanvang van de raadsvergadering vanavond, woensdag 24 februari, zijn namens de Transport Belangen Vereniging-NL, TruckerAppy, ChauffeursNieuws, FNV, SP en vele vrachtwagenchauffeurs en belangenbehartigers, de door chauffeurs zelf opgehaalde 2679 petities aangeboden aan de gemeenteraad van Venlo.

 

SP-raadslid Petra Raijer: “Met deze overhandiging wilden we de gemeenteraad en het gemeentebestuur meer bewust maken van de problemen en noodzakelijke verbeteringen die aan de Keulse Barrière nodig zijn. Daarvoor brachtten we eerder al een rapport uit over ons onderzoek naar de gehele situatie ter plekke en onze aanbevelingen om de knelpunten op te lossen.”

 

Met het aanbieden van deze petities zijn we er nog niet dus aansluitend stelde de SP raadsvragen, maar de antwoorden van de wethouder (Satijn, VVD) daarop boden weinig soelaas. Dus diende de SP-fractie een motie in die B&W opdraagt om maatregelen te nemen.

 

Raijer: “De motie kreeg helaas geen steun van de andere partijen. D66 reageerde als enige maar zei dat ze het weliswaar eens was met de strekking van de motie maar niet met de woordkeuze, maar kwam ook niet met een voorstel of alternatief.”

 

“Volgens de wethouder (Satijn, VVD) moeten we het "niet groter maken dan het is", de gemeente zou formeel geen rol hebben en wacht tot Van Cranenbroek het terrein in bezit heeft; "We doen geen nadere investeringen want dat is kapitaalvernietiging". Aldus de wethouder in antwoord op onze mondelinge raadsvragen. En daar moeten we het dan maar mee doen?!?”

 

Inrit naar parkeerplaats Keulse Barrière afgesloten door de gemeente ipv de schade aan het wegdek te repareren...

 

De motie werd verworpen, alleen de SP zelf stemde voor, dat zegt ook iets over de betrokkenheid bij dit onderwerp van de andere partijen.

Raijer: “Het zou goed zijn wanneer Raad en College meer gingen beseffen dat de titel logistieke hotspot mede te danken is aan degenen die die logistiek mogelijk maken: de vrachtwagenchauffeur die via Venlo door heel Europa rijdt.”

“Dan zou het ook sieren om voor de chauffeurs de noodzakelijke voorzieningen mogelijk te maken, die in de verre omtrek afwezig zijn. Een goede overdrachtsplek en rustlocatie met bewaakte parkeerplaats en toilet/douche/eetgelegenheid is dan teveel gevraagd?”

 

Namens alle belangenbehartigers en vrachtwagenchauffeurs worden door Natasja Peeters de door chauffeurs zelf opgehaalde petities aan de burgemeester aangeboden.

 

Raijer: “We zijn benieuwd wat B&W met de petities en ons rapport gaat doen, misschien heeft het de ogen geopend. Dat de motie weggestemd werd betekent niet dat we nu bij de pakken neer gaan zitten. We beraden ons, in samenwerking met de belangenbehartigers, over een volgende stap. Daarvoor willen we spoedig een (actie)overleg plannen.” Wordt vervolgd dus!

 
Lees ook:

U bent hier