h

Motie voor verbeteringen op het spoor

11 maart 2015

Motie voor verbeteringen op het spoor

De provincie stelt dat ze de helft van de kosten voor ondertunneling van de spoorwegovergang bij de Vierpaardjes zal dragen. Voor de SP reden meteen boter bij de vis te vragen, eind maart moet hierover een motie worden aangenomen. Komt er dan eindelijk vaart achter dit project?

 

Vorige week heeft de provincie Limburg de toezegging gedaan om de helft van de kosten te dragen voor ondertunneling van de Vierpaardjes. Voor de SP was dit reden om de overige raadsfracties in Venlo voor te stellen om bij de besluitvormende raadsvergadering op 25 maart aanstaande, een extra opdracht aan het college mee te geven.

Het college van B&W zal wat de SP betreft extra inspanningen moeten doen om het overige geld bij elkaar te krijgen, eventueel bij andere overheden.

 

SP-raadslid Ton Heerschop: "De fracties van GroenLinks en Lokale Democraten hebben alvast aangegeven de motie van harte mee te willen indienen. We verwachten dat de motie raadsbreed aangenomen wordt, zeker gezien de eerdere eensgezindheid betreffende dit spoordossier.

Met deze motie hopen we dat het knelpunt bij de Vierpaardjes eindelijk eens de vaart krijgt die nodig is om tot oplossingen te komen. Bij de gedane toezegging vragen we nu boter bij de vis."

De Vierpaardjes is een drukke spoorwegovergang die door werkzaamheden aan de Duitse zijde van de Betuwelijn de komende tien jaar veel dicht zal zijn met negatieve gevolgen voor verkeer en leefbaarheid.

Heerschop: "In het verleden zijn er diverse beloften gedaan aan de mensen in Venlo en met name degenen die langs de Vierpaardjes wonen. Nooit eerder lag er een zo harde toezegging vanuit een andere overheid om een fors deel van de ondertunneling van de Vierpaardjes voor haar rekening te nemen.

Voor de SP, GroenLinks en Lokale Democraten reden om het college de opdracht mee te geven om nu een extra inspanning te doen om de ondertunneling te realiseren."

"Naast de Vierpaardjes zou de SP graag zien dat ook andere delen van het spoor door Venlo worden aangepakt. Echter, nu er voor een deel van de problemen een oplossing in zicht lijkt kiest de SP er voor om op deze oplossing nu op dit moment in te zetten.

Mede omdat een ondertunneling nu realistischer lijkt dan ooit, ten gevolge van de toezegging van gedeputeerde Beurskens (VVD), een uitspraak die hopelijk ook na de verkiezingen op 18 maart nog dezelfde waarde heeft."

 

Lees ook:

U bent hier