h

Toezegging ondertunneling spoorovergang Vierpaardjes

26 maart 2015

Toezegging ondertunneling spoorovergang Vierpaardjes

Toen de gedeputeerde begin maart zei geld te willen uittrekken voor de ondertunneling van de Vierpaardjes waren we verbaasd en verheugd. Het idee hiervoor leeft al jaren maar er gebeurt weinig. Voor ons reden om per motie meer vaart te krijgen in dit dossier. Het debat hierover verliep echter grimmig.

 

De Vierpaardjes is een drukke spoorwegovergang die door werkzaamheden aan de Duitse kant van de Betuwelijn de komende tien jaar veel meer dan nu dicht zal zijn, een infarct dreigt, met negatieve gevolgen voor verkeer en leefbaarheid. Omwonenden snakken al jaren naar een oplossing.

Begin maart deed gedeputeerde Beurskens (en toen

tevens VVD-lijsttrekker) ineens de toezegging om de helft van de kosten te dragen die nodig zijn voor ondertunneling van de Vierpaardjes. Dat laten we ons niet twee keer zeggen, campagnepraat of niet, als de provincie Limburg over de brug komt met geld, dan meteen toehappen zodat de langgekoesterde wens ingevuld kan worden.

Zodoende kwam de SP woensdag 25 maart met een motie die van B&W een extra inspanning vraagt om het overige geld bij elkaar te krijgen, en hierover de raad uiterlijk in november te rapporteren, zodat de ondertunneling eindelijk gerealiseerd kan worden.

 

Het gemeentebestuur stelt dat ze lobbyt maar het is er nog niet concreter op geworden, hoewel de gemeenteraad al jaren stelt dat zij een oplossing wil. Voor de SP reden om dan maar via een motie het college op te roepen om een tandje bij te zetten, zeker nu er een zak met miljoenen in het verschiet ligt moet men deze kans aangrijpen spijkers met koppen te slaan.

Omdat de hele raad de ondertunneling wil, verwachtten we breed draagvlak voor onze motie. Maar ze kreeg alleen steun van mede-indieners GroenLinks en de Lokale Democraten. Er ontstond zelfs een grimmig debat over de motie en de gewenste aanpak, 'campagne-borrel-praat' vloog over en weer terwijl de verkiezingen toch echt vorige week waren...

Zo wilden van de coalitiepartijen de VVD weten of de SP wist welke energie de wethouder al in dit dossier stak. Ja dat wisten wij. PvdA stelde dat de motie voor de bühne was, blijkbaar vergeten dat het dossier al jaren stil ligt. CDA stelde dat ze vertrouwen had in de eigen wethouder en de motie daarom overbodig achtte. Alleen VenLokaal zei dat ze het eens was met de strekking van de motie. Voor de rest sloot de coalitie de rijen en wilde de motie niet ondersteunen. Waarvoor is men bang?

Toont deze coalitie wederom geen lef en daadkracht om daadwerkelijk de nek uit te steken en zaken op te lossen? Of alleen maar beloften in verkiezingstijd maar zodra de stembureaus sluiten gelden die niet meer? Alle conclusies kunnen kloppen.

 

We wisten dat deze reflex van de coalitie er in zat, we zagen ze al eerder op momenten dat het moeilijk voor hen werd. We waren bereid om de hand te reiken naar het college, met een toezegging van de wethouder om in de geest van de motie te handelen zouden we deze intrekken.

Met veel pijn en moeite wisten we die los te peuteren en kon de motie van tafel. We gaan de wethouder nadrukkelijk controleren dat hij zijn toezegging ook naleeft.

De slappe opstelling van de coalitiepartijen is echter veelzeggend. Mooie sier maken met soms loze moties maar als het voor hen lastig is die van de oppositie "overbodig" verklaren.

Dit maakt de SP slechts gemotiveerder om de zaken die niet deugen in de gemeente aan te pakken. Op de inhoud en niet kijkende naar van wie of wat verbetervoorstellen afkomen. Wellicht zit daar het verschil in onze politieke aanpak?

 


In het verleden zijn er diverse beloften gedaan voor verbetering van het spoor, met name aan degenen die aan de Vierpaardjes wonen. Nooit eerder lag er een zo harde toezegging (vanuit de provincie) om een fors deel van de ondertunneling van de Vierpaardjes mee te financieren. Aan mooie praatjes vlak voor verkiezingen hebben wij en de mensen langs het spoor geen boodschap; bij gedane toezeggingen moet er ook boter bij de vis. Wordt vervolgd!

 
Lees ook:

U bent hier