h

Ledenvergadering stemt over programma en lijst

2 oktober 2014

Ledenvergadering stemt over programma en lijst

Op 30 september vond weer een algemene ledenvergadering plaats. Ditmaal stond die in het teken van de provinciale verkiezingen die in maart plaatsvinden, en de inzet van de SP daarbij. Ook werd teruggeblikt op de eerste 100 dagen van de vernieuwde fractie.

 

In wijkgebouw de Witte Kerk te Genooi bespraken de SP-leden en sympathisanten de conceptkandidatenlijst en het conceptprogramma voor de verkiezingen in maart 2015 voor Provinciale Staten van Limburg.

De op deze avond gekozen Venlose afvaardiging brengt onze voorstellen en opmerkingen in op het regio-congres (op 1 november in Roermond) waar het programma en de lijst worden vastgesteld.

De twee nieuwe raadsleden Petra Raijer en Stefan Hugues werden door Peter Ruijtenbeek (foto: staand rechts) geïnterviewd over hun eerste honderd dagen in de gemeenteraad.

Welke ervaringen hebben ze opgedaan, wat verbaast hen, welke ambities hebben ze voor deze raadsperiode, hoe gaan ze het SP-geluid nadrukkelijker laten horen?

Petra en Stefan hebben hun ervaringen in de raad gedeeld en vertellen dat ze zich al aardig thuis beginnen te voelen maar het wel wennen is aan de gang van zaken in het stadhuis maar ze ook al enkele mooie toezeggingen binnensleepten.

Uiteraard kwamen ook enkele actuele politieke kwesties aan de orde, zoals het raadselachtige debat rondom het 'Mikwe'-debacle.

 

Ook werd Angelique Weingarten gevraagd over haar hoge plek op de SP-conceptlijst voor Provinciale Staten, en uiteraard over haar initiatieven rondom de inkomenskaart die ze voor Venlo maakte, het onderzoek naar de schuldhulpverlening, en haar rol binnen onze Hulpdienst en wat ze daarvan wil meenemen naar 'Maastricht'.

Angelique heeft zich voorgesteld en vertelt wat haar ambities zijn om zich kandidaat te stellen voor de Provinciale Staten. 

Verkiezingen die trouwens erg belangrijk zijn want de uitslag heeft immers direct gevolgen voor de samenstelling van de Eerste Kamer en daarmee voor de meerderheid en positie van het kabinet (ook in de Tweede Kamer).
 

Onze Hulpdienst vertelde dat zij dit jaar al ruim 70 hulpvragen te verwerken hadden en men verwacht dat dit enkel zal toenemen. De mensen weten ons steeds beter te vinden, ook omdat we ook echt iets doen, al is het maar de hulpvragers van het juiste advies voorzien.

 

Verder vroeg het bestuur aandacht om meer mensen te activeren en betrekken bij onze toenemende activiteiten. We hebben een stevige ambitie en die vraagt om extra handen. Ook zodat niet taakjes door een steeds dezelfde groepje mensen wordt gedaan want dit kan hen te veel worden en dat komt de creativiteit en kwaliteit niet ten goede.

Als je hier suggesties/ideeën voor hebt, laat ons dit horen want alle kleine beetjes baten.

 

U bent hier