h

Angelique Weingarten

06-42538856

 

Wie is Angelique?                 

Ik ben geboren (1967) en getogen in Blerick. Getrouwd en moeder van twee zonen.
In het dagelijks leven werkzaam bij Incluzio Sociale Basis Venlo waar ze projectleider Wonen Op Proef is.
Voorheen was ze bij welzijnsorganisatie Wel.kom in Venlo actief als trajectbegeleider en als coördinator Maatschappelijke begeleiding van statushouders. Ook was ze coördinator van de Vrijwilligerscentrale in Roermond.

 

Wat doe je zoal bij de SP Venlo?

Van folderen tot 'buurten in de buurt' maar ik was voornamelijk medewerker van de SP-Hulpdienst, waarbij mijn kennis van sociaal-maatschappelijke en welzijnzaken goed van pas komen. In 2015 en 2016 was ik namens de SP lid van Provinciale Staten van Limburg, en opnieuw van mei 2018 t/m maart 2019.

In maart 2018 werd ik lid van de gemeenteraad van Venlo en daarmee tevens fractiesecretaris. Van oktober 2018 tot maart 2022 was ik fractievoorzitter, in 2022 stopte namelijk het raadswerk toen de SP afscheid nam van de gemeenteraad.

 

Wat zijn je hobby’s?

Ik fotografeer, bij voorkeur in zwart/wit, met als favoriete onderwerpen landschap en macro.

Veder ben ik dol op geschiedenis, voorkeur voor onderwerpen als Egypte, de Tweede Wereldoorlog en de DDR.

 

Wat zijn je idealen, waar wil je je voor inzetten?

Dat de burger een stem krijgt. Nu wordt er meestal over de burger beslist en niet met de burger.

Verder sta ik voor goede sociale voorzieningen en is het tijd dat de daadwerkelijke armoede gezien wordt en hieraan ook iets gedaan gaat worden, het kan niet zo zijn dat de rijken rijker worden en de armen steeds armer.

 

Wat vind je thuisfront ervan dat je je voor de SP inzet?

Die vinden het prima, ze zijn gewend dat ik overal een mening over heb en deze ook uitdraag.

Natuurlijk zijn ze het niet altijd eens met me, maar dat is dan ook de uitdaging.

Doel is uiteindelijk dat iedereen zijn eigen mening vormt en daarin ook gerespecteerd wordt.

 

Zit politiek in je familie?

Politieke interesse wel. Ook in mijn stamgezin werd lekker gediscussieerd.

 

Hoe en waarom ben je bij de SP terecht gekomen?

Gelijkwaardigheid is voor mij het meest belangrijk. Ondanks dat veel politieke partijen aangeven ook voor gelijkheid in te staan, maar bij geen enkele andere partij dan de SP wordt dit ook werkelijk in de praktijk omgezet. Binnen de SP is iedereen daadwerkelijk gelijk of je nu Marijnissen of Weingarten heet. Daarom ben ik lid van de SP!

 

Wat is voor jou de meest inspirerende historische gebeurtenis of persoon?

Op 24 juni 1995 werd het Zuid-Afrikaanse rugbyteam wereldkampioen in eigen land. President Nelson Mandela reikte de cup uit aan het team dat bestond uit voornamelijk blanke mensen. Dat was de dag dat apartheid werd overwonnen.

 

U bent hier