h

Haal jongeren uit probleemschulden. Voorstel SP en PvdA aangenomen!

19 februari 2020

Haal jongeren uit probleemschulden. Voorstel SP en PvdA aangenomen!

Vanavond werd het initiatief-raadsvoorstel van SP en PvdA bijna unaniem aangenomen: ‘Van schuldvrij tot zorgvrij, perspectief voor jongeren in schulden’. Hiermee worden grote problemen aangepakt en nieuwe voorkomen, het geeft jongeren weer toekomstmogelijkheden.

 

SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten is samen met PvdA-raadslid Mohamed Addarrazi sinds april 2019 bezig met het raadsinitiatiefvoorstel voor een Jongeren Perspectief Fonds in Venlo. Ze maken hierbij gebruik van de bewezen methode van SchuldenlabNL, een organisatie gespecialiseerd in schuldenaanpak met een succesvolle ervaringen in diverse gemeenten.

 

Angelique Weingarten: “Elke fractie prees het initiatief en gaf het steun. Behalve de PVV, die als enige tegen stemde. Onduidelijk bleef waarom want PVV gaf aan dat ze schulden wil voorkomen maar kwam niet met een eigen voorstel of aanpassing. Jammer, gemiste kans, maar de overige raadsfracties willen wel graag gericht aan de slag kunnen om jongeren uit problematische schulden te helpen”

 

“Deze jongeren in Venlo met schulden gaan we helpen via een gemeentelijk traject dat onder strikte voorwaarden de schulden opkoopt, hen schuldenvrij maakt en zal begeleiden naar opleiding of werk. Hiermee worden grote problemen aangepakt en voorkomen, het geeft jongeren weer toekomstmogelijkheden.”

 

 

Angelique Weingarten: “Dank aan iedereen die dit mogelijk maakte, een initiatief waar lang aan is gewerkt en dat nu pas echt gaat beginnen met het opstellen van een haalbaarheidsstudie naar hoe we jongeren daadwerkelijk uit problematische schulden kunnen krijgen, die als een molensteen om hun nek hangt terwijl ze op dit moment geen schuldhulp krijgen vanwege hun leeftijd, studie of werk/inkomen. Dit moet beter en daar kan het gezamenlijke voorstel van SP en PvdA bij helpen. Daarvan zijn we overtuigd.”

 

“De kosten gaan voor de baten uit maar de inzet kan ook betekenen dat deze jongeren niet verder in problemen komen waardoor ze aanspraak moeten maken op dure schuldsanering of onder bewindvoering komen of later extra (zorg)kosten nodig zijn om ze volledig te kunnen laten meedoen aan de samenleving. Die toekomstige kosten besparen we door er nu vroeg bij te zijn.”

 

 

De komende tijd wordt een haalbaarheidsstudie uitgewerkt die ook de precieze kosten en baten in beeld brengt en welke jongeren in aanmerking komen voor een traject en tegen welke voorwaarden. Als de gemeenteraad vervolgens instemt met de financiering kan het traject van start waarbij eerst een proef volgt met tien jongeren.

Angelique Weingarten: “Bij succes wordt het traject ingezet voor alle jongeren die kampen met problematische schulden. Dat is ons doel en daar gaan we de komende tijd naartoe werken.”

 

Bekijk ook:

U bent hier