h

Plan SP en PvdA, fonds jongeren uit schulden, gaat in 2021 starten

26 november 2020

Plan SP en PvdA, fonds jongeren uit schulden, gaat in 2021 starten

Na aandringen heeft het gemeentebestuur toegezegd begin komend jaar te gaan starten met het jongeren perspectieffonds. SP en PvdA kwamen samen met dit initiatief om jongeren in Venlo met schulden via een gemeentelijk traject schuldenvrij te krijgen en begeleiden naar opleiding of werk. In februari werd ons plan al aangenomen maar wilde de gemeenteraad ook eerst nog een financiële uitwerking. Die ligt er nu en dus kan het project aanvangen.

 

SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten: “SP en PvdA zijn eerder dit jaar samen met dit initiatief-raadsvoorstel gekomen omdat we zien dat vooral jongeren in geldzorgen komen. Door verkeerde keuzes misschien, door stoppen met school en daardoor moeilijk werkcarrière kunnen opbouwen (en salarisopbouw), door werkloosheid maar geen recht op een uitkering hebben terwijl de vaste lasten doorlopen. Door andere oorzaken in schulden terecht komen die op een moment hen boven het hoofd groeien en niet meer zelfstandig opgelost kunnen worden.”

 

‘Van schuldvrij tot zorgvrij, perspectief voor jongeren in schulden’, zo noemden SP en PvdA hun gezamenlijke plan. Hiermee worden jongeren in Venlo met schulden via een gemeentelijk traject schuldenvrij gemaakt en begeleid naar een opleiding, bijscholing, omscholing en/of werk, een duurzaam betaalde vaste baan.

“Door deze ingreep worden grote problemen aangepakt en nieuwe voorkomen, het geeft jongeren weer toekomstmogelijkheden.”

 

 

“Die problemen uiten zich niet alleen in geldzorgen door grote schulden maar ook in stress, psychosociale klachten en gezondheidsproblemen, vereenzaming, dakloosheid, crimineel gedrag.”

“Als we dit weg kunnen nemen dan is de grootste drempel al geslecht en hebben deze jongeren weer lucht. Als we dan ook nog afspraken kunnen maken met schuldeisers over kwijtschelding of schuldverlaging, in combinatie met een schuldhulptraject, dan kan de jongere ook weer uitkijken naar hoe de toekomst ingevuld kan worden.”

“Als dat is door een andere of betere baan of überhaupt werk, of door eerst een opleiding te gaan volgen of een leer-werk-traject, dan werken we samen naar die toekomst toe.”

 

 

“Dit project vraagt nu een flinke investering maar dit betaalt zich op lange termijn terug. Door nu in te grijpen, schulden te saneren en jongeren weer te laten werken aan hun eigen leven, voorkomen we dat ze in grotere problemen komen en blijven. Met alle gevolgen van dien zoals op later duur hogere zorgkosten of bemiddeling naar werk vanuit een uitkering.”

 

Angelique Weingarten: “We kregen het in februari al voor elkaar dat het jongeren perspectieffonds uitgewerkt werd. “Onze wethouder kon ons toezeggen dat er begin 2021 gestart wordt met dit jongeren perspectieffonds!”

“Binnenkort wordt ons initiatief meer concreet met een proefperiode waarin we schulden gaan ontzorgen van jongeren die tussen wal en schip vallen omdat zij buiten de schuldhulpverlening vallen.”

 

 

 

“De proef gaat onzes inziens duidelijk maken dat dit fonds succesvol zal zijn, jongeren van hun schuldberg haalt en hen weer toekomstperspectief geeft doordat hun schulden worden opgepakt en afgelost en zij in ruil daarvoor hun leven weer op de rit krijgen met een opleiding en/of een baan.”

“Dan nog zullen er stappen te zetten zijn zodat dat het jongeren perspectief fonds voor iedereen kan worden ingevoerd. Een voorstel daarvoor verwachten we rond mei.”

 

Bekijk ook:

U bent hier