h

SP en PvdA komen met Perspectief Fonds om jongeren uit schulden te halen

5 februari 2020

SP en PvdA komen met Perspectief Fonds om jongeren uit schulden te halen

SP en PvdA komen samen met een initiatief om jongeren in Venlo met schulden via een gemeentelijk traject schuldenvrij te krijgen en begeleiden naar opleiding of werk. Hiermee worden grote problemen aangepakt en voorkomen, het geeft jongeren weer toekomst en perspectief. Hopelijk ziet de rest van de gemeenteraad dit ook als een mooie kans en neemt ze het initiatiefvoorstel met open armen aan.

 

SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten is samen met PvdA-raadslid Mohamed Addarrazi sinds april 2019 bezig met het raadsinitiatiefvoorstel voor een Jongeren Perspectief Fonds in Venlo. Op 5 februari was de verdediging in de gemeenteraad, op de 19e besluit de raad waarbij we uiteraard hopen dat ze het idee omarmt en aanneemt zodat we gericht aan de slag kunnen om jongeren uit problematische schulden te helpen.

 
Angelique Weingarten: “Het Jongeren Perspectief Fonds dat we voor ogen hebben gaat niet alléén om de schulden. Het is een integrale aanpak, alle leefgebieden komen aan bod: Van schuldenvrij naar zorgvrij. Jongeren (18-27 jaar) die buiten de reguliere schuldhulp vallen kunnen zichzelf melden of worden aangemeld door hulpverleners. Het traject om schuldenvrij te worden is niet vrijblijvend, er wordt ook iets verwacht van de jongeren zelf.”

 

“De jongeren worden standaard begeleid door een trajectbegeleider en een schuldenbegeleider. Een traject duurt 36 maanden en bestaat uit verschillende fases, startend met de screening (waarbij de kansen bekeken worden) via een intake naar een plan van aanpak (maatwerk), vervolgens toeleiding naar werk of opleiding. Met een intensieve begeleiding waarna afbouw en nazorgperiode bij anderhalf tot twee jaar begint.”

 

Een Jongeren Perspectief Fonds met haar integrale hulpverlening waar reële doelen gesteld worden die haalbaar zijn en waar de jongeren ook zelf achter staan, is zeer succesvol met een slagingspercentage van 80%!

 

Angelique Weingarten: “Het doel van dit initiatiefvoorstel van SP en PvdA is de aanzet tot het opnemen van het Jongeren Perspectief Fonds in het reguliere gemeentelijke beleid ‘Actief uit Armoede en Schulden’.”

“De eerste stap is het opstellen van een businesscase waarin kosten en baten duidelijk worden maar ook welke partners een rol kunnen spelen. Bij een positieve businesscase starten we de proef voor tien jongeren: Wat is er voor nodig dat ze weer naar school of aan het werk gaan? Schuldenvrij is de toekomst, om verder geen hulp meer nodig te hebben zodat deze jongeren weer lekker in hun vel zitten, een stabiele basis hebben om schuldenvrij door te kunnen en de problemen opgelost zijn.”

 

Volgens het Nibud heeft 37% van de MBO studenten van 18 jaar of ouder schulden en één op de vier betalingsachterstanden. 15% van de MBO studenten zelf geven aan problematische schulden te hebben. Een specifieke aanpak voor schulden voor jongeren die geen gebruik kunnen maken van de reguliere schuldhulpverlening blijkt dus noodzakelijk.
 
Bekijk ook:

U bent hier