h

Vragen over ontwikkelingen Kaldenkerkerweg Tegelen

6 januari 2021

Vragen over ontwikkelingen Kaldenkerkerweg Tegelen

Wederom trokken buurtbewoners van de wijk op de Heide aan de bel. De beloofde inbreng die zij zouden hebben bij de herinrichting van de Kaldenkerkerweg was niet tot nauwelijks terug te vinden in de plannen. En opnieuw trokken SP en EENLokaal aan de bel en stelden vragen aan het college.

 

Waarom worden deze buurtbewoners niet betrokken? Hoe kan het zijn dat eerdere ambtelijke steun aan bewonersgroepen is weggehaald? En is het stadsbestuur bereid om deze zaken recht te zetten?

 

SP-raadslid Ton Heerschop: “De Kaldenkerkerweg is zeker door de huidige coronapandemie meer dan eens de parkeerplaats voor vrachtwagens. Waar de grensovergang vroeger parkeerplaatsen nodig had voor het afhandelen van douaneactiviteiten, gebruiken chauffeurs deze plekken nu om te overnachten.”

Probleem is echter dat er geen voorzieningen zijn voor overnachtingen. Rommel en zelfs menselijke uitwerpselen in het omliggende wandelgebied zijn het directe gevolg.

 

Er zijn parkeerplaatsen elders in de gemeente met voorzieningen maar daarvoor moet betaald worden. “De SP pleit al langer om het parkeren op locaties zoals aan de Kaldenkerkerweg te voorkomen door een andere inrichting van dit soort wegen.”, zegt Ton Heerschop.

 

 

“Ander punt van zorg van bewoners zijn de lange zwaardere vrachtwagencombinaties die ook gebruik maken van de weg. Deze zogenaamde LZV’s mogen eigenlijk niet op de Kaldenkerkerweg komen. Door de beperkte ruimte op de Kaldenkerkerweg geeft het manoeuvreren met een dergelijke combinatie soms gevaarlijke situaties.” 

“Ondanks dat er vaker om is verzocht blijft handhaving op dit aspect achterwege.”

Raadsleden Ton Heerschop (SP) en Leon van den Beucken (EENLokaal) trekken opnieuw samen aan de bel en stelden raadsvragen.

 

Waar de bewoners ook inspraak over willen is snelheidsbeperkende maatregelen. Het moet klaar zijn met de Kaldenkerkerweg als racebaan, zo stellen ze.

Heerschop: “Nu de gelden voor de aanpak van de weg er zijn verwacht de SP dat de bewoners dan ook de hen toegezegde invloed op de plannen kunnen hebben. Zo niet dan blijven we bij het college van B&W aan de bel trekken.”

 


Het college van B&W heeft onze raadsvragen beantwoord en schrijft dat de parkeerhavens voor vrachtwagens binnenkort worden verwijderd. Ook schrijft ze serieus te kijken naar een inrijverbod voor vrachtwagens (bestemmingsverkeer uitgezonderd) en de borden aan te passen zodat het verkeer voortaan een andere route neemt. Ook worden slagbomen geplaatst zodat de natuurgebieden niet langer bereikbaar zijn. Met de bewonersgroep zijn hierover intussen afspraken gemaakt. Dit is goed nieuws allemaal. De aanhouder wint blijkt maar weer. Hopelijk is met de reconstructie van de weg binnenkort de ellende verleden tijd.

 

Bekijk ook:

 

U bent hier