h

Ontwikkelingen Venete-terrein en gevolgen verkeersstroom Kaldenkerkerweg

22 februari 2019

Ontwikkelingen Venete-terrein en gevolgen verkeersstroom Kaldenkerkerweg

Uit Duitse media vernamen we dat er een groot logistiek bedrijf vlak over de grens bij Tegelen gaat komen waarbij het gevaar bestaat dat voor dit extra vrachtwagens zal zorgen die via de Kaldenkerkerweg richting snelwegen proberen te komen. De zoveelste keer dat we aandacht moeten vragen voor deze toch al drukke weg.

 

SP-raadslid Ton Heerschop: “Uit de lokale media van Kaldenkirchen maken wij op dat vanaf juli van dit jaar een logistiek centrum van het Amerikaanse bedrijf Interdesign haar deuren zal openen op het industrieterrein Venete. Op zich prima maar de locatie van dit logistieke bedrijf maakt dat zij haar ontsluiting naar het Duitse wegennet in het lokale verkeer met elkaar verbindt, die ook in verbinding staat met de Kalderkerkerweg in Tegelen. En daar schuilt het probleem.”

 

“Logistieke bedrijven betekenen in de praktijk veel bewegingen van vrachtwagens. Iets dat ook bij Interdesign te verwachten is. Aangezien het een internationaal bedrijf betreft is het te verwachten dat zij niet alleen de Duitse maar ook de Nederlandse markt zullen bedienen. En dan is het gebruik van de BAB61/ A74 een logisch gevolg.

Echter bij het knooppunt Tiglia loopt men tegen een praktisch probleem aan. Omdat het hier een onvolledige verknoping betreft moet verkeer dat vanuit de A74 naar de A73-zuid wil rijden, of omgekeerd, gebruik maken van het onderliggende wegennet.”

 

“Het is niet uit te sluiten dat men hiervoor ook de Kalderkerkerweg in Tegelen gaat gebruiken. Een weg waarvoor bij de gemeente al meerdere malen aandacht is gevraagd. En ook nu weer stellen we vragen, ditmaal doet de SP dat samen met Leon van den Beucken van de fractie van EENLokaal.”

 

 

“Bewoners aan de Kaldenkerkerweg Tegelen maken zich zorgen dat deze vestiging een toename van vrachtverkeer zal opleveren. We willen weten of de gemeente deze zorgen deelt of dat ze geen reden heeft om aan te nemen dat vrachtverkeer zal toenemen. We willen dat Venlo maatregelen neemt om het vrachtverkeer terug te dringen op deze weg.”

 

Zoals gesteld hebben we deze weg al vaker aangekaart. Vorig jaar vroegen SP en EENLokaal naar de voortgang van de plannen voor aanpak van de Kaldenkerkerweg in Tegelen. De toename van vrachtverkeer op deze weg zal grotere verkeersveiligheidsrisico’s met zich meebrengen.

De wethouder zegde toen toe dat daar voortvarend mee zou worden omgegaan. Dus willen we van B&W horen of ze deze voortvarendheid inmiddels kan duiden. En welke concrete verbeteringen er zijn aangebracht op deze weg of waarom maatregelen steeds uitblijven?

 

 

Ton Heerschop: “Vrachtverkeer is nu al een probleem op de Kaldenkerkerweg. Vooral omdat op de borden van de ANWB naast de A73 komende vanuit het zuiden, Kaldenkerken en Nettetal staat aangegeven. Ten tijde van de aanleg A74 is de toenmalige wijkraad van de wijk Op de Heide de toezegging gedaan dat alleen Tegelen en Belfeld op de bewegwijzering zou komen te staan.”

“We willen van B&W weten of ze bereid is om de ANWB, al dan niet door tussenkomst van Rijkswaterstaat, te vragen deze routeaanduiding weg te halen van deze borden en wanneer dat geregeld kan zijn.”

 


Update 21-03-2019: Vandaag kregen we de antwoorden van B&W. De gemeente geeft aan geen invloed te hebben op het vestigingsbeleid van bedrijven in Duitsland maar dat er een mogelijkheid bestaat dat het vrachtverkeer zal gaan toenemen en dat ze de verkeersbewegingen op de Kaldenkerkerweg zal blijven monitoren.

De bewegwijzering wordt met Rijkswaterstaat besproken.

Verder geeft het College van B&W aan dat een goede inrichting van de Kaldenkerkerweg belangrijk is voor zowel de ontsluiting van de wijk als van de industrieterreinen en dat een goede infrastructuur bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Hiervoor is men in gesprek met de provincie en de werkgroep.

B&W geeft ook aan dat er een conceptplan ligt voor de herinrichting van de Kaldenkerkerweg, waarmee knelpunten (veiligheid, geluid- en wateroverlast) op een integrale wijze kunnen worden aangepakt, maar dat men hiervoor afhankelijk is van 50%-cofinanciering van de provincie, die mogelijk pas rond de zomer een uitspraak zal doen.


 

Bekijk ook:

U bent hier