h

Opnieuw vragen over problemen Kaldenkerkerweg Tegelen

4 juli 2019

Opnieuw vragen over problemen Kaldenkerkerweg Tegelen

De raadsfracties van de SP en EENLokaal stellen vandaag opnieuw vragen over de drukke Kaldenkerkerweg in Tegelen. Ondanks eerdere toezeggingen aan de werkgroep, klachten van omwonenden en een aangenomen motie, zien we weinig veranderingen. We willen de stand van zaken weten en of de problematiek nog wel scherp voor ogen is en wanneer oplossingen nabij zijn.

 

 

EENLokaal en SP hebben al vaker vragen gesteld over (de voortgang) van de aanpak van de Kaldenkerkerweg in Tegelen. Al jaren vraagt de SP aandacht voor de situatie van de weg en de wijk Op de Heide.

SP-raadslid Ton Heerschop: “De laatste keer dat we raadsvragen stelden was februari van dit jaar, toen beide fracties samen vragen indienden naar aanleiding van de voorgenomen vestiging van een grootschalig bedrijf op het VeNeTe-terrein in het Duitse Kaldenkirchen, wat tot veel extra verkeersbewegingen op de toch al drukke weg zou kunnen zorgen.”

 

De ‘multidisciplinaire aanpak’ van deze invalsweg is een breed gedragen en gewenste aanpak. Getuige de werkgroep ‘Kaldenkerkerweg Tegelen’ (dat een stevig rapport indiende) en de reacties van inwoners op de ongemakken van deze weg.

Ton Heerschop: “Maar ook is er in de gemeente unaniem een motie aangenomen omtrent de aanpak en is dit destijds benoemd tot top-prioriteit in de verkeersplannen van de gemeente. “

“Overduidelijke signalen zou je zeggen. Tot op heden hebben we echter niets meer vernomen over de aanpak.” 

 

 

Vandaag, 4 juli, stelden EENLokaal (Leon van den Beucken) en SP (Ton Heerschop) samen wederom raadsvragen over de stand van zaken. Meteen 9 vragen aan gekoppeld over de verkeersproblematiek, toename vrachtverkeer, omleiding A73/A74, risico’s en overlast. Hopelijk resulteert dit nu in een versnelde aanpak.

 

Op 21 maart jl. antwoordde B&W op een van onze eerdere vragen nog als volgt:

“Er ligt een conceptplan voor de herinrichting van de Kaldenkerkerweg, waarmee knelpunten (veiligheid, geluid- en wateroverlast) op een integrale wijze kunnen worden aangepakt. Een herprofilering van de Kaldenkerkerweg draagt bij aan de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid van met name de fietsers in onze (grens)regio.”

“De gemeente is in gesprek met de provincie voor een provinciale bijdrage van 50% van de totale kosten. De overige 50% is gereserveerd binnen de eigen middelen. Zonder bijdrage van de provincie is het onmogelijk om dit project integraal op te pakken. Wij verwachten nog voor het zomerreces een richtinggevende uitspraak hierover van de provincie.”

 

 

Ton Heerschop: “Dit zomerreces staat nu voor de deur en we hebben hierover nog niets vernomen. Hoe zit het met de provinciale bijdrage en de integrale aanpak? Een van de vele vragen die we beantwoord willen zien. Aan de hand van die antwoorden bepalen EENLokaal en SP hun vervolgstappen om de Kaldenkerkerweg in Tegelen verkeersluwer en veiliger te krijgen.”

 

Bekijk ook:

U bent hier