h

Teleurstellende reactie op onze vragen over Kaldenkerkerweg Tegelen

24 september 2019

Teleurstellende reactie op onze vragen over Kaldenkerkerweg Tegelen

Eind juni stelden de fracties van SP en EENLokaal raadsvragen over de voortdurende verkeersoverlast op de Kaldenkerkerweg in Tegelen. Vandaag kregen we antwoorden. Daar werden we niet gelukkig van. Vooral omdat de provincie niet wil meedenken aan oplossingen, de problemen afschuift en de kop in het zand steekt.


 

 

In de beantwoording van onze raadsvragen schrijft de gemeente dat ze op 19 september heeft overlegd met de provincie maar dat de uitkomst daarvan teleurstellend is: “De Kaldenkerkerweg heeft voor de provincie geen prioriteit. Het eigendom en beheer van de Kaldenkerkerweg is een gemeentelijke taak.”

SP-raadslid Ton Heerschop: “Dat is vreemd, de provincie is met Rijkswaterstaat mede veroorzaker van de verkeersproblemen door de bewegwijzering van A73 en A74 richting Duitsland via de wijk Op de Heide te laten lopen. Dan nu doodleuk aangeven dat het een gemeentelijk probleem is, is het afschuiven van de problemen.”

“Als de provincie geen cofinanciering wil leveren aan de noodzakelijke aanpassingen van de weg, dan gaat er niks gebeuren want de gemeente alleen kan de hoge kosten daarvoor niet dragen.” 

 

De gemeente laat weten dat ze, ondanks het besluit van de provincie, samen met de werkgroep Kaldenkerkerweg kritisch naar het aanpassingsplan moeten kijken waarbij verbeteringen dan wel binnen het beschikbare budget uitgevoerd moeten gaan worden.

Ton Heerschop: “Op zich goed maar dat betekent ook dat hooguit de helft van de gewenste aanpassingen gerealiseerd zou kunnen worden. Ik maak me samen met de wijkbewoners ernstig zorgen of onze zorgen wel serieus genomen worden.”

 

 

De gemeente schrijft dat ze met Rijkswaterstaat gesprekken voert over de bewegwijzering op de snelwegen: “Rijkswaterstaat heeft aangegeven de bewegwijzering te onderzoeken en de mogelijkheden ter verbetering van de adviesroute te bekijken.”

Heerschop: “Het onderzoek moet wel tot iets gaan leiden. Als het Rijk de bewegwijzering vanaf een rijksweg zodanig doet, in tegenspraak met de afspraken met bewoners, dat de problemen blijven, dan moeten we de wethouder misschien maar met een opdracht richting Den Haag sturen.”

 

De Kaldenkerkerweg is niet enkel een ontsluitingsweg voor de wijk Op de Heide, maar is ook een ontsluitingsweg voor de langs gelegen bedrijventerreinen. Een goede inrichting van de Kaldenkerkerweg is belangrijk voor een goede en veilige ontsluiting van zowel de wijk als van de bedrijventerreinen.

 

De gemeente schrijft: “Gezien de functie van de weg is het onmogelijk om vrachtverkeer te mijden op de Kaldenkerkerweg. Uit telling blijkt ook dat de omvang van het vrachtverkeer de afgelopen jaren constant is gebleven.”

Heerschop: “Kijk eens wat de tellingen in 2011 en eerder waren in plaats van slechts vier jaar terug te gaan. Dan zie je een behoorlijke stijging. Ondanks dat is de SP content dat de gemeente met een integraal plan de verkeerssituatie op de Kaldenkerkerweg wil verbeteren.”

 

 

Richting de grens, in de parkeervakken langs de weg, parkeren en overnachten (ondanks een verbod!) vaak vrachtwagens met buitenlands kenteken. De gemeente stelt dat dit chauffeurs zijn die in de wijk op de Heide wonen en daarom die plekken een geschikte locatie zijn voor deze veelal lokale chauffeurs.

Heerschop: “Alsof er zoveel Polen, Roemenen, Serven en Bulgaren in de wijk wonen die ook nog eens vrachtwagenchauffeur zijn. Dat is echt kul. Die parkeerhavens trekken een hoop ellende aan. Vooral vervuiling. Jammer dat de gemeente dat niet wil zien. Misschien moet ik ze eens meenemen tijdens een controle dan kunnen ze zelf zien wat er speelt en daar actie op ondernemen.”

 

Voor de SP is de beantwoording van de gemeente onvoldoende en vooral de reactie van de provincie teleurstellend. Samen met de wijkbewoners en de werkgroep Kaldenkerkerweg werken we aan mogelijke vervolgstappen.

 
Bekijk ook:

U bent hier