h

Fractie in gesprek met WAA

24 november 2020

Fractie in gesprek met WAA

De SP stelde deze zomer kritische vragen aan de sociale werkvoorziening WAA in Venlo. Dit naar aanleiding van gesprekken met mensen die daar werkzaam zijn of waren en bij ons klachten en misstanden meldden. De antwoorden op deze vragen waren voor de SP aanleiding om wederom in gesprek te gaan, ook de WAA bleek behoefte te hebben aan een gesprek met de SP fractie. Dat vond onlangs plaats.

 

 

Angelique Weingarten: “Er gaan al veel dingen goed bij de WAA, mensen voelen zich op hun plek en gaan met plezier naar hun werk. Het aantal mensen waarvoor nog geen plek is gevonden is klein, maar ook voor deze mensen staat de SP. Ook voor hen moeten we in gesprek blijven met de WAA. Wij willen weten wat er goed gaat maar ook waar nog stappen te zetten zijn. Geen ‘goed-weer-show’, maar een eerlijke kijk op de huidige stand van zaken en hoe men verder wil in de toekomst.”

 

Stefan Hugues: “Hoe staat het met de begeleiding van mensen naar werk of de begeleiding op de werkplek? De kwaliteit van de werkbegeleiders is van groot belang. Is hier genoeg aandacht voor? De SP is ervan overtuigd dat de soms kwetsbare mensen die werkzaam zijn bij de WAA goede begeleiding op maat nodig hebben.”

 

Afgelopen 17 november gingen Angelique en Stefan in gesprek met de directie van de WAA en een beleidsadviseur van de gemeente Venlo. Het was een open gesprek waarin alles ter sprake is gekomen. Ook wat er nog niet goed gaat en de zorgen die de SP hierover heeft.

 

Duidelijk was het verschil in mentaliteit met betrekking tot de begeleiding. Niet de mens moet in het systeem passen, maar eerst kijken naar de mens en waar hij of zij zou passen en zou kunnen groeien. Dat dit nog niet bij elke medewerker lukt omdat er ook oud zeer is bij medewerkers, is logisch echter men blijft proberen om het vertrouwen terug te winnen.

 

Stefan Hugues: “Belangrijk, nooit de moed opgeven ook al lukt het begeleiden naar de juiste werkplek niet in de eerste paar keer. Als men in de mensen blijft geloven zal de juiste plek gevonden worden. Het lijkt erop dat de WAA hiermee aan de slag is en ook al resultaten boekt.”

 

Foto: https://vimeo.com/bizbookchannel / Werkhuizen MIN vzw Deurne, https://vimeo.com/123611209

 

Kwaliteitsontwikkeling inzake de kennis en kunde van de begeleiding kwam ook ter sprake. Hierin blijken stappen gemaakt te zijn. Maar men realiseert zich dat dit in ontwikkeling moet blijven. Trainingen en opleidingen voor de begeleiders staan ook in de toekomst op de rol.

 

Een van de gestelde vragen in de zomer had betrekking op aanranding op de werkvloer, ook dit is open in het gesprek naar voren gekomen. Men realiseert zich dat dit in het verleden niet goed is opgepakt. Dit is winst want alleen als men ziet dat iets niet goed is gegaan kan men de stappen naar verbetering maken.

 

Angelique Weingarten: “Wij hebben alles kunnen bespreken, alle klachten en incidenten. We noemden geen namen van mensen die zich bij ons meldden. De WAA staat open voor kritiek maar ook voor suggesties vanuit de SP om deze soms kwetsbare mensen verder te helpen.”

 

Stefan Hugues: “De WAA heeft in de laatste jaren een behoorlijke transformatie ondergaan. Goede stappen zijn gezet maar er is nog een heleboel werk te verzetten. De SP blijft een vinger aan de pols houden en zal wederom aan de bel trekken als zich mensen bij ons melden.”

 

Positief is dat de WAA graag in gesprek gaat met de SP als wij klachten of misstanden gemeld krijgen. De deur staat open.

 

Bekijk ook:

 

U bent hier