h

Reactie WAA geeft vertrouwen maar ook nog veel vragen

17 september 2020

Reactie WAA geeft vertrouwen maar ook nog veel vragen

In juli stuurden we vragen naar B&W en daarmee ook naar de WAA, de sociale werkvoorziening. Een maand later kwamen de antwoorden op onze vragen die al een opening gaven over het beleid, vorige week kregen we een reactie van de WAA zelf die aangaf misstanden niet te tolereren en een ombudsfunctionaris gaat instellen om klachten te onderzoeken. Een prima zet maar wanneer begint die en hoe gaat de WAA om met misstanden in de tussentijd?

 

Ook de sociale werkvoorziening WAA is een dossier waar de SP al jaren bovenop zit. Samen met de gemeenten Bergen en Beesel zit de gemeente Venlo in het bestuur van de WAA. Daaronder zit een directie die de dagdagelijkse aansturing van de WAA uitvoert. Met die getrapte verantwoording heeft de gemeente en de gemeenteraad een lastige klus om bij te kunnen sturen, of direct ingrijpen als dit wenselijk is.

 
Fractievoorzitter Angelique Weingarten: "Het viel de SP op dat er recent een toename is aan meldingen bij ons van WAA-personeel. Het gaat dan vooral om meldingsangst over onvrede of onwenselijke gedragingen. Maar ook schrokken we van mogelijke strafbare feiten."
"Heftige aantijgingen die we uitgezocht willen hebben. Daarom pleiten we voor een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken."
In de antwoorden van B&W op onze vragen lezen we dat de gemeente Venlo aan de WAA zou gaan vragen om uit te zoeken wat er aan de hand is, of de aangegeven misstanden zich hebben voorgedaan en wat daaraan gedaan wordt.

 

 
In de reactie van de WAA wordt gemeld dat ze dit inderdad gaat doen. Daarvoor komt ze met een onafhankelijke ombudsfunctionaris en ook brengt ze haar vertrouwenspersonen beter in stelling.

 

Angelique Weingarten: "We zijn zeker te spreken over het aanstellen van een onafhankelijke ombudsfunctionaris. Dit is een prima stap, maar in hoeverre kan deze zaken uit het (recente) verleden oppakken en adresseren? Is er zicht op wanneer deze functionaris wordt aangesteld en wat het mandaat is? Hoe wordt in de tussentijd de aangekaarte klachten en mogelijke misstanden onderzocht?"

 

Veel vragen dus nog. We gaan hiervoor graag met de WAA in gesprek en hebben aangeboden snel een afspraak te maken voor een overleg.

 

Bekijk ook:

U bent hier