h

Prima cijfers WAA maar verlies noden van personeel niet uit het oog

29 mei 2020

Prima cijfers WAA maar verlies noden van personeel niet uit het oog

Foto: https://vimeo.com/bizbookchannel / Werkhuizen MIN vzw Deurne, https://vimeo.com/123611209
Op 28 mei besprak de gemeenteraad de financiële positie van de WAA. En die is al enkele jaren goed. De sociale werkvoorziening WAA staat er prima voor, dat is wel eens anders geweest en net zo heeft de SP regelmatig kritiek geuit over het beleid en omstandigheden binnen dit sw-bedrijf. En ook al gaat het goed, toch kregen we signalen dat medewerkers zich niet gehoord voelen.

 

 

In het jaarverslag van de WAA is te zien dat men het jaar 2019 positief afsluit. Vooral door een aantal meevallers, lagere frictiekosten, lagere loonkosten dan vooraf begroot, en ook was de rijksbijdrage WSW hoger dan begroot.

“Dat zijn de financiële cijfers, maar we zien dat 5% van de mensen nog niet op een passende werkplek geplaatst is.”, zegt SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten.

“Het zal niet gemakkelijk zijn om werkgevers te vinden, dat realiseren wij ons maar de onrust van de jarenlange veranderingen zal niet ten goede komen van de mensen die nog geen passende plek gevonden hebben.”

 

“En daar komt nu een crisis bij waarbij mensen verplicht thuis moeten zitten.” Ofwel doordat medewerkers die in een woongroep, begeleid wonen, zitten verplicht door de zorgverlener thuis gehouden worden (om andere bewoners niet eventueel te besmetten), of door het inlenende bedrijf naar huis zijn gestuurd omdat het werk is afgenomen, of omdat het medewerkers betreft die in een risicogroep vallen. “Inmiddels zitten deze mensen wel al maanden in feite thuis in quarantaine. Dit zijn kwetsbare mensen waar we zorg voor moeten dragen.”

 

“Is er oog voor de gevolgen die dit heeft voor veel van de mensen die een SW-indicatie hebben? Hoe en hoe vaak is er contact met mensen die verplicht thuis zitten? Is er aandacht voor de eventuele psychische gevolgen die dit heeft?”

“Wie neemt contact op en zijn deze mensen capabel om problemen te herkennen en te handelen, weten ze wie ze moeten benaderen als er problemen blijken te zijn?”

 

De SP is in gesprek geweest met de directie van de WAA, hier gaf men aan “dat men oog heeft voor alle medewerkers en dat er contact is tussen medewerkers en hun teamleiders”.

Uiteraard heeft de SP ook gesprekken gevoerd met een aantal medewerkers. Zij geven aan dat er geen tot weinig contact is. Dit is tegenstrijdig.

 

Onze wethouder Alexander Vervoort (sociale zaken en werkgelegenheid) zei daarop dat teamleiders elke week contact hebben met hun medewerkers, collega’s, met sommigen vaker per week omdat ze aangeven daar behoefte aan te hebben. Er zijn geen gevallen bekend van WAA’ers die klagen over dit contact of het ontbreken daarvan.

Wethouder Vervoort: “Bijna alle medewerkers vinden het juist fijn dat ze gebeld worden, gevraagd hoe het met ze gaat. Als er daadwerkelijk mensen zijn die zich niet gehoord voelen, laat ze zich dan alsjeblieft vlug kenbaar maken. Ook als er mensen zijn die misschien schromen om bepaalde vragen te stellen.”

 

Ook gaf hij aan dat de WAA dagelijks crisisoverleg heeft over de stand van zaken en bijzondere ontwikkelingen deelt met het bestuur (waar de gemeente Venlo deel van is) en ingrijpt als er bijvoorbeeld ergens werk wegvalt of mensen ziek worden.

Alexander Vervoort: “Niettemin zien we dat het ziekteverzuim de afgelopen tijd sterk is afgenomen, voor de coronacrisis maar ook in de afgelopen weken. Daarnaast is de gemeten medewerkerstevredenheid erg hoog. Uiteraard blijven er altijd verbeterpunten en daar wordt ook aan gewerkt.”

 

Angelique Weingarten: “Die uitleg is voor de SP voldoende. Wel gaan we de WAA’ers met wie we spraken opnieuw benaderen en wijzen op de contactmogelijkheden. Als er signalen blijven dat er iets niet goed gaat, dan grijpen we in en gaan we opnieuw met de directie om tafel.”

 

Bekijk ook de opvolgende berichten hierover:

 

U bent hier