h

Onderzoek gewenst naar klachten over WAA

10 juli 2020

Onderzoek gewenst naar klachten over WAA

Foto: https://vimeo.com/bizbookchannel / Werkhuizen MIN vzw Deurne, https://vimeo.com/123611209
Het viel de SP op dat er recent een toename is aan meldingen bij ons van WAA-personeel. Het gaat dan vooral om meldingsangst over onvrede of onwenselijke gedragingen. Maar ook schrokken we van mogelijke strafbare feiten en een vermeende suïcide. Heftige aantijgingen die we tot op de bodem uitgezocht willen hebben. Hiervoor hebben we om te beginnen raadsvragen gesteld.

 

SP-raadslid Ton Heerschop: "Het is de SP opgevallen dat er sindskort een toename is aan meldingen bij ons als politieke partij van medewerkers die bij de WAA werkzaam zijn. Onderzoek naar deze meldingen gaf een beeld van angst om zich naar de organisatie toe te uiten over onvrede of onwenselijke gedragingen van personeel."

"De SP was geschokt om zelfs vanuit diverse meldingen te moeten opmaken dat in een enkel geval er zelfs mogelijk sprake was van strafbare feiten (aanranding) en er melding is gemaakt van een suïcide ten gevolge van het gevoerde beleid."

 

Vanuit het zorgvuldigheidsprincipe heeft de SP eerst ook gesprekken gevoerd met de directie van de WAA. Uiteindelijk maken wij op uit het gehele plaatje dat ondanks de beloften naar aanleiding van eerdere onderzoeken, er nog steeds sprake is van angst bij medewerkers. Reden voor de SP tot het stellen van vragen aan het gemeentebestuur.

 

Onze wethouder Alexander Vervoort (sociale zaken, werkgelegenheid en sport, SP) heeft de sociale werkvoorziening WAA in zijn portefeuille zitten. Uiteraard gingen we ook bij hem te rade wat er mogelijk aan de hand kan zijn. Hij weet dat er een paar medewerkers zijn die om diverse redenen ontevreden zijn over hun werkzaamheden, werkplek of de wijze waarop ze begeleid worden, maar de meldingen die wij kregen vallen hem ook rauw op het dak.

Hij heeft ons toegezegd dat hij wenst dit tot op de bodem uitgezocht te hebben. Zeker heftige aantijgingen als strafbare zaken moeten onderzocht worden.

 

Voordat we als SP verdere stappen zetten wachten we eerst af wat de beantwoording van onze raadsvragen en het onderzoek oplevert en wat de WAA zelf hiermee gaat doen.

 

Update 21-08-2020: B&W heeft onze vragen beantwoord. Lees hier onze reactie daarop.

 

Bekijk ook:

U bent hier