h

Buurten in de buurt Kaldenkerkerweg

1 oktober 2013

Buurten in de buurt Kaldenkerkerweg

buurten Afgelopen zaterdag was de SP weer een wijk ingetrokken. Deze keer bezochten we de omgeving van de Kaldenkerkerweg in Tegelen. We troffen tevreden bewoners aan maar hoorden ook veel zorgen over het ontbreken van groenonderhoud, vernielingen, verkeersdrukte en zelfs gevaarlijke verkeerssituaties voor met name fietsers. Maar goed dat we kwamen buurten.

We spraken met verschillende bewoners over 'hun’ buurt. We vroegen wat goed ging, wat er volgens hen niet goed ging en of er verbeterpunten zijn.
Uit de gesprekken kwam naar voren dat er een paar punten zijn waarvan de bewoners vinden dat hier eens nader naar gekeken moet worden. Bewoners benoemden de wijk aangrenzend aan hun straat zorgelijk (lees: verloedering van het groen), zij constateerden dat er veel vernielingen plaatsvinden en er werd over overlastgevende hangjongeren gesproken. Sommigen meenden dat er drugs in het spel is, maar dat is lastig aan te tonen.

Tevens kwam de verkeersdrukte vaker aan bod. De Kaldenkerkerweg in Tegelen was voor de openstelling van de A74 een drukke weg. Vooral vrachtwagens denderden de berg op en af. Inmiddels is de A74 bijna anderhalf jaar Kaldenkerkerweg open maar daar merkt men op de Kaldenkerkerweg weinig van. De verkeersdrukte is er niet minder om geworden. Sterker, sommige vrachtwagenchauffeurs weten de weg niet meer richting A73 of A74 te vinden en keren in zijstraatjes met alle gevaarlijke toestanden en verkeersoponthoud tot gevolg.

De meeste bewoners ervaren het vrachtverkeer als echte overlast en zeer hinderlijk. Eén bewoner gaf aan hierdoor minder nachtrust te hebben. Hij stelde daarom als verbeterpunt voor de Kaldenkerkerweg te sluiten voor het vrachtverkeer en het om te leiden via de A73 of A67, “houd ze op de snelweg en uit de woonwijk.”
Anderen waren van mening dat dit inherent was aan het wonen op de Kaldenkerkerweg in Tegelen. Op het moment dat ze er zijn gaan wonen, zeggen ze, wisten zij dat ze met veel vrachtverkeer en hiermee samenhangend lawaai van doen zouden krijgen.

wateroverlast1wateroverlast2wateroverlast3Archieffoto's: Bij flinke hoosbuien staat de straat blank, het riool kan de regenvloed niet meer verwerken en loopt over, steeds weer...

 

Ook gaf een bewoner aan zo nu en dan met flinke wateroverlast te maken te hebben. Indien er een stortbui is geweest, kan het waterpeil net voor de tweede helling wel met een halve meter stijgen. Indien er sprake is van langdurige regenval, ontstaat er bij hen achter in de tuin veel wateroverlast. De riolering kan in dat geval de grote hoeveelheden water niet verwerken. Hierdoor 'verplaatst' de riolering zich naar hun achtertuin. Hierover is al meerdere keren geklaagd maar voorlopig is er nog niets veranderd.

In de gesprekken die we hadden viel ons iets op: De bewoners aan de zijde van het industriegedeelte zijn veelal gepensioneerd en Kaldenkerkerweg zien de overlast overdag, de meeste mensen aan de zijde van de wijk zijn overdag niet thuis en storen zich vooral aan andere zaken zoals de algehele verloedering, vernielingen, wateroverlast en onkruid. Opmerkelijk, maar de klachten blijven serieus.

Wat ook ter sprake kwam was dat sommige weggebruikers de Kaldenkerkerweg als racebaan beschouwen. Dit wegmisbruik vond volgens een bewoner met name in de avonduren en in het weekend plaats. Opvallend voor zo’n drukke weg met vluchtheuvels.

Al met al was het een middag waarin we opnieuw veel te weten zijn gekomen en vriendelijke mensen ontmoet hebben. Voor de SP was deze dag weer een gezellige maar vooral een leerzame en daarom geslaagde actiedag. buurten
De SP gaat regelmatig de wijken en buurten in om van de bewoners zelf te horen wat er speelt, wat er goed gaat maar zeker ook wat er beter kan. Binnenkort gaan we weer op wijkverkenning, dan in een andere buurt.

 
Lees ook:

 

U bent hier