h

SP is en blijft tegen de kabelbaan

30 november 2017

SP is en blijft tegen de kabelbaan

De gemeenteraad sprak weer eens over de plannen voor het kazerneterrein. Ditmaal vooral over de kabelbaan daarnaartoe vanuit de binnenstad, over de Maas. Een onzalig plan maar ook nu weer blijft een raadsmeerderheid geloven in de aanbesteding. De SP is kritisch en realistisch en waarschuwde voor een ongeluk in slow motion.

 
Op woensdag 29 november lag een raadsconsultatie voor waarbij de fracties hun wensen en bedenkingen konden geven over het voornemen van het College van B&W om middels een Europese openbare aanbesteding de bouw en exploitatie van een kabelbaan, tussen de binnenstad van Venlo en het Kazernekwartier aan de overkant van de Maas, op ‘de markt’ te zetten.
 
 

Fractievoorzitter Ton Heerschop: “We zijn niet tegen ontwikkelingen van het kazerneterrein en zelfs delen van het amusementspark ‘Fort van Venlo’ vinden we daar prima passen. Maar de grootsheid waarmee het terrein nu wordt aangepakt en de manier waarop dit gemeentebestuur nu denkt garantstellingen te moeten geven, is echt een brug te ver.”

 

“Wat de SP betreft hoort die kabelbaan een oeververbinding te zijn en geen attractie maar ze wordt wel als zodanig aangeprijsd. Als dat plan zo krachtig is, wat maakt het dan uit op welke manier we de Maas oversteken?”

“Enkele weken geleden was er nog een ondernemer die zei: “Laat mij maar een pont er neerleggen, ik regel het”. Ik heb daarop geen enkele reactie vernomen van het College maar ik vroeg het hen wel; Als u het dan zo nodig vindt om een attractie te financieren, of misschien garantstellingen moet maken voor een attractie, wat hebt u dan nog meer in petto? Wat mogen ondernemers vragen, waar ligt voor u de grens? Wat de SP betreft gaat er geen cent naar de kabelbaan toe. Simpelweg omdat we ons dat niet kunnen veroorloven.”

 

De SP heeft zich nooit voorstander getoond van een kabelbaan als oeververbinding, eerder stemden we voor een permanente brug. Die staat er immers voor ‘altijd’, doet het bij weer en wind, zitten geen exploitatiekosten of ticketverkoop aan vast, iedereen kan er gebruik van maken.
De aanloopkosten (bouw) zijn hoog maar er is geen faillissementsrisico, wat bij andere opties (pont, bus, kabelbaan) wel het geval is. De gemeenteraad koos echter, op voorspraak van het College, in meerderheid voor de kabelbaan.

 

Ton Heerschop: “Daarnaast moet de liefde wel van twee kanten komen. Als wij deze zomer een bericht krijgen dat er een aanvraag zou moeten plaatsvinden vanuit de initiatiefnemers (van de plannen voor het kazerneterrein) voor een vergunning, waarom is dat dan niet gebeurd? Waarom hebben we die mensen daar niet sterker op aangesproken? Dat was toch de afspraak?”

“Het was toch ook net zo de afspraak dat die vergunning er voor een bepaalde datum zou zijn? Wethouder Jos Teeuwen (CDA) pakt daar niet op door, hij geeft weinig aan. Hij stuurt een brief maar daarmee houd het op. Op die manier is het lastig zaken doen. Wie houdt wie nu aan het lijntje?”

 

Heerschop: “En als het kabelbaanplan dan zo krachtig en zo goed was, dan had de SP graag gezien dat er niet zoveel discussie was over de soort oeververbinding en dat het in ieder geval de gemeente Venlo geen geld gaat kosten.”

“Maar aan het plan voor de kabelbaan kleven te veel risico’s. Ook dit plan wordt net als de vorige plannen een ‘ongeluk in slow motion’. Als we niet oppassen dan gaan we als gemeente met de kabelbaan een attractie financieren. Daar is een gemeente niet voor bedoeld en daar moet de gemeenteraad zich niet voor laten lenen.”

 

 

Heerschop: “De initiatiefnemers willen een oeververbinding (de kabelbaan) die moet worden aangelegd door de gemeente. Als die plannen werkelijk zo verschrikkelijk goed zijn, als de markt het kazerneterrein moet gaan ontwikkelen, waarom dan de greep in de lege schatkist voor de kabelbaan?”

Hoe je het ook wendt of keert, zeggen dat de kabelbaan ons niets gaat kosten is gebaseerd op drijfzand. Zeker als het mis gaat dan komt men als eerste bij de gemeente aankloppen.

 

 

Ton Heerschop: “De gemeente moet zelfs garant staan dat er een oeververbinding aanwezig is. Dus als bijvoorbeeld de exploitant er de brui aan geeft of failliet gaat, moet de gemeente het dan overnemen? En dat zou ons geen geld kosten? Waarom plaatst de gemeente zich in zo’n slechte onderhandelingspositie?”

“Het hebben van een alternatief plan zou de onderhandelingspositie van de wethouder wellicht kunnen verstevigen. Maar dat ontbreekt wederom, er is weer geen Plan-B zo begrijp ik. Reden te meer voor de SP om niet in te stemmen met deze risicovolle kabelbaan.”

 

 

Heerschop: “Triest maar waar; we hebben inmiddels al vele plannen voor het kazerneterrein in stemming gehad en uiteindelijk zien falen. En vaak sneuvelde als eerste de oeververbinding. Het voorstel voor de kabelbaan zit vol gevaren en valkuilen. Het feit dat iemand (of het nu het College of de initiatiefnemers zijn) zo zelfverzekerd kan zijn, dat die het eigen gelijk ziet en het eigen falen niet ziet. ‘Strong but wrong’, zeggen de Engelsen dan. Zoals een spookrijder die denkt dat de hele wereld gek is geworden want ze rijden allemaal de verkeerde kant op.”

 

Of die kabelbaan er überhaupt gaat komen is nog maar de vraag. Enkele maanden terug stelde de gemeente dat er wel 20 gegadigden waren voor de bouw en exploitatie, nu doet ze daar geen meldingen meer over omwille van juist de aanbesteding daarvoor. Met het wegvallen van een van de initiatiefnemers is daarnaast het hele plan voor het Fort van Venlo ook wankel geworden. Zou ons niets verbazen wanneer uiteindelijk de kabelbaan alsnog ingeruild wordt voor een brug.

 

Foto: Het Leisure Dome in Kerkrade dient als hét voorbeeld voor Venlo...

 

 


 

Achtergrondinformatie:

Voor het kazerneterrein sneuvelden eerder al plannen voor een casino, scholencampus, multifunctioneel voetbalstadion, een park, parkeerterreinen, evenementencentrum en nog meer wilde ideeën.

Sinds enige tijd is het plan voor de bouw van een ‘leisure park’ met een hippiemarkt (staat op losse schroeven) en een amusementscentrum met onder andere een bowlingbaan en megabioscoop (terwijl met moeite in 2012 een nieuwe bioscoop in de binnenstad opende).

Het enige dat tot nu toe slaagde was de ombouw van een oud kazernegebouw naar een gezondheidscentrum, maar ook dat kent sinds enkele maanden geldzorgen.

Positief is de centrale rol van het oude Spaanse fort St. Michiel dat deels herbouwd/uitgegraven wordt.

 

 

De SP heeft in 2013 al gesteld dat het kazerneterrein naast de nieuwbouwplannen ook een andere meerwaarde heeft, namelijk die van dat historische fort dat je kunt blootleggen, tentoonstellen, er mensen aan het werk krijgen. Werkgelegenheid dus, en bij het hergebruik van de oude gebouwen kun je dan ook de ambachtsschool een plaats geven en/of de stages bij de beroepsopleiding op het fort toepassen of de andere te restaureren gebouwen. Een motie daarvoor kregen we zelfs aangenomen.

Ook heeft de SP in 2008 al eens gepleit voor woningbouw op het terrein of de bestaande gebouwen geschikt maken voor starters, studenten, studio’s.

 

 

Deels is dat ingevuld; de ambachtsschool gaat er komen maar dan mogelijk in Steyl in een van de oude kloosters, ook een prima invulling. De oude kazernegebouwen worden nu via leegstandsbeheer (anti-kraak) verhuurd, niet duurzaam maar als dit type gebruik bevalt dan rap in de werkelijke verhuur zetten lijkt ons.


 
Bekijk ook:
 

U bent hier