h

Een rondje Kazerneterrein

29 maart 2008

Een rondje Kazerneterrein

KazerneVandaag waren enkele SP-kaderleden bij de rondleiding op het kazerneterrein in Blerick. Ze werden begeleid door een Blerickse oud-militair die een sterke nostalgische binding heeft met het terrein, en vol liefde en compassie sprak over de functie van de gebouwen en voertuigen op de Frederik Hendrik Kazerne van heel vroeger tot vijf jaar geleden, toen de beroepsmilitairen definitief vertrokken.

Aan onze vriendelijke gids hebben we na afloop gevraagd of hij zelf een mening had over welke bestemming het terrein zou moeten krijgen, en hij leek wel oren te hebben naar het creëren van een mooie woonwijk, met respect voor de namen van de diverse gebouwen op het terrein. Hij liet ons daarop een tekening zien van de plannen voor een VVV-stadion op het terrein. Het was duidelijk dat hij zich er niet al te veel over wilde uitlaten, maar toen SP-bestuurslid Petra Zegers uitriep: “Maar dat is toch spuuglelijk!” bij het zien van die tekening, haalde hij zijn schouders op en zei: “Tja, dat is maar één van de plannen, ik weet het ook niet wat ze allemaal bedenken”.

Af en toe kwam er een hobbyist voorbij scheuren in een oud voertuig. Dit showelement riep herinneringen op aan voorheen toen er elke dag militaire lesvoertuigen door de straten van Venlo reden. Nu is het de vereniging Santa Fé die vooral legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog onderhoudt, die een hal op het terrein gebruikt om de voertuigen te stallen.

Alternatieven voor de toekomst
Als SP bedachten we, bij het zien van al die mooie oude gebouwen met zoveel historische waarde, maar behoorlijk aan renovatie toe, dat het misschien aangegrepen zou kunnen worden om een modelwijk te creëren met een maatschappijconforme verdeling van arm en rijk, zwart, bruin en wit. Met een deel sociale woningbouw, studentenkamertjes met eigen douche en toilet zoals die al gecreëerd zijn, gemeenschappelijke groen- en sportvoorzieningen, een buurthuis met theater en keuken, en een deel koopwoningen met een eigen stukje, zelf te onderhouden grond, en zelf op te knappen van binnen. Tegen een lage aankoopprijs uiteraard, want de inpandige renovatie van zo’n historisch gebouw is uiteraard behoorlijk duur als je dat zelf als particulier moet bekostigen.

Wellicht is het ook door een projectontwikkelaar op te pakken, mits deze recht doet aan de gebouwen en ze tenminste aan de buitenkant in hun oorspronkelijke staat houdt.
Het erkennen en waarderen van de historische waarde van de panden blijft zo gewaarborgd, en de namen van de gebouwen kan je laten terugkomen in de straatnamen.

luchtfoto kazerneterrein
Luchtfoto van het Kazerneterrein

Uit respect voor de historie van het terrein, en met het oog op een goede verdeling van woonruimte voor het vreedzaam samenleven van alle mogelijke soorten Venlonaren, zou dit het voorstel zijn dat de SP aan de gemeente Venlo zou willen voorleggen. En wat ons betreft mogen de Venlose militairen zoals onze gids, die hier zelf hun brood verdienden om bij te dragen aan de verdediging van ons land en die sterke band nog voelen, met voorrang op die lijst!


De komende maanden zal er volop aandacht blijven voor de toekomstige invulling van dit kazernecomplex. Als SP pleiten we ervoor om geen overhaaste beslissingen te nemen en eerst goed bekijken waar werkelijk behoefte aan is, nut en noodzaak als tegenhanger van wens en droom.
Ook in dit licht zou het gemeentebestuur er goed aan doen naar een mogelijke herontwikkeling van het Kazerneterrein te kijken. Niet nieuwbouw hoort in onze visie centraal te staan, maar renovatiebouw met een nieuwe functionele invulling van het terrein. Uiteraard met behoud van het cultuurhistorische karakter. Hiermee is onze partij zeker niet tegen nieuwbouw of herontwikkeling, maar duidelijk wel tegen de verdere sloop van cultureel erfgoed voor het nageslacht.


Nota bene: Vaak wordt gesteld dat de laatste soldaat in 2003 de deur van de kazerne achter zich sloot en er sindsdien geen militaire activiteiten in Venlo zijn. Niets is minder waar want aan de Kazernestraat, aan de westkant van de kazerne, is nog altijd een brigade Marechaussee en een compagnie Nationale Reserve Koninklijke Landmacht gevestigd. Toch een dikke honderd militairen dus. Dit stukje van de kazerne is nog minimaal vijf jaar in handen van Defensie, de rest van het terrein is aangekocht door de gemeente Venlo, waar nu anti-kraak enkele mensen wonen en vele verenigingen gebruik maken van de gymzaal en diverse loodsen/hallen.
De Marechaussee bewaakt de grenzen en spoort illegale vreemdelingen op. De Nationale Reserve staat stand-by voor beveiliging, bewaking en hulpverlening in de regio.

Klik hier voor een stukje historie over de kazerne (PDF 12 Kb)
Bekijk hier de open brief van de SP van 01-02-2007 aan het College van B&W over het behoud van historisch erfgoed (PDF 64 Kb)

U bent hier