h

Onderzoek Q4 toont falen B&W, vertrouwen is weg

26 oktober 2017

Onderzoek Q4 toont falen B&W, vertrouwen is weg

Op 25 oktober vond het langverwachte debat plaats over het raadsonderzoek naar wat er allemaal misging rondom het project Q4, de aanpak die een schimmige drugswijk moest transformeren naar een hoogwaardige cultuurwijk maar dat nooit werd. Diverse besturen faalden op veel fronten, miljoenen euro’s zijn verdampt. De SP zat in de onderzoekscommissie en uitte ook in het finale raadsdebat flinke kritiek waarbij het vertrouwen in de wethouder werd opgezegd.

 

Na het debat over de aanpak in de wijk Vastenavondkamp van vorige maand sprak de gemeenteraad wederom over een wijk waar de richting van dit en eerdere Colleges slecht zichtbaar of soms helemaal niet zichtbaar was.

 

SP-fractievoorzitter Ton Heerschop: “Na lang aandringen kregen we het voor elkaar dat er onderzoek zou worden gedaan naar de gang van zaken in Q4. Dat is nu gereed en op hoofdlijnen zegt het rapport dat er te weinig strategische sturing was, te weinig visie gerelateerd aan het ontwikkelperspectief van Q4, in de organisatie van de opgave was er onvoldoende aandacht voor bestaande kaders voor archivering, dossieroverdracht, projectmatig werken en aanbesteding, de samenwerking binnenshuis en buitenshuis is onvoldoende effectief geweest. Dat zijn stevige conclusies waarvoor ik me als bestuurder minimaal flink zou schamen.”

 

“Eigenlijk staat er in het rapport dat het projectmatig werken niet op orde was, wat we noemen de ‘planning en control cyclus’ was niet aanwezig en de communicatie was slecht. Jarenlang is er maar wat aangemodderd en relevante documenten blijken spoorloos.”

 

 

Heerschop: “Hoeveel onderzoeksrapporten hebben wij al niet gelezen de afgelopen jaren waarin exact deze zaken naar boven kwamen?!? Denk aan Floriade, Wel.kom, Mikwe, Taurus en zo kunnen we nog wel meer dossiers opnoemen. En steeds komen we bij dezelfde conclusies uit. Schokkend.”

 

“Er zit een duidelijke rode draad in de verschillende rapporten en onderzoeken en ook weer dit onderzoek naar Q4 staat een bevestiging dat de organisatie en het College een probleem hebben als het gaat om een goede langjarige planning op te stellen, door te voeren en vervolgens te bewaken.”

 

 

Heerschop: “Het College van B&W is verantwoordelijk. Alleen de dieperliggende vraag is vervolgens of we denken dat dit College in staat is om een verbeterslag te maken? Het antwoord is ‘nee’, met een half jaar te gaan tot aan de verkiezingen is er nu niet de tijd om daar met zo’n ingrijpende operatie op orde te brengen.”

“Daarnaast moeten we ook naar onszelf kijken; zijn we kritisch genoeg geweest? Maar als de informatie niet voorhanden is en het archief hapert, als er bijzonder veel bezuinigingen zijn doorgevoerd op de ondersteuning en het interne toezicht, dan wordt goed kunnen controleren een moeilijke.”

 

 

Heerschop: “Het ergste vind ik dat de zelfreflectie bij het College volledig ontbreekt. Blijkt ook in de welles/nietes-discussie hoe het nu zit met de verkoop van panden in Q4.”

Wethouder Jos Teeuwen (CDA) antwoordde eerder dat er hooguit incidenteel iets verkocht wordt maar dat dit geen grote invloed heeft. Enkele dagen later kreeg de SP een e-mailwisseling toegestuurd waaruit blijkt dat er wel degelijk grote pandverkoop aan de orde is; er liggen plannen vanuit de provincie voor nieuwbouw in Q4.

 

Heerschop: “Ik vernam dat er al maanden intensieve gesprekken tussen provincie, gemeente en een aantal woningbouwcorporaties plaatsvinden. Medio december zou er zelfs een plan gepresenteerd dienen te worden! Hoe kun je dan beweren dat er geen grootschalige ontwikkeling op stapel staan? Wie houdt hier wie voor de gek?”

 

 

Heerschop: “Het werd nog mooier toen de wethouder mij opbelde en de les probeerde te lezen omdat ik via de sociale media stelde of de wethouder zijn dossier wel op orde heeft of niet de volledige waarheid vertelde en dat hij wat heeft uit te leggen, als blijkt dat er wel degelijk ontwikkelingen (verkoop) op stapel staan in Q4, wat de omroep meldde.”

“De wethouder zei me dat de omroep maar wat schreef en geen wederhoor toegepast heeft. Uit navraag bij die omroep bleek dat er om wederhoor is verzocht maar dat de wethouder en zijn woordvoerder niets wilden melden.”

 

Heerschop: “Waarom reageert de wethouder niet naar de media als er in zijn ogen een bericht gepubliceerd wordt met verkeerde informatie? Misschien omdat die informatie toch juist was?”

Terwijl wethouder Teeuwen (CDA) bleef ontkennen bevestigden zowel provincie als een woningcorporatie dat er nog gesprekken lopen over nieuwbouw in Q4.

 

Ton Heerschop: “Ik ervoer het telefoontje van de wethouder als zeer intimiderend, hij vloog ernstig uit de bocht om een raadslid op die manier denkt te kunnen beïnvloeden.”

“De SP heeft vorige maand al eens gezegd dat er heel veel gedaan zou moeten worden om het vertrouwen te herstellen. Maar uit deze actie blijkt eigenlijk opnieuw dat deze wethouder geen enkel lerend vermogen bezit.”

 

 

De SP heeft de reactie van de wethouder dan ook zorgvuldig gewogen en in het debat telkens weer doorgevraagd om duidelijk te krijgen wat er gaande is en welke rol B&W nu feitelijk speelt.
De vergadering moest daarom diverse keren geschorst worden zodat de gemeenteraad met elkaar kon bespreken hoe het nu verder moest.

 

Heerschop: “Ik had na de zoveelste schorsing dan ook een iets andere beantwoording van het College verwacht, ik had echt eens een keer een stuk zelfreflectie verwacht van wethouder Teeuwen maar die is totaal afwezig. Ik kan hier heel weinig mee, het vertrouwen was al broos maar nu is het weg.”

 

“Maar kijkende naar de realiteit van alledag zitten we nu met een soort van gedoogconstructie want nog meer wethouders wegsturen lost niks op, dan ligt de boel helemaal op slot en gebeurt er tot de verkiezingen in maart niets meer, dan wordt de stad onbestuurbaar.”

 

 

Heerschop: “Een motie van wantrouwen had hier duidelijk op zijn plaats moeten zijn maar die zou geen meerderheid krijgen (met alleen steun van SP, GroenLinks en Lokale Democraten en misschien D66). Evengoed heb ik tijdens het debat gezegd dat het duidelijk mag zijn dat voor de SP het vertrouwen in wethouder Teeuwen weg is.”

“Maar ook dat we hopen dat met dit onderzoeksrapport nu eindelijk zaken recht getrokken gaan worden, zowel bij de gemeente intern als in de wijk Q4 waar het tenslotte allemaal om draait.”

 


 

Achtergrondinformatie over het raadsonderzoek:

Raadslid Stefan Hugues zat namens de SP in de onderzoekscommissie: “In november 2016 gingen we aan de slag met het onderzoek dat we dachten binnen een half jaar af te ronden. Maar al snel bleek dat we veel meer tijd nodig zouden hebben dan we tevoren hadden kunnen bedenken.”

“Niet alleen vanwege de enorme omvang van dit dossier maar ook omdat er steeds meer en nieuwe informatie boven tafel kwam en klokkenluiders zich meldden. Uiteraard zijn we daar erg gelukkig mee, dat zorgt ervoor dat er uiteindelijk een gedegen rapport kan verschijnen en de waarheid boven water komt.”

 

 

Hugues: “Het betekende uiteindelijk dat we een klein jaar bezig waren met het verzamelen en toetsen van informatie, interviews, onderzoek en analyseren. We hebben meters aan documenten vanaf 2001 uitgeplozen wat er wanneer precies is gebeurd, waar al het geld aan werd besteed en wat daarvan is terecht gekomen, wie er waarvoor en wanneer verantwoordelijk was in het gemeentebestuur, projectleiding en belanghebbenden en partners.”

 

 

Hugues: “Maar nu ligt er een onderzoeksrapport waar je U tegen zegt en wat menig pijnpunt heeft blootgelegd. Daarvoor komt de commissie dan ook met tientallen conclusies en aanbevelingen hoe het voortaan voorkomen kan worden en beter zal moeten.”

“Fijn dat de gemeenteraad dat in het debat allemaal heeft overgenomen en het gemeentebestuur toezegde alle aanbevelingen te zullen uitvoeren. Een stap in de goede richting is daarmee gezet.”

 


 
Bekijk ook:


 

U bent hier