h

Onderzoek naar dossier Q4 komt er!

30 november 2016

Onderzoek naar dossier Q4 komt er!

In haar vergadering van 30 november koos de gemeenteraad unaniem voor de aanpak en reikwijdte van de onderzoekscommissie, naar de financiële en bestuurlijke handel en wandel in de beladen wijk Q4 vanaf 2001. Zo krijgt de SP haar zin en kan een verdiepend raadsonderzoek van start.

 

 

De gemeenteraad besprak vanavond de aanbevelingen en het verslag van het 'Initiatief raadsvoorstel Rapport vooronderzoekscommissie Q4' en dat werd unaniem aangenomen.

 

Fractievoorzitter en woordvoerder Ton Heerschop: “Da’s op zich al opmerkelijk omdat in het voortraject diverse partijen helemaal geen zin hadden in een verder onderzoek en men ook in de voorbereidingscommissie probeerde om het onderzoek af te zwakken.”

Door onze druk in de gemeenteraad en de media begin oktober, zaten ook de criticasters gelukkig al op de lijn van een raadsonderzoek, waardoor de Raad vanavond unaniem akkoord ging. “Daar was nog een klein vraag en antwoordspel voor nodig maar zelfs het argwanende gemeentebestuur gaf haar goedkeuring.”

 

Waarom een raadsonderzoek?

De wijk Q4, aan de noordzijde van het stadscentrum, stond bekend om haar criminele activiteiten. Vanaf 2001 werd er met diverse projecten schoon schip gemaakt waarbij vooral de drugsscène uitgebannen werd, panden opgekocht en opgeknapt werd, delen gesloopt en er nieuwbouw kwam.

De wijk zou moeten transformeren tot een culturele wijk maar dat kwam nooit echt van de grond. Nu gaat het een woonwijk worden waarin ook plaats is voor bedrijvigheid.

 

 

Heerschop: “Met de aanpassing van de plannen rezen ook vragen hoe het zat met aanbestedingen en vergunningen, verleende subsidies en vriendjespolitiek, onduidelijke geldstromen en vastgoeddeals, mogelijke integriteitsproblemen en belangenverstrengeling en ga zo maar door.”  

“In 2010 stelden we al eens raadsvragen over vermeende dubieuze zaken, en in 2012 stelde de SP samen met PvdA en VVD raadsvragen maar steeds reageerde B&W toen met de mededeling dat alles netjes verlopen was.”

 

 

“Er bleven echter signalen komen dat er toch meer aan de hand was maar het werd pas concreet nadat er twee ambtenaren binnen de gemeente Venlo de zaak aan de kaak stelden.”

Begin dit jaar vroeg SP en GroenLinks samen om een nader onderzoek. De gemeente besloot dat een extern bureau onderzoek ging doen naar de misstanden die deze klokkenluiders meldden.

 

 

Heerschop: “In september verscheen het rapport van dit bureau waaruit bleek dat de gemeente onzorgvuldig is geweest en er op onderdelen sprake is van naïviteit of onprofessionaliteit. Harde conclusies en B&W beloofde weer eens beterschap maar of ze er werkelijk van leert?”

“Het rapport riep meteen veel nieuwe vragen op, vooral omdat juist die zaken waar de raad vragen over heeft niet onderzocht zijn. Het onderzoek was daarmee niet alleen veel te duur (een half miljoen euro!) maar vooral teleurstellend en onvolledig.”

 

 

De SP pleitte daarop voor een verdiepend raadsonderzoek of raadsenquête naar de (financiële) gang van zaken in de wijk Q4. Heerschop: “Dit om alles boven water te krijgen, fouten en misstanden blootleggen, kijken wat er goed ging en wat beter had gemoeten, wie en wanneer waar mee bezig was en waar en hoe zaken gingen.”

 


 

In oktober haalden we de eerste slag binnen; een onderzoekscommissie van acht gemeenteraadsleden (van alle partijen) ging zelf aan de slag met het vooronderzoek naar hoe zaken het best kunnen worden aangepakt.

Stefan Hugues zit namens de SP in die commissie: “De conclusie is dat er nog veel onduidelijk is en er meer onderzoek nodig is, precies waar de SP vooraf voor pleitte.”

 

Diezelfde raadscommissie gaat nu onafhankelijk en objectief de verdieping in en onderzoekt wat er vanaf 2001 tot nu allemaal speelde rondom het project Q4.

 

Hugues: “Daarvoor heeft de onderzoekscommissie vier onderzoeksvragen geformuleerd.”

  • De raadscommissie wil weten hoe B&W sturing gaf aan de herontwikkeling van de wijk Q4,
  • Hoe het gemeentebestuur omging met risico's en signalen over moeilijkheden,
  • Hoe de ambtelijke organisatie uitvoering gaf aan de vooraf gestelde doelen,
  • Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan op basis van het totale onderzoek.

 

“Hierbij kunnen er verhoren plaatsvinden met betrokken mensen die door de commissie onder ede kunnen worden gehoord.”

“De resultaten van het onderzoek worden rond de zomer van 2017 verwacht en aan de gemeenteraad gepresenteerd. Dan is het zaak, om de nodige conclusies te trekken en aanbevelingen op te gaan volgen.”

 

 

Er gaat nu dus echt inhoudelijk en verdiepend onderzocht worden wat er zich zoal beleidsmatig afspeelde in de wijk Q4.

Heerschop: “Want aardig wat miljoenen vloeiden door de wijk maar wat leverde dat op en wie of wat profiteerde ervan, waren nut en noodzaak met elkaar in overeenstemming? Goed om dit dossier eens tot op detailniveau te onderzoeken.”

 

 

“Dat we enkele maanden geleden nog werden weggezet om stemmingmakerij en het nu resulteert in een raadsbrede onderzoeksvraag, ach, het gaat ons niet om het middel maar om het doel.”

“Eerst kregen we weerstand (of het niet beter was om zaken te laten rusten), toen kwam er bijstand (dat er toch wel veel nog onopgehelderd bleef), en nu is er bijval en steun. Soms duurt het even en moeten partijen nog overtuigd worden maar dat onderzoek komt er nu. Aan de slag.”, zegt Heerschop.

 
Lees ook:

U bent hier