h

Veelverdieners in de zorg

11 juni 2017

Veelverdieners in de zorg

Gisteren, 10 juni, publiceerde FNV haar top-50 lijst van grootverdieners in de zorg. Ook enkele bestuurders van in onze regio opererende zorginstanties (Zorggroep en Proteion) grossieren op die lijst. De SP heeft daarover al meermaals haar zorgen geuit en B&W opgeroepen tot actie hiertegen. Maar blijkbaar heeft hen dat niet aan het denken gezet nu ze nog steeds boven de (voorheen) Balkenendenorm aan salaris wensen op te strijken. Personeelsperikelen van de afgelopen jaren (meerdere ontslaggolven) en de bezuinigingen in de zorg krijgen daarmee een wel erg bittere echo. De SP heeft opnieuw hierover raadsvragen ingediend en roept B&W op om alles in het werk te stellen om de topbestuurders aan het verstand te brengen dat zulke torenhoge beloningen niet in verhouding staan met de situatie in de zorg en om dus hun salarissen onder de norm te brengen.

 

 

SP-raadslid Alexander Vervoort: “Vakbond FNV Zorg & Welzijn heeft weer de lijst met grootverdieners in de zorg gepubliceerd. In een tijd dat de gemeente Venlo tegen een tekort van miljoenen aanloopt als het gaat om zorg, schrikken bestuurders van zorginstellingen er niet voor terug zeer vorstelijke salarissen te toucheren, nog steeds boven de WNT (Wet Normering Topinkomens, voorheen Balkenendenorm). De verhoudingen lijken volkomen scheef.”

“Daarbij komt dat de zorg al jaren aan bezuinigingen onderhevig is, en veel zorginstellingen de afgelopen jaren veel personeel hebben laten afvloeien, via schimmige ontslagconstructies weer tijdelijk aannamen of werven in het buitenland, terwijl de top zich verrijkte. Dit heeft geen pas!”

 

Vervoort: “De SP maakt zich al jaren zorgen over de topsalarissen die zorgbestuurders zichzelf toekennen; sinds 2009 heeft de SP-Venlo daar meerdere keren raadsvragen over gesteld en moties ingediend.”

“Na zo’n motie en stevig debat (2013) ging de toenmalige wethouder (Testroote) meerdere malen in gesprek met de Zorggroep (2013 en 2014) over de exorbitante topbeloningen daar, en dreigde bij geen verlaging van de “onbegrijpelijke salarissen” vanaf 2015 geen zorg meer in te kopen bij de Zorggroep. Dat dreigement bleek loos.”

 

“Die uitvoering van onze motie juichten we toe zeker toe maar kennelijk heeft dat allemaal geen belletje doen rinkelen bij de betreffende topbestuurders in de zorg. Dit is reden voor de SP om opnieuw over dit onderwerp raadsvragen te stellen, in de hoop dat ook dit College pal gaat staan voor de zorg en de veelverdieners tot de orde gaat roepen.”

 

Bekijk ook:

U bent hier