h

Vragen over zoektocht naar Poolse verpleegkundigen

23 februari 2017

Vragen over zoektocht naar Poolse verpleegkundigen

De Zorggroep wil in Nederland verblijvende Poolse arbeidsmigranten werven voor zorgtaken. Gezien de historie van zowel de arbeidsmigratie als de ontwikkelingen binnen de Zorggroep roept dit bij de SP de nodige vragen op.

 

Het voornemen van de Zorggroep is om Polen die nu niet in de zorg werken maar wel van oudsher een verpleegkundige opleiding hebben genoten, te werven om binnen de Zorggroep zorg te verlenen. Dagblad de Limburger berichtte er deze week dinsdag en woensdag over.

 

Raadslid Alexander Vervoort dook maar weer eens in het dossier en diende de vragen in: “Ik wil van het gemeentebestuur weten wat zij vindt van de ontwikkelingen bij de Zorggroep, waar de vorige zorgwethouder toch echt bepaalde afspraken mee had gemaakt een paar jaar geleden.”

“Toen stelde de SP al eens vragen en diende moties in nadat de Zorggroep negatief in het nieuws kwam omdat haar bestuurders ruim boven de Balkenendenorm verdienden (en nog) en er tegelijkertijd tientallen ontslagen vielen onder het zorgpersoneel. En dan nu het plan om Polen te werven. Had dan eerder niet zo gesnoeid in onder meer het personeel.”

 

Nog niet zo lang geleden probeerde de Zorggroep al eens om verpleegsters uit onder meer Polen, Roemenië en Spanje te verleiden om in Nederland te komen werken in de zorg. Dat werd toen geen succes. Nu wordt er geprobeerd om Poolse verpleegkundigen die in Nederland wonen en werken (maar niet in de zorg) te verleiden hun oude zorgberoep weer op te pakken.

 

 

Vervoort: “Toch weer zulke idiotie en dat ondanks eerdere gesprekken en toezeggingen in de gemeenteraad, waarbij de vorige wethouder (Testroote, PvdA) met het bestuur van de Zorggroep sprak en afspraken maakte.”

“Waarom mensen uit den verre hierheen halen, of migranten die hier ander werk doen verleiden, wanneer we in staat zijn om zorgmedewerkers om te scholen. Of nog beter, de zorgverleners die de Zorggroep eerder ontsloeg weer in dienst te nemen.”

 

 

Vervoort: “Ik ben benieuwd of de huidige wethouder (Tax, PvdA) ook de stoute schoenen aan durft te trekken en met de vuist op tafel slaat bij de Zorggroep. Ze moet er wel iets mee doen, zeker met de raadsvragen nu, anders vindt ze wederom de SP op haar weg.”.


De vragen van de SP kunt u hier lezen. Het college van B&W heeft de vragen op 2 juni eindelijk beantwoord. Echter schieten we daarmee niet zoveel op want B&W ziet geen aanleiding om met de Zorggroep in gesprek te gaan omdat ze aangeeft dat ook buitenlandse verpleegkundigen eerst de taal moeten leren (snelcursus) en het geld daarvoor uit de loonsom komt. Daarnaast wijst B&W erop dat Polen als EU-ingezetenen vallen onder het vrije verkeer van diensten en personen en er daarom van verdringing op de arbeidsmarkt geen sprake is want het is hun eigen keuze om in Venlo te komen werken. Vreemd als je bedenkt dat ze hiervoor geworven worden...
 
Lees ook:

U bent hier