h

Lompe ontslagtruc moet stoppen

23 mei 2014

Lompe ontslagtruc moet stoppen

Vanavond heeft de fractie raadsvragen gesteld aan B&W over de vreemde trucage die steeds vaker wordt ondernomen door bedrijven om personeel te dumpen en tegen dumpprijzen weer opnieuw in dienst te nemen.

 

Raadslid Alexander Vervoort: "Vooral in de zorgsector worden steeds meer mensen ontslagen onder het motto van bezuinigingen en de aankomende decentralisaties. Vervolgens worden diezelfde ontslagen medewerkers in grote getale gevraagd worden om weer bij hun voormalige werknemer aan de slag te gaan. Dit veelal als tijdelijke vakantiekracht en tegen een lager loon en verlies van arbeidsrechten zoals pensioenopbouw."

 

Vervoort: "We vinden het onwenselijk dat (voormalig) werknemers worden gedwongen (!) om tegen een lager loon en bij de oude werkgever aan de slag te gaan. Het is al helemaal van de gekke dat het UWV dat allemaal goedkeurt. Sterker, als (oud)werknemers weigeren dreigt korting op de uitkering waar ze gewoonweg rechten voor hebben opgebouwd!

 

Een hele kromme situatie dat het arbeidsrecht uitholt en van personeel een speelbal maakt. Dat moet stoppen."

"Aangezien de gemeente een subsidierelatie heeft met veel bedrijven/instanties, waaronder De Zorggroep, heeft de gemeente een vinger in de pap en kan ze werkgevers die zo'n bezuinigingstruc toepassen aanspreken. De SP hoopt op daadkracht en actie van de wethouder.", zegt Vervoort.

 


De SP-fractie vroeg vandaag middels raadsvragen aan het gemeentebestuur van Venlo aandacht voor deze onfrisse situatie, zoals in onze regio bij De Zorggroep nu het geval is met 'vakantiewerk’, en verneemt graag wat B&W hieraan gaat doen.
Dit om de medewerkers te beschermen en te voorkomen dat ze (alsnog) in een uitkering belanden, die de gemeente Venlo moet ophoesten terwijl deze mensen ook aan het werk hadden kunnen blijven wat tevens de kwaliteit (en motivatie) in bijvoorbeeld de zorg ten goede komt.
Het college van B&W heeft 30 dagen de tijd om onze vragen te beantwoorden. Daarop bepalen we onze volgende actie.

 

Update 4-7-2014:

Vandaag kregen we de antwoorden van B&W. De wethouder erkent en bekritiseerd de huidige situatie en trucage die het management toepast. Gemeente stelt dat ze in overleg is met zorgaanbieders en bij zorginkoop wil inzetten op continuïteit van werk en functie.
 
Op onze vraag hoeveel mensen er worden/zijn ontslagen en als tijdelijke kracht terug in dienst werden/worden genomen, antwoordt B&W met het rapport 'Zorg aan zet' (als bijlage bij de antwoorden) waarin diverse cijfers in beeld worden gebracht, maar echt concrete cijfers zijn er nog niet: "Daarvoor is de onzekerheid nog te groot".  
 
Een positieve houding van de gemeente op de SP-kritiek is hoopgevend, en hopelijk opmaat naar verbeteringen in de zorg. De antwoorden zijn echter niet zaligmakend aangezien de gemeente stelt niet overal invloed op te kunnen (willen?) uitoefenen, maar dit is een goede eerste aanzet tot voorkomen van verdere verslechteringen.
 

 
Lees ook:

U bent hier