h

Raad Venlo stemt in met risicovolle plannen kazerneterrein

27 april 2012

Raad Venlo stemt in met risicovolle plannen kazerneterrein

beeldkwaliteitplan_kazernekwartier Afgelopen woensdag nam de gemeenteraad een besluit over de financiering en ontwikkeling van het kazerneterrein. Via een moeilijke constructie bouwt de gemeente een nieuw stadion voor voetbalbedrijf VVV à 45 miljoen euro. Daarmee zit de gemeente minimaal 16 en mogelijk zelfs 40 jaar vast aan de club. We gunnen VVV een nieuw stadion maar betaal het zelf. De grote financiële risico’s waren voor de SP reden om tegen de plannen te stemmen.

Het was woensdagavond 25 april ‘ronde zoveel’ over het kazerneterrein en de bouw van een multifunctioneel centrum (MFC) voor VVV-Venlo ofwel voetbalstadion-plus waar de gemeente 45 miljoen euro voor leent. Een raadsmeerderheid heeft ingestemd met de plannen. Een investering nu van 83 miljoen euro en de totale gebiedsontwikkeling gaat ruim tien jaar duren en zal ruim 400 miljoen euro kosten.

De inzet van de SP is duidelijk. De gewenste inrichting van de voormalige Frederik Hendrik kazerne is achterhaald nu Holland Casino haar plannen wijzigt, VVV geen partner voor evenementen Plan-VenLokaal-Fort heeft kunnen vinden en het ROC is weggevallen. Alleen TopCare is daadwerkelijk aan het bouwen nu. Het plan ‘Lijnstad’ kan dus de prullenbak in. Daardoor ontstond wel de mogelijkheid om bijvoorbeeld te kijken naar een meer prominente invulling van Fort Sint Michiel.

Intussen moesten al wel de Bijbelgemeente, het gemeenschapshuis met Pinkstergemeente en de rolstoeldansvereniging opkrassen omdat hun panden alvast gesloopt ‘moesten’ worden. De daklozenopvang en school Taalbrug mogen nog even blijven staan. Want de plannen moeten en zouden doorgaan, daar is alles op gericht. En dus werden diverse fracties gepaaid en werd er geluisterd naar kritische inbreng en ideeën van bezorgde burgers en actiegroepen. Het was ook niet de vraag óf er een raadsmeerderheid zou zijn maar hoe groot en of de PvdA opnieuw uit de band mocht springen.

Voor de SP is het hele plan gestoeld op de politieke keuze of je wel of niet geld steekt in nieuwbouw voor een betaald voetbalclub. Of zoals raadslid Ton Heerschop zei: Ton-Heerschop “VVV is een financieel gezonde club. Als het niet hoeven leunen op gemeenschapsgeld zou meetellen in de eredivisie dan speelde VVV volgend jaar Europees voetbal”. De SP stelde duidelijk dat het hier niet gaat om wel of niet een voetbalstadion maar wie het betaalt! VVV mag een stadion bouwen maar betaal het wel zelf; “Zorg voor uw eigen bedrijfspand” luidde het betoog van de SP.

Immers, als VVV niet kan aflossen is er geen enkele andere partij in Venlo die van dit stadion gebruik kan maken. Zeker niet tegen de gevraagde huurprijzen en op maat gemaakte financiële constructie. Dan zit de gemeente opgescheept met een onverkoopbaar MFC.

De VVD was van mening dat net als bij de Floriade de ‘markt’ geholpen moet worden en (opmerkelijk!) de marktwerking niet langer heilig is. CDA kwam niet verder dan dat het plan door moest gaan omdat er al miljoenen aan voorbereidingskosten in het terrein waren gestopt terwijl men zich niet realiseert dat er vanaf 2015 ongedekte tekorten zijn. geld PvdA stemde gesplitst, de fractie was niet tot overeenstemming gekomen. D66 wist niet hoe snel ze moest aansluiten bij de VVD. De LokaleDemocraten deden voor de bühne of ze nog enkele kritische vragen hadden om vervolgens direct aan te geven dat ze zouden instemmen met het beleid. Rekenden D66 en Lokalen zich rijk voor het geval PvdA uit de bocht en het college vloog?

VVD, CDA, LokaleDemocraten, D66 en drie van de zes PvdA’ers stemden dus voor de plannen. SP, GroenLinks, VenLokaal en R’82 zijn tegen de onzalige en risicovolle ontwikkelingen en willen zodoende niet verantwoordelijk zijn voor een serieuze bedreiging voor de toekomst. lege-schatkist De huidige plannen mogen dan zijn aangenomen, ze zijn ook slechts een stap verder en de opmaat voor een volgende ronde. Gezien de lege gemeentelijke schatkist zal ook dit dossier regelmatig terugkeren op de raadsagenda.


Terugblik op de recente geschiedenis van de plannen
In juni 2010 stemde de gemeenteraad voor Lijnstad. Met ROC-Gilde Opleidingen, Holland Casino en het stadion voor VVV. In mei 2011 stemde een raadsmeerderheid in met de manier waarop de ontwikkelingen verder zouden moeten gaan. Net als de SP stemde de PvdA toen tegen de financiering van het stadion wat voor de VVD reden was tot een coalitiebreuk. Na een geslaagde lijmpoging ging de coalitie verder net als kazerneterreinplannen.

In mei 2011 stemde de SP tegen de financieringswijze via een aandelenconstructie van het voetbalstadion. Onze boodschap luidde dat VVV zelf de financiering van haar gewenste stadion moest regelen. Hai_Berden VVV-voorzitter Hai Berden zei immers zelf dat hij simpel een lening kon krijgen bij een bank. Maar ja, als de gemeente garant wil staan scheelt dat eigen risico en rentelasten. Een logische redenering maar ongewenst want het komt ten laste van de gemeentebegroting…

Gaandeweg 2011 begon duidelijk te worden dat het Spaanse Fort Sint Michiel uit 1641 nagenoeg intact in de grond lag. Vele vragen kwamen er op het college af, hoe zou dit fort beter zichtbaar kunnen worden gemaakt? Een motie hiervoor van CDA (om het fort zo veel mogelijk zichtbaar te maken) en van SP (om de economische en toeristische meerwaarde te onderzoeken) werden aangenomen. Het college lag dwars, ontkende de waarde maar ging later onder grote publieke en politieke druk toch overstag en kwam onlangs met een nieuw aangepast plan waarin het Fort deels gereconstrueerd en deels weer zichtbaar gemaakt wordt.

Maart 2012, het college van B&W komt met een plan waarin ROC-Gilde Opleidingen is verdwenen, zij hadden geen geld om mee te doen. In het plan was Holland Casino een bescheiden lokale vestiging geworden dat niet zelf gaat bouwen maar gaat huren. Blijkbaar is er geen zekerheid voor continuïteit in Venlo nu dit staatsbedrijf in de verkoop staat.
VVV moet in het stadion naast voetbal ook evenementen organiseren (multifunctioneel) wil men niet vanuit ‘Brussel’ het verwijt van staatssteun krijgen. bier_tappen Maar niemand wilde de exploitatie daarvoor op zich nemen. Dus bedacht VVV de dochteronderneming ‘VVV-Events’ om evenementen te organiseren waarbij het zwaar leunt op de horeca-inkomsten van de voetbalwedstrijden.
Mocht het MFC mislukken dan betaalt VVV-voetbal de huur uit het depot à tien miljoen euro dat vervolgens wel weer aangevuld moet worden. Over 16 jaar moet VVV het stadion van de gemeente kopen. Mocht ook dat niet meer lukken is het niet ondenkbaar dat VVV met de bedelstaf bij de gemeente komt aanzetten.


Daags na het raadsbesluit alweer nieuwe onzekerheid
Of Holland Casino nog gaat deelnemen op het kazerneterrein is onduidelijk. Het gokbedrijf liet gisteren weten nog een half jaar bedenktijd te nemen. Holland-Casino-ingang-met-olifanten Mocht het casino alsnog afhaken of met gewijzigde plannen komen, kan dit ernstige (financiële) gevolgen hebben voor het raadsbesluit van woensdag. Dit baart de SP zorgen. Meteen heeft de fractie vragen aangekondigd in de eerstvolgende raadsvergadering (9 mei) om opheldering te krijgen over de stand van zaken en mogelijke extra risico’s en andere gevolgen.


26-04-2012: Website L1: Holland Casino stelt besluit Venlo opnieuw uit (met tv-reportage)
25-04-2012: Website L1: Kazerneplan Venlo aangenomen (met tv-reportages)
23-03-2012: Kazerneterrein en stadion ronde zoveel

U bent hier