h

Opnieuw uitstel plannen kazerneterrein

4 december 2013

Opnieuw uitstel plannen kazerneterrein

uitstel De plannen voor het leisure dome en voetbalstadion Event Center Venlo (ECV) zijn wederom uitgesteld. Toen de plannen in maart met veel bombarie werden gepresenteerd kregen de initiatiefnemers tot eind dit jaar de tijd die plannen uit te werken. Nu, op het moment dat er iets concreets verwacht mag worden, is er opnieuw sprake van uitstel. Met het nieuwe uitstel krijgt het vertrouwen dat het ECV werkelijk van de grond komt een knauw. Komt van uitstel afstel?

Gisteren werd via de media bekend dat de plannen voor het Event Center Venlo (ECV) uitgesteld worden tot medio 2014. Dat is opmerkelijk maar niet onverwacht.
Al jaren wordt gepraat over een nieuw voetbalstadion voor VVV-Venlo, dat moet verrijzen op het kazerneterrein. Op dat terrein zijn de afgelopen jaren gebouwen gesloopt, de grond bouwrijp gemaakt en kwam men tot de ontdekking dat onder het oppervlak het fort Sint Michiel (uit 1641) in goede staat aanwezig is.
Dat laatste wakkerde (terecht) een discussie aan wat te doen met het terrein en het fort, in het nadeel van de stadionplannen.

In november 2012 gaf de heer Berden als voorzitter van voetbalclub VVV-Venlo aan dat hij de ontwikkeling van het stadion_lijnstad multifunctionele stadion ‘MFC de Kazerne’ (voorloper van het plan ECV) verder wel zelfstandig zou realiseren. Dit omdat hij niet langer vertrouwen had in de gemeente Venlo dat zij het project met succes zou financieren en realiseren.
Eerder diende de gemeente via een risicovolle financiële constructie nog met miljoenen bij te springen om het stadion überhaupt mogelijk te kunnen maken.

In maart 2013 presenteerde VVV samen met Twister Media Group o.l.v. de heer Vaessen ineens het idee voor een Event Center Venlo (ECV), een evenementencentrum met wekelijkse ‘nijverheidsfair’ in Ibizastijl. Het bleek een uiterst vaag plan dat gepresenteerd leek om maar iets te presenteren, aangezien Berden in maart met iets moest komen.

Beloofd werd dat eind 2013 de plannen en vergezichten voor het ECV nader onderbouwd zouden worden. Tegen eerdere afspraken in gaf B&W beide initiatiefnemers daarvoor de tijd, waarschijnlijk omdat men allang blij was dat er mogelijk iets zou gaan gebeuren. lijnstad Want het plan Lijnstad - waarbij op het kazerneterrein naast een stadion, een medisch centrum, groots casino en scholencomplex met sporthal diende te verrijzen - was namelijk verworden tot een zorgenkind nadat de school afhaakte en het casino keer op keer om uitstel vroeg wegens financiële onzekerheid.

Inmiddels blijkt dat de beide initiatiefnemers nog eens een half jaar nodig hebben om met een plan naar de gemeenteraad te komen. Als reden hiervoor wordt nu gesteld dat de uitspraak van de Raad van State op enkele bezwaarschriften afgewacht dient te worden.
Dat is vreemd want in maart, bij de bombastische lancering van het ECV-idee, speelde dit argument nog geen rol terwijl ook toen al de procedure bij de Raad van State liep. Het lijkt dat het nu als excuus gebruikt wordt omdat men de plannen niet rond krijgt.

Al dit uitstel doet de vraag rechtvaardigen of het stadion, het ECV en Lijnstad als geheel nog wel haalbaar zijn. welcome_to_the_fair Lijnstad komt maar niet van de grond, uitstel volgt op uitstel, onzekerheid op onzekerheid. En dan vraagt nu ECV ook weer om uitstel, voor onbepaalde tijd. Dat is weinig hoopvol. Het lijkt dat dit nieuwe uitstel een voorbode is voor een definitief afstel.

Het nieuwe uitstel is voor de SP aanleiding om vandaag bij B&W om opheldering te vragen.
We willen weten wanneer B&W de feiten onder ogen gaat zien en erkent dat Lijnstad niet langer een realistisch plan is en verder gekeken dient te worden naar wat wel haalbaar en te verwezenlijken is.
Ook vragen we of B&W, gezien de ontwikkelingen op het kazerneterrein en met name rondom het MFC/ECV, de plannen van de initiatiefnemers nog langer serieus neemt en hoeveel (extra) tijd ze de initiatiefnemers nog gunt om eens met iets concreets te komen.

De SP heeft al vaker aangegeven dat het tijd is voor een alternatief en haalbaar plan waarin het Fort een prominente rol zou kunnen spelen.
In strijd met eerdere ferme uitspraken (“zand erover”) maakte Fort Sint Michiel in volle glorie B&W onlangs uit het niets kenbaar dat ze het Fort Sint Michiel toch volledig uit wil gaan graven en meer herkenbaar terugbrengen op het kazerneterrein.
De SP reageerde verheugd op deze ommezwaai, een wens ging in vervulling. Maar dat bericht stelde ook feitelijk dat B&W geen vertrouwen meer had in het plan Lijnstad maar ook niet in de plannen voor het ECV dat deels op het fort gepland staat.
Hopelijk scheppen de antwoorden op onze vragen eens wat licht in deze duisternis.

 
Lees ook:

U bent hier