h

Opinie: Weggeslagen bodem brengt nieuwe kansen voor kazernegebied Blerick

16 oktober 2011

Opinie: Weggeslagen bodem brengt nieuwe kansen voor kazernegebied Blerick

Kazerneterrein_Lijnstad Deze week werd bekend dat ROC Gilde Opleidingen definitief niet naar het kazernegebied verhuisd, en ook de deelname van Holland Casino hangt aan een zijde draadje. Eigenlijk blijven alleen Top-Care en het stadion over, waarmee de prestigieuze plannen in rook op gaan. Daarmee komen miljoenen vrij maar het stelt de gemeente ook voor de vraag hoe nu verder? De SP heeft hier wel ideeën voor.

    Opinie door Ton Heerschop en Alexander Vervoort

Eerst even de geschiedenis vooraf; wat is er aan de hand en hoe het zover kon komen:
Het kazerneterrein zou worden ingevuld met nieuwbouw van ROC-Gilde, Holland Casino, Top-Care, en een voetbalstadion voor VVV-Venlo. Iedere deelnemer werd door het college van B&W een belangrijke peiler genoemd; zonder één van hen zou het hele plan ineenstorten, vooral financieel gezien.
Dit voorjaar bleek al dat het ROC met financiële problemen zat en nog niet wist of en hoe ze de nieuwbouw zou gaan realiseren. In de deze maand gepresenteerde gemeentelijke begroting bleek dat de topsporthal voor het ROC is geschrapt. Daarmee vervalt ook de vurige wens voor de komst van de MBO-sportopleiding CIOS naar Venlo. Een gemiste kans.

Het hing al een tijd in de lucht maar nu is er dus duidelijkheid: ROC Gilde Opleidingen kan definitief geen investering doen op het kazerneterrein, zelfs niet als huurder in het multifunctionele centrum (MFC) ofwel VVV-stadion. Kazerneterrein_Lijnstad Het ROC stelt dat ze door de rijksbezuinigingen op onderwijs zelfs moeite heeft met de kosten voor de huidige gebouwen op de diverse locaties in Venlo. Nieuwbouw in het kazernekwartier is financieel onmogelijk gebleken. Het ROC haakt af en daarmee ook een “belangrijke peiler” in de gewenste herontwikkelingsplannen.

Alsof dat al niet erg genoeg was kwam daaroverheen de mededeling dat Holland Casino zo geschrokken is van de commotie rondom het Fort Sint Michiel, en ook bang is voor jaren voortslepende bezwaarprocedures, en een valse start door overlast voor de buren, dat ze overweegt om niet te verhuizen naar het kazerneterrein of enkel in een kleiner jasje.
Holland Casino neemt acht weken de tijd om na te denken over wat ze wil, en of ze uiterlijk 2015 verhuist naar bestaande panden in Venlo. Zeker is dat het gepresenteerde unieke ‘Play your game’-concept niet naar Venlo komt. Nog zo’n “belangrijke peiler” dus die weg valt. Waarmee de grote plannen voor het kazernegebied feitelijk in duigen vallen en de getekende intentieovereenkomsten niets waard blijken.

Nu rest nog slechts het MFC De Kazerne, wat eigenlijk het nieuwe VVV-stadion met iets extra´s moet worden. Over die extra´s is overigens nog geen invulling bekend; er wordt gehoopt op een exploitant voor evenementen en concerten maar die heeft zich nog steeds niet gemeld.
Alleen de komst van de commerciële zorgaanbieder Top-Care staat vast. Top-Care Voor de rest is de hoop dat het MFC/stadion met grote gemeentelijke steun zal verrijzen, maar de andere “belangrijke pijlers” vallen weg of hangen aan een dun draadje. Venlo gaat eigenlijk onderuit als gevolg van de eigen torenhoge ambitie.

Dat gezegd hebbende, hoe nu verder?
Voetbalclub VVV-Venlo kan op het kazerneterrein verrijzen maar net zo goed haar nieuwe stadion op een andere locatie neerzetten. VVV-voorzitter Berden verklaarde al eerder voor de nationale televisie dat hij ook naar de bank kon gaan voor zijn financiering. Nou, doe dat dan!
Waarom miljoenen aan gemeenschapsgeld inzetten waar de markt het kan, en juist zelfs moet doen? Iedere partij die een dergelijke constructie ondersteund heeft last van waandenkbeelden en vooral tunnelvisie. Alsof het niet anders kan...
Als een hypnotiseur heeft het college van B&W de raad bezweert dat er een gemeentelijke lening verstrekt moet worden terwijl commerciële banken tegen hetzelfde rentetarief graag willen meehelpen. Waarom moet Venlo dan tientallen miljoenen ophoesten? Tegelijk zeurt men dat er voor eenzelfde bedrag bezuinigd moet worden.

Als men in mei nog stelde dat de samenhang in het plan essentieel zou zijn, dan is het overeind houden van de huidige voorstellen en samenwerkingsovereenkomsten ronduit krankzinnig.

maquette Ontwerpplan met v.l.n.r. Casino, ROC-gebouwen+sporthal en mfc/VVV.

De komende maanden zullen de keuzes scherp gemaakt moeten worden. Het kazernegebied dient ontwikkeld te worden, we moeten iets doen met het 21 hectare grote terrein dat onze schatkist danig kan vullen. Het zou onverantwoord zijn wanneer de gemeente de grond verkoopt aan projectontwikkelaars en de snelle vastgoedjongens. Laten we de regie in eigen hand houden in plaats van snel geld te innen met de grondverkoop.

Natuurlijk zullen voorstanders van de ontwikkelingen stellen dat de economische omstandigheden even tegen zitten. Onze stelling is dat we nu juist moeten beoordelen wat de toegevoegde waarde is van alleen het stadion en Top-Care op deze locatie. Sterker nog, moeten we juist nu niet bekijken of we iets kunnen met het Fort Sint Michiel dat zo goed als gaaf onder het maaiveld ligt?

“Zo veel mogelijk zichtbaar maken van de cultuurhistorische aspecten”, stelde de raad afgelopen mei met de motie-Iding. Door het wegvallen van ROC, Holland Casino en de sporthal ligt hier een gelegenheid om nagenoeg het gehele fort zichtbaar te maken.
Heeft Venlo de politieke moed en visie om met het fort Fort_St_Michael een kans te grijpen en de historie te laten herleven aan de Blerickse oever? Fort Sint Michiel is van de Venlonaar, tijd om dit publiek bezit terug te claimen, kansen te verzilveren, en daarmee Venlo stevig op de kaart zetten.

Met het Spaanse fort zit er namelijk unieke historie in de grond maar wat we er concreet mee kunnen is nog onduidelijkheid. De SP gaat een motie indienen die het college oproept te onderzoeken welke economische meerwaarde er te verwachten is bij reconstructie van het gehele fort of onderdelen hiervan. Wat zou het effect zijn als we dit Fort als toeristische attractie zouden exploiteren? Alleen op basis van cijfers en feiten kan de gemeenteraad een overwogen besluit nemen.

Het wegvallen van ROC-Gilde en mogelijk Holland Casino opent namelijk nieuwe deuren en dwingt de gemeente om te kijken naar andere mogelijkheden. opgraving Kansen en mogelijkheden die deels letterlijk voor het oprapen liggen, zo vlak onder het maaiveld. Want waarom zou een opgegraven Fort Sint Michiel geen toeristische trekpleister kunnen worden?

We kennen de meningen dat dit valse hoop is maar argumenten die dit kunnen staven ontbreken, maar waren waarschijnlijk vooral ingegeven om voortgang in de bouwplannen van het ROC en Casino niet te dwarsbomen. Plannen die nu dus bij het grof vuil zijn gezet. Daarmee vervalt tevens de haast en de stress om plannen er doorgedrukt te krijgen, en komt de tijd om met frisse blik te bedenken welke kant Venlo op moet, met of zonder opgegraven fort.


Deze opinie stond vandaag (ingekort) in het ZondagNieuws, editie Venlo.


11-10-2011: Streep door plannen kazerneterrein bieden nieuwe kansen
04-10-2011: Kritiek MER-commisie op onduidelijke plannen kazerneterrein
11-09-2011: Fort: zand er over of een unieke kans?
26-05-2011: SP kan niet instemmen met déze plannen voor het kazerneterrein en MFC/VVV
25-04-2011: Opinie: De geschiedenis herhaalt zich

U bent hier