h

Kazerneterrein en stadion ronde zoveel

23 maart 2012

Kazerneterrein en stadion ronde zoveel

beeldkwaliteitplan_kazernekwartier In 2010 en 2011 sprak de gemeenteraad van Venlo over de ontwikkelingen op het kazerneterrein. Eerst de keuze welke ontwikkeling gewenst zou zijn en daarna over de financiële dekking voor de ontwikkelingen van dit immense terrein. In april 2012 komt de volgende stap; de definitieve invulling.

Wat ligt er nu aan keuzes voor bij de gemeenteraad?
In de eerste plaats een zogenaamde raadsconsultatie waar de raad gevraagd wordt om haar wensen en bedenkingen naar voren te brengen over de manier waarop de constructies rondom het voetbalstadion is opgetuigd. Complex, want in dit stuk zitten ook een aantal besluiten waarover men een uitspraak van de raad vraagt, de SP had hier dan ook liever gewoon een raadsbesluit gezien waarbij ook echt de raad een besluit kan nemen ipv enkel haar bedenkingen uitspreken.
Daarnaast ligt er wel een raadsbesluit voor over het bestemmingsplan en de verdere inrichting van het terrein. Alles bij elkaar is goed voor een investering van ruim 83 miljoen euro!

Hoe staat de SP hier nu in?
B&W heeft goed geluisterd naar de wens en kritiek van raad en burgers. Onlangs vonden enkele informatieavonden gesprek-met-de-stad-9-februari plaats en werden de nieuwe plannen gepresenteerd waarbij minimaal 1 bastion van het Fort teruggebracht wordt in oude glorie. In vergelijk met de eerdere plannen is veel meer terug te vinden van de historie van het gebied. Dat is winst natuurlijk. De rest van het Fort moet terugkomen in de ontwikkelingen. Het is afwachten hoe men van plan is dat te ontwikkelen.

Wat betreft het stadion voor VVV zijn we van mening dat er geen enkele financiële betrokkenheid moet zijn van de overheid met een financieel gezond betaald voetbalbedrijf. Het bouwen van het VVV-stadion door de gemeente koppelt de gemeente financieel niet voor 16 jaar maar bij tegenvallende inkomsten wellicht voor 40 jaar aan VVV. Een uiterst onwenselijke ontwikkeling. VVV kan - en dat heeft haar voorzitter ook aangegeven - eenvoudig naar de bank gaan voor een hypotheek om een prachtig stadion neer te zetten. Nou, doe dat dan! Als VVV zelf een lening regelt dan houden we ruim wat financiën over ten behoeve van amateursport en wellicht ook voor de ontwikkeling van het kazernekwartier inclusief het Fort.

De SP heeft ook moeite met de constructie van een tussenpartij als MFC de Kazerne dat eerst huurder en later koper moet worden van het stadioncomplex. Het dient daarvoor nu 10 miljoen te steken in een waarborgfonds en over 16 jaar nog eens 10 miljoen op tafel te leggen. Maar hoe gezond is die organisatie? Wie zitten er achter, wie zijn de financiers en kunnen zij voor de duur van 16 jaar ook garanderen dat VVV kan voldoen aan de huurovereenkomst?

Een nieuwe vreemde constructie is de opsplitsing van het bedrijf VVV in VVV-voetbal en VVV-events. Het eerste is duidelijk, VVV heeft verstand van voetbalzaken maar hoe zit dat met VVV-events, dat de evenementenexploitatie van het MFC voor minimaal 10 jaar op zich neemt? Daarvan weten we ook al niet wie daar achter zit en wat zij kan presteren.
Vorig jaar vroegen we de wethouder of Mojo, concert Ahoy, Mecc, of Joop van den Ende al interesse toonden. Het antwoord is nee. Heeft VVV-events wel kennis van de evenementenmarkt? Er is namelijk geen plan, geen ervaring, geen geld, enkel een op te richten brievenbus-BV. De evenementenmarkt is verliesgevend en kent grote onderlinge concurrentie. Een nieuw debacle zoals eerder bij Gelredome/Vitesse ligt op de loer. Als het financieel mis gaat (en dat risico is enorm) komt men als eerste bij de gemeente aankloppen…

Dan de overige ontwikkelingen op het kazerneterrein
In een motie in november 2011 vroeg de SP om een onderzoek naar de economische en toeristische (meer)waarde van het Fort St. Michiel. De raad nam het voorstel van de SP over en daarover is in een zogenaamde raadsinformatiebrief een terugkoppeling gegeven. De SP heeft grote twijfels bij de gedane onderzoeken. Het is zeer vreemd dat waar andere onvergelijkbare objecten -omdat ze vele malen kleiner en minder indrukwekkend zijn- geld opleveren een reconstructie in Blerick pas over 86 jaar rendabel zou zijn.

Inmiddels heeft ROC-Gilde zich teruggetrokken, gaat Holland Casino niet zelf bouwen maar huren, en bovendien komt niet een uniek concept van datzelfde Holland Casino naar Venlo. Holland-Casino-ingang Holland Casino heeft wel ervaring met gokken. Zij zien dat ze in de verkoop staan, verlies lijden en dus op termijn locaties moeten sluiten, Venlo kan er daar één van zijn. Mogelijk verlaat het (nog) staatsbedrijf Holland Casino Venlo alweer na vijf jaar en blijft er op het kazerneterrein een leeg pand over. Opnieuw een financieel en infrastructureel risico.

Financiële dekking en risico’s
De financiën blijven mistig; 10,7 miljoen euro van alle plannen is gedekt in de begrotingen tot en met 2015. Daarna is er een ongedekt bedrag van 23,4 miljoen dat in deze tijden van crisis dus nog moet gevonden worden over 3 jaar! Venlo gaat nu uit haar eigen vermogen 5 miljoen halen en voor 40 miljoen een hypotheek afsluiten voor het stadion die 16 jaar zal drukken op de gemeentelijke begrotingen. Miljoenen die we uitgeven voor profvoetbal waar we alle andere sportverenigingen minder subsidiëren en gevraagd hebben voor een hogere contributie. Dit is niet uit te leggen.

Het is onverantwoord om een besluit te nemen waarbij je niet alleen minimaal voor 16 jaar een gezond voetbalbedrijf feitelijk aan het gemeentelijke subsidie-infuus legt, geld maar ook nog eens toekomstige generaties gaat opzadelen met een ongedekte cheque van ruim 23 miljoen euro. De keuze ligt op investeren in mensen of in stenen. Ook de komende jaren zal Venlo gebukt gaan onder nieuwe miljoenen bezuinigingen en oplopende tekorten. Terwijl B&W onlangs heeft aangegeven dat vergoedingen voor maatschappelijke zorgvoorzieningen zoals steunbeugels en hogere toiletpotten verleden tijd is, “omdat mensen nu eenmaal ouder worden”, gaan er wel miljoenen gestopt worden in een risicovol plan voor het kazerneterrein?

Het lijkt ons niet verantwoord om tientallen miljoenen te steken in enkel een stadion wetende welke storm aan bezuinigingen er op je afkomen, met het oog op oplopende tekorten en financiële problemen. Geen geld naar de zorg voor mensen maar wel geld naar beton, staal en franje? Als deze plannen doorgaan is het in Venlo wederom meer prestige en minder prestatie en dat met de rug naar de samenleving toe.

Proces in de gemeenteraad
Gezien hun eerste reacties lijken CDA en VVD er geen moeite mee te hebben. Het passen op het huishoudboekje gaat hier even niet op, rentmeesterschap kan overboord. raadszaal CDA en VVD hebben samen een kleine raadsmeerderheid. Verwacht wordt dat ook LokaleDemocraten en D’66 zullen instemmen. Zal de PvdA met het hogere bedrag voor het terrein, eerst dik 75 miljoen en nu dik 83 miljoen, instemmen terwijl ze in mei 2011 zo kritisch was? Of krijgt de PvdA ruimte voor een tegengeluid, wetende dat er toch al een raadsmeerderheid vóór is? Welke deal wordt er gemaakt?

In april debatteert de gemeenteraad over de plannen en op 25 april neemt ze een officieel besluit. Deze ronde over de ontwikkelingen op het kazerneterrein zal hoe dan ook politiek interessant worden.
Ook u kunt van zich laten horen richting de raad; schrijf, mail, bel of spreek ze toe.
De SP zit nog met veel vragen en kritiek. Of daar werkelijk aandacht voor is zal moeten blijken maar het zou erg jammer zijn als de SP over enkele jaren gelijk krijgt en weer moet vaststellen dat we de raad hadden gewaarschuwd maar ze niet wilde luisteren.

16-10-2011: Opinie: Weggeslagen bodem brengt nieuwe kansen voor kazernegebied Blerick
10-02-2012: Verbazing over verkeerproblemen en Fort

U bent hier