h

Strijdlustige Nieuwjaarsborrel

15 januari 2015

Strijdlustige Nieuwjaarsborrel

Vanavond hielden we onze nieuwjaarsbijeenkomst die werd gecombineerd met de jaarvergadering. Er werd geproost op het nieuwe jaar maar vooral veel vragen beantwoord tijdens kritische beschouwingen.

 

In Ontmoetingscentrum de Glazenap in Tegelen hield de SP-Venlo op 15 januari haar Nieuwjaarsborrel. Afdelingsvoorzitter Peter Nelissen opende de bijenkomst. Samen met gastinterviewer Peter Ruijtenbeek hief hij met de aanwezigen het glas champagne en bracht een toast uit: “Dat het een succesvol jaar mag worden voor u allen en onze partij. Ik wens u een gelukkig en gezond 2015!”

 

De avond kende een informele sfeer, maar aan enkele formaliteiten is niet te ontkomen. Zo werd een nieuwe kascontrolecommissie gekozen, en volgde een terugblik op wat we gedaan en bereikt hebben in 2014 en keken we vooruit op wat we dit jaar voor elkaar willen krijgen.

Daarvoor stelde Peter Ruijtenbeek scherpe vragen en onderwierp onder andere de raadsleden aan een kritisch rapport.

Foto: SP-Venlo / ALV 15-01-2015

Ook vroeg hij Angelique Weingarten, onze nummer 3 op de kandidatenlijst voor het Limburgs Parlement, naar haar beweegredenen, verwachtingen en ambities.

 

Na de pauze en bij het bittergarnituur werden de jongeren van ROOD-Venlo, de jongerentak van de SP, voorgesteld. Momenteel zijn ze druk met een onderzoek naar de studentenhuisvesting en huisjesmelkers. Tal van verbeterpunten zijn al met verhuurder Woonwenz doorgesproken, binnenkort volgt een tweede gesprek om te bezien wat er is opgepakt en intussen blijft ROOD de studentenhuizen langs gaan.

Foto: SP-Venlo / ALV 15-01-2015

ROOD wil met gerichte acties zich meer kenbaar maken en uitgroeien tot een stevige club. De studenten weten inmiddels bij wie ze moeten zijn voor het vertegenwoordigen van hun belangen. Een goed teken, dat belooft een mooie toekomst.

 

Ook werd het gesprek aangegaan over de aanstaande verkiezingen voor Provinciale Staten die op 18 maart plaatsvinden. Premier Rutte zei laatst dat dit landelijke verkiezingen zijn die een stempel kunnen drukken op het voortbestaan van het kabinet. Als hij een referendum wil over dit kabinet dan kan hij dat krijgen!

Het zijn ook niet zomaar verkiezingen. De nieuwe Provinciale Staten kiezen in mei een nieuwe Eerste Kamer, dus indirect kan men op 18 maart al de meerderheid die het kabinet en haar gedoogpartners nu nog hebben om al die slechte wetten er door te drammen, wegstemmen en daarmee het kabinet een rode kaart geven.  

Na een algemene vragenronde werd de bijeenkomst afgesloten en kon het gezellig napraten aan de bar beginnen.

Het moge duidelijk zijn dat ook in 2015 de SP voor een 100% sociaal Nederland gaat want er is genoeg voor iedereen! Dat is meteen onze inzet bij de verkiezingen; een sociale verdeling van de rijkdom en bestrijding van de tweedeling.

 

Lees ook:

U bent hier