h

Spoor Venlo krijgt het extra druk

16 oktober 2013

Spoor Venlo krijgt het extra druk

RangeerterreinVenlo Vandaag werd bekend dat Duitsland werk maakt van haar deel van de Betuwelijn. Dat is positief. Maar dat betekent ook dat de komende tien jaar een toename is van het aantal goederentreinen dat via Venlo rijdt. Ook wagons met giftige stoffen. Dat stemt de SP zorgelijk.

De komende jaren rijden er meer goederentreinen via Venlo omdat er wordt gewerkt aan het Duitse deel van de Betuweroute. Die werkzaamheden aan het Duitse spoor gaan minstens tien jaar duren.
Dit betekent dat er in die periode de helft minder gebruik gemaakt kan worden van het Nederlandse deel van die Betuwelijn en dus meer treinen op het spoortraject tussen Rotterdam en Duitsland, via Venlo gaan rijden. Die conclusie trekt het Financieele Dagblad dat sprak met railvervoerders, Havenbedrijf Rotterdam en de exploitant van de Betuweroute.

Op zich niet zo’n vreemde conclusie want nu al rijden de meeste goederentreinen vanuit de Rotterdamse haven via de ‘Brabantroute’ Brabantroute (Dordrecht-Breda-Tilburg-Eindhoven-Helmond-Venlo) richting het Duitse Ruhrgebied. De spoorverbinding via Venlo is daarmee al zwaar belast.
Het Financieele Dagblad merkt daarbij op dat waarschijnlijk niet al het verkeer van de Betuweroute kan worden opgevangen met de omleiding via Venlo.

Op zich goed dat Duitsland de afspraak nakomt om de Betuwelijn aan de Duitse kant te voltooien. Dat had in 2003 al klaar moeten zijn maar gesteggel over geld zorgde voor vertraging. In Nederland is de miljarden kostende goederenspoorlijn sinds 2007 klaar maar wordt amper gebruikt. Dit maakt dat de Betuwelijn nu een snelweg is die op de grens op een landweggetje uitkomt.

De Betuweroute is een hoogwaardige verbinding maar kent ook het probleem dat ze door hoge tarieven betuwelijn onaantrekkelijk is en locomotieven niet altijd in beide landen kunnen rijden (verschil in bovenleidingen en stroomvoorziening) wat voor extra rangeerbewegingen zorgt aan de grens. Ook al jaren in Venlo, waar goederen de grens passeren, ook goederentreinen met gevaarlijke lading zoals ammoniak.

Goed dus dat Duitsland dit spoorprobleem nu aanpakt. Hopelijk rijden er dan ook over tien jaar minder gevaarlijke ladingen dwars door onze binnensteden maar tot die tijd zitten we echter met een flinke overlast. Er ontstaat namelijk een probleem als de grenzen van de capaciteit van de milieuvergunning worden bereikt. In Venlo hikt men al jaren tegen die grens aan, als de cijfers kloppen.

De SP heeft al vaker haar zorgen geuit over het rangeerterrein midden in de stad. De milieuvergunning is al eens opgerekt en op papier voldoet het rangeren aan de wettelijke eisen maar de praktijk blijkt anders. Jaarlijks vinden er tientallen incidenten plaats, gelukkig nog zonder hele grote gevolgen maar het spooremplacement blijft een tikkende tijdbom. Vervoer van gevaarlijke stoffen moeten om Venlo heen.

emplacement
Op het rangeerterrein gebeuren helaas regelmatig (bijna) ongelukken...
 

Met het in gebruik nemen van de Betuweroute zouden dan ook de dagelijkse vertragingen kunnen verminderen want op het drukke Nederlandse spoornet krijgen goederentreinen voorrang op personentreinen, of zorgen met hun langzamere snelheid juist voor vertraging.

Daarnaast zou het goed zijn wanneer eindelijk eens de Maaslijn, de spoorverbinding tussen Nijmegen en Roermond, wordt aangepakt met dubbel spoor, elektrificeren en de inzet van langere treinstellen.

Hetzelfde geldt voor de spoorlijn Dülken-Kaldenkerken, wat nu een flessenhals is en aldus zorgt voor extra rangeerbewegingen en spoorovergangen die vaak dicht staan. treinen Ook deze lijn dient verdubbeld te worden. Venlo kan dan beter het goederenvervoer aan en tevens ontstaat er een snellere verbinding voor personenvervoer tussen Eindhoven-Venlo-Düsseldorf, wat goed is voor de economische kracht en aantrekkelijkheid van Venlo.

De lobby voor beide (dure) verbeteringen loopt al jaren maar hiervoor zijn we afhankelijk van de regeringen in Den Haag en Berlijn. Het kan nog jaren duren voordat een oplossing in zicht is. Dit wil niet zeggen dat we tot die tijd stil moeten blijven zitten.
Het is een uitgelezen kans om maar weer eens te kijken naar de situatie op het rangeerterrein in Venlo en het uitplaatsen ervan. Mede zodat de Betuwelijn beter benut wordt en bepaalde goederen niet meer over de verouderde spoorlijnen dwars door steden gaan (de Brabantroute) en al helemaal niet wanneer die goederen uit gevaarlijke chemische ladingen bestaan.

 


De SP heeft onlangs zelf onderzoek gedaan naar verbeteringen, dat presenteren we binnenkort.

 

Lees ook:

U bent hier