h

Veel vragen over kapottrillend huis

24 mei 2010

Veel vragen over kapottrillend huis

20-05-2010 Jan Sanders spoor Blerick 2 Tussen de Eindhovenseweg en Groot Boller liggen de Baasdonkweg en de Marconistraat in een mooie omgeving achter de SVB-voetbalvelden, ware het niet dat het goederenspoor vlak langs de huizen ligt en flink wat overlast veroorzaakt. Bewoners worden feitelijk hun huis uit getrild. Reden voor de SP om poolshoogte te nemen en vragen te stellen.

 

 

Bewoner Jan Sanders is terecht boos. Hij pakt een map met alle brieven, documenten en andere papieren van de laatste veertig jaar. Keer op keer wordt hij van het kastje naar de muur gestuurd, steeds weer hoort hij dat “hij bij de ander moet zijn, want wij gaan daar niet over” en iedere keer is hij de laatste die geïnformeerd wordt, als hij al informatie krijgt.
Zijn huis werd gebouwd in 1936 en was eigendom van de gemeente Venlo, dat het verhuurde. In 1970 stond Venlo weer eens onder curatele en zat verlegen om geld en dus ging onder meer dit huis in de verkoop. De zittende huurders kregen de keus om of het huis te kopen of te vertrekken.

De vader van Jan Sanders wilde niet verhuizen en voelde zich gedwongen om het huis te kopen. Van het spoor langs hun huis had men nauwelijks last omdat er een beek en stuk land tussen lag.

 

20-05-2010 Jan Sanders spoor Blerick 1Jan Sanders in zijn voortuin met rechts de vierbaansrails zichtbaar.

 

Eind mei 1990 stuurde de NS een eenzijdige directe opzegging van de pachtovereenkomst van de 120 m2 grond langs zijn huis, dat hij als tuin gebruikte en waarop een broeikas voor tomaten stond. Uitleg was dat de NS de grond nodig had maar waarvoor stond er niet bij.
Verbaasd stuurde Sanders voor het eerst een bezwaarbrief naar de NS toen deze ineens begon met voorbereidingen om nieuw dubbelspoor aan te leggen. De omwonenden werden niet geïnformeerd dat er een railverbinding zou komen, en wel vlak langs hun woningen. Op het bezwaar kreeg Sanders een bouwtekening te zien en schrok zich rot. De diepe beek langs zijn huis (die alle trillingen opving) werd gedempt.

Navraag bij de gemeente bleek dat ze niet op de hoogte waren van deze plannen en vroegen zelfs aan Sanders of ze de bouwtekening mochten kopiëren…
De gemeente Venlo kreeg bij de aanleg van het nieuwe spoor van de NS wel een flink percentage van de bouwsom want de grond was gemeentelijk eigendom. De omwonenden zagen geen cent, geen planschadevergoeding, geen compensatie, geen isolerende maatregelen, niks.

 

Het spoor wordt de laatste jaren flink gebruikt. Goed voor de bedrijventerreinen en de logistiek maar een drama voor mensen die langs het spoor wonen. In februari stuurde Sanders opnieuw een klacht naar ProRail over de trillingen en geluidsoverlast. Op deze aangetekende brief kreeg hij echter nooit een reactie. Daarop besloot hij de krant te bellen.

 

Half mei werd zijn verhaal geplaatst en even later stond SBS6 op de stoep met een cameraploeg. Nadat ‘Hart van Nederland’ bij ProRail om een reactie vroeg, belde ProRail ineens Sanders met de vraag “of er al contact met hem was opgenomen”.

Sindsdien is het weer muisstil rondom de geliberaliseerde NS-dochter. De gemeente was “niet bereikbaar voor commentaar”. Sanders: “De media smullen er van maar de instanties tonen al jaren geen enkele interesse.”

 

20-05-2010 Jan Sanders spoor Blerick 6Elke drie uur rijden zulke lange goederentreinen vlak langs zijn huis.

 

Het drukbereden spoor zorgt de laatste jaren voor steeds meer overlast. Sanders: “Het goederenvervoer haalt me uit mijn ritme, de denderende treinen zorgen steeds voor een kleine aardbeving in huis want ramen, deuren en radiatoren trillen mee.”

 

Afgelopen kerst was het dieptepunt toen bij een passerende trein de betegelde vloer kapot trilde.

Sanders: “Ik schrok van het lawaai in huis en struikelde over de omhooggekomen tegels. Sommigen stonden als kaartenhuisjes tien centimeter tegen elkaar, anderen lagen in scherven verspreid. In mijn hele huis zijn scheuren en barsten.

Een NS-man zei hierover dat hij nog nooit een huis had gezien zonder scheuren. In de huizen waarin hij komt misschien! De vloer is van kalkcement dus nieuw aanleggen is niet mogelijk zonder hoogteverschil, of de vloer moet er helemaal uit. Maar ook dat is geen garantie dat het niet opnieuw kapot trilt.”

 

20-05-2010 Jan Sanders spoor Blerick 3Door de jarenlange druk zijn de tegels letterlijk uit de vloer getrild.

 

“ProRail, NS, NS-Vastgoed en de gemeente Venlo wijzen beurtelings naar elkaar, de instanties werken langs elkaar heen, als particulier word je van het kastje naar de muur gestuurd. De gemeente zou me op een lijst zetten die ook voor de Vierpaardjes-bewoners zou gelden. Dat was in februari, sindsdien niets meer vernomen.”, vertelt Sanders teleurgesteld.

 

20-05-2010 Jan Sanders spoor Blerick 4In deze gang lag de tegelvloer, de afdruk van de tegeltjes is duidelijk zichtbaar op de ondergrond...

 

Het zijn vooral de afremmende en optrekkende treinen die overlast veroorzaken. Vlak voor de overweg stoppen de treinen omdat de machinist zelf de slagbomen moet bedienen. Sanders: “De treinen remmen dan flink af, dat piept enorm, zeker met die oude wagons waarbij de wielen en remmen vaak slecht zijn.”

Treinen van de andere richting trekken na de overgang juist flink op wat zorgt voor flink kabaal en stankoverlast.

Sanders: “Het geluid, daar wen je nog wel aan maar aan die trillingen niet.”

 

Wanneer de treincombinaties wachten bij de overgang stoten ze een flinke portie diesel de lucht in, vooral de oudere locomotieven, maar ook de wachtende en ronkende treinen op het station dragen hier aan bij.

“Ik mag op de slaapkamer geen raam open zetten vanwege de luchtverontreiniging! De windrichting staat ook bijna altijd in mijn nadeel. Alleen op zaterdag en zondag heb ik rust, dan rijden er geen goederentreinen naar Trade Port”, zegt Jan Sanders met bedroefde stem.

 

20-05-2010 Jan Sanders spoor Blerick 2Met lede ogen kijkt Jan Sanders een passerende goederentrein na. De trillingen en schokken zijn goed voelbaar, het krijsende en piepende geluid is oorverdovend. Rechts op de achtergrond zijn koopwoning.

 

In 1995 voerde VROM een akoestisch onderzoek uit naar de geluidsoverlast in de buurt. Sanders: “Mijn huis zat op 76 decibel, oordopjes helpen dan niet meer hoor! Ik snap niet dat de overbuurman drie jaar geleden een bouwvergunning kreeg om twee verdiepingen op zijn huis te zetten. En tja, die zit nu ook te klagen terwijl zijn huis nog wel volledig geïsoleerd is!”
Een paar jaar geleden werd het huis van Sanders aangeslagen voor een WOZ-waarde van 400.000 euro. Na een bezwaarprocedure bij de rechtbank werd de waarde met 270.000 euro teruggebracht! Nu is het huis hooguit 157.000 euro waard. Een nieuw akoestisch onderzoek is er nooit van gekomen. Bang als men waarschijnlijk is voor de resultaten?

 

20-05-2010 Jan Sanders spoor Blerick 5Ook de tegels in de keukenvloer zijn bijna allemaal gebarsten, de diepere scheuren zijn hier goed zichtbaar.

 

Van de politiek had hij geen enkele verwachting. “Laatst sprak ik hierover met mijn zus en zei haar dat ik alleen van de SP zou verwachten dat ze er iets mee zou doen omdat die partij de enige is die zich werkelijk om de mensen bekommert”.

Aldus Jan Sanders aan zijn keukentafel tegenover SP'er Vervoort die hierop enkel kon reageren met “onze reputatie is me vooruitgesneld”.
Alexander Vervoort“De SP was al van plan vragen te gaan stellen aan de wethouder hierover, vooral omdat deze kwestie veel overeenkomsten vertoont met de problemen die de Vierpaardjes-bewoners ondervinden, en eerdere klachten van omwonenden over geluidsoverlast van de Voith-werkplaats naast het Blerickse station.

Na het bezoek aan de Baasdonkweg en Marconistraat konden de vragen flink aangevuld worden. Eens zien of het college haar kop uit het zand haalt en eens zien wat de grote woorden die met name de VVD eerder uitte werkelijk waard zijn”, aldus SP-fractievoorzitter Alexander Vervoort.

 


 
Hieronder kunt u onze vragen nalezen:
 
Aan: College van B&W gemeente Venlo
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 37 RvO
Onderwerp: Woonsituatie langs de spoorwegen in de gemeente Venlo
Datum: 24 mei 2010
 
In de media is de afgelopen dagen veel aandacht geweest voor een individuele situatie in Blerick over de verstoring van het woongenot ten gevolge van de inzet van materiaal op de spoorwegen.
De SP kan deze situatie echter niet los zien van eerdere politieke verhandelingen rondom de situatie aan de Vierpaardjes en de toename van transporten met gevaarlijke stoffen over de Maaslijn en het rangeerterrein.
Deze ontwikkelingen zijn aanleiding voor de SP-fractie om de volgende vragen te stellen:
 
1. Bent u het met de SP-fractie eens dat individuele gevallen ten aanzien van overlast door de gevolgen van ontwikkelingen op het spoor, in gelijkwaardige gevallen ook gelijkwaardig dienen te worden behandeld?
 
2. Deelt u de mening van de SP dat de situatie rondom de Vierpaardjes feitelijk gelijkwaardig is aan die van de mensen die nu overlast ondervinden in Blerick of langs de Maaslijn?
 
3. Bent u bereid om als mensen in de knel komen door de ontwikkelingen op het spoor, als gemeente Venlo een actieve opstelling te tonen zoals de problemen van betreffende bewoners over te nemen, en zelf de verantwoordelijkheid over te nemen om de situatie met de spoorbeheerder ProRail te schikken?
 
4. Deelt u de mening van de SP dat ontwikkelingen ten gevolge van de liberalisering ten aanzien van de spoorwegen nooit ten koste mogen gaan van de individuele burger?
En deelt u de mening van de SP-fractie dat de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid heeft als burgers ten gevolge van beslissingen van ProRail in de knel komen en geen gehoor vinden? Indien ja, hoe gaat u deze op welke termijn vorm geven? Zo nee, waarom niet?
 
5. Bent u bereid om ten aanzien van de overlast op het spoor een plan van aanpak op te stellen, om in ieder geval de schrijnende gevallen ter wille te zijn? En wilt u daarbij aangeven wat u als ‘schrijnend’ ziet?
 
6. Deelt u de stelling met de SP-fractie dat de bemiddeling die is voorgesteld door de PvdA-fractie ten aanzien van de problematiek van de Vierpaardjes, ook zou moeten gelden voor andere locaties op basis van het gelijkwaardigheidbeginsel?
 
7. Deelt u de mening van de SP dat het onwenselijk is geweest dat de politiek enkel de focus heeft gehad op de Vierpaardjes daar waar een waterbedeffect is opgetreden naar andere locaties?
 
8. Deelt u de mening van de SP dat overlast ten gevolge van ontwikkelingen op het spoor te allen tijde beoordeeld moeten worden met betrekking tot veiligheid, overlast en dan pas hinder? En daarbij zeker deze volgorde dient te worden aangehouden?
 
9. In 1995 deed het ministerie van VROM een akoestisch onderzoek naar onder meer geluidsoverlast aan de Baasdonkweg en Marconistraat. Gaat u zich sterk maken om nieuwe akoestische onderzoeken te laten uitvoeren bij de locaties waarvan de bewoners veel overlast hebben van het spoor?
 
10. Bent u bereid om de bewoners van andere locaties zoals de Baasdonkweg en Marconistraat te betrekken in het onderzoek dat loopt voor de Vierpaardjes-bewoners, en deze mensen hierover actief te informeren? Zo ja, hoe en zo nee, waarom niet?
 
11. Bent u bereid om op korte termijn in overleg te treden met NS, NS-Vastgoed en ProRail om de leefsituatie aan de Baasdonkweg, Marconistraat en Vierpaardjes te verbeteren? Indien ja, op welke termijn en zo nee, waarom niet?
 
12. Bent u bereid om de antwoorden op bovenstaande vragen aan de raad te sturen vóór 25 juni 2010? Indien nee, waarom niet?
 
In afwachting van uw schriftelijke beantwoording, met vriendelijke groet,
Fractie SP-Venlo, Alexander Vervoort en Ton Heerschop
 

 

Lees ook:

 

U bent hier