h

AED-Alert in ronde 4 succesvol behouden

28 april 2012

AED-Alert in ronde 4 succesvol behouden

AED-massage Na vier ingediende moties waarvan twee unaniem aangenomen en een niet nagekomen toezegging door B&W, lijkt het reanimatieproject AED-Alert nu dan toch eindelijk een vervolg te krijgen in de hele gemeente. Woensdag werd daartoe dus opnieuw een motie unaniem aangenomen. Hiermee werd tevens het al lopende burgerhulpverleningsproject in Arcen, Lomm en Velden gered van de ondergang. Viermaal is scheepsrecht?

In de raadsvergadering van 25 april werd naast de turbulentie van de keuze voor een VVV-stadion met gemeenschapsgeld en de locatie van het MFA te Arcen ook nog wederom een motie over AED-Alert besproken. Een onderwerp waar de SP sinds 2008 (en sinds 2010 bij haar intrede in de gemeenteraad) aandacht voor vraagt.

Even terug in de tijd. De voormalige gemeente Arcen en Velden heeft al enkele jaren met succes een reanimatieproject lopen maar Venlo was een ‘witte vlekAED-rennend-hartje waar een dergelijk systeem niet actief was. In februari 2010 gaf de SP middels een unaniem gesteunde motie het college van B&W de opdracht om te onderzoeken of zo’n initiatief rondom de hulp bij reanimaties al dan niet met behulp van een defibrillator (ofwel AED) kon worden uitgerold over de hele gemeente Venlo.

In juni 2010 kwam B&W met haar onderzoeksresultaat en prompt deed de SP een voorstel om de aanbevelingen daadwerkelijk uit te voeren. Jammer genoeg stemden CDA en VVD tegen waardoor er per definitie geen meerderheid in de raad was te vinden. Venlo bleef een witte vlek. Ook nadat de burgemeester op vragen van de SP eerst toezegde het AED-project te willen laten uitrollen over de hele regio maar daar begin dit jaar weer vanaf zag omdat het sms-systeem via Burgernet te traag zou functioneren.

De raadsmeerderheid veranderde toen eerder dit jaar het CDA zich ineens bedacht dat het lopende reanimatieproject AED2 AED-Alert in Arcen, Lomm en Velden onder druk kwam te staan omdat het geld ervoor per 1 juni op is. Via allerlei noodgrepen en privégeld zou het nog wel een jaar en misschien twee jaar ‘in de lucht’ kunnen blijven maar structureel was er geen geld meer. Saillant is dat een CDA-raadslid voorzitter is van het project in de drie dorpen. Blijkbaar niet opgelet in 2010 dat de (door CDA en VVD) verworpen SP-motie ook ten voordele is van lopende projecten. Of alleen gedacht aan het belang van het eigen dorp.
Hoe dan ook, het CDA had ineens haast om AED-Alert te redden en diende in maart een motie in. Jammer dat CDA hierin eigenwijs handelde en diverse voorstellen wegwuifde. De motie werd massaal verworpen omdat een financiële dekking ontbrak. Evengoed steunde de SP die motie omdat het doel goed was en aandacht vroeg voor het probleem in de drie dorpen.

Afgelopen woensdag kwam dezelfde motie opnieuw in stemming maar nu met gedegen dekking. De SP diende de motie mee in net als LokaleDemocraten. Ditmaal werd de motie unaniem aangenomen waarbij in de drie dorpen het project is gered maar tevens ook eindelijk de mogelijkheid schept om het burgerhulpverleningsproject AED-Alert uit te rollen in de rest van Venlo.

De SP is tevreden met deze tussenstand. Een lang gekoesterde wens lijkt eindelijk vervuld. Maar we houden een AED-Philips-blauw slag om de arm want om AED-Alert structureel te regelen zal geld gereserveerd moeten worden in de meerjaren begroting. Minimaal zal geld moeten worden vrijgemaakt om het sms-systeem achter AED-Alert te regelen waarmee vrijwilligers met kennis van reanimatie snel ter plaatse zijn bij een reanimatieoproep.

Als er miljoenen kunnen gaan naar het kazerneterrein met MFC/VVV-stadion, toekomstige industrieterreinen en de Floriade, dan moet Venlo ook in staat zijn om AED-Alert te realiseren. Dat is voor de SP waar verantwoordelijkheid nemen nu precies om gaat, mensen die andere mensen helpen, zeker in noodgevallen. Wordt zeker vervolgd.

03-02-2012: Gaat Venlo reanimatieproject opheffen?
20-05-2011: Project ‘Burgerhulpverlening’ uitvoerbaar maar weet Venlo dit ook?
17-06-2009: Wat kan in Venlo niet wat in Arcen&Velden wel kan?

U bent hier