h

Vroeg of laat in Venlo: reanimatieproject komt er en wordt regionaal geregeld

27 oktober 2011

Vroeg of laat in Venlo: reanimatieproject komt er en wordt regionaal geregeld

AED Er waren twee moties voor nodig, veel gepraat, een politieke draai, unanieme steun aan de ene kant en geen boter bij de vis willen doen aan de andere kant, doldrieste raadsvragen, en een burgemeester die uiteindelijk dan toch het heft in handen neemt. Na 3 jaar gaat de wens van de SP in vervulling en krijgt ook de regio Venlo aansluiting op het reanimatieproject.

Raadslid Ton Heerschop: “Reanimatie binnen de eerste cruciale zes minuten Ton Heerschop vergroot de kans op overleven, en de kwaliteit van verder leven. Met een aanrijdtijd van een kwartier is een ambulance namelijk niet altijd snel ter plekke. Daarom pleit de SP sinds 2008 om in de hele gemeente geregeld te krijgen dat er op strategisch goed bereikbare plekken in de wijken reanimatieapparaten (AED) beschikbaar zijn, die in geval van hartfalen door een daarvoor opgeroepen en opgeleide buurtbewoner gebruikt kunnen worden.”

Het is de SP een doorn in het oog dat de gemeente Venlo een ‘witte vlek’ is op het gebied van reanimatieonderwijs en de beschikbaarheid van AED’s. In omliggende gemeenten is dit beter geregeld. Heerschop: “De burgemeester liet weten het SP-plan alsnog te omarmen en vaart te maken met de realisatie hiervan. We zijn blij dat na jarenlang aandacht vragen voor deze kwestie dit nu eindelijk geregeld gaat worden. Vroeg of laat krijgt de SP haar zin, de aanhouder wint en daarmee winnen we allemaal, en kan men sneller levensreddend te werk gaan.”

In de voorbereidende raadsvergadering van 12 oktober was een debat over het ‘beleidsplan veiligheidsregio’ waar AED burgemeester Bruls zei het met de SP eens te zijn: “Het is eigenlijk te gek voor woorden dat we een AED-project per gemeente of zelfs delen van een gemeente regelen terwijl er zoveel te winnen is als we dit afstemmen in de regio, wat minder duur is en meer coördinatiemogelijkheden heeft”. De burgemeester zegde toe het initiatief te nemen om er eindelijk werk van te maken.
Bij navraag tijdens de raadsvergadering van 26 oktober, gaf de burgemeester aan dat hij inmiddels druk bezig is met het voor de hele regio realiseren van het reanimatieproject. De SP is uitermate blij dat de eerste resultaten eind dit jaar al bekend worden.

De SP heeft doorlopend aandacht gevraagd voor zo’n reanimatieproject, dat in Arcen trouwens al met succes loopt. “Een mooi resultaat en het laat ook zien dat als je zaken niet direct voor elkaar kunt krijgen, je met blijvend aandacht vragen voor die onderwerpen soms ook anderen mee kunt krijgen. Uiteindelijk alsnog een mooi succes!”, aldus een tevreden Ton Heerschop.


Achtergrondinformatie (kan u wel in verwarring brengen)
In februari 2010 diende de SP een motie in om te onderzoeken of een proef naar inzet van burgers bij reanimatie mogelijk is. De gemeenteraad nam de motie unaniem aan. Na oplevering van de rapportage die de mogelijkheden inzichtelijk maakten, stemde diezelfde gemeenteraad in juni 2010 over de logische volgende motie; namelijk het ook daadwerkelijk realiseren van dit systeem (dat al in Arcen, Lomm en Velden actief was maar krankzinnig genoeg niet in Venlo), maar de raad stemde toen ineens tegen. Een raadsmeerderheid wilde geen boter bij de vis doen (‘maar’ 50.000 euro) en koos daarmee bewust voor het niet opstarten van levensreddende activiteiten…

Voor de SP was het dan ook opvallend dat juist het CDA (dat in juni 2010 dus nog tegen de daadwerkelijke invulling stemde, AEDmassage en waarvan de kartrekker, van een zelfde project in Arcen&Velden, in de fractie zit) in augustus ineens raadsvragen stelde over het stoppen van subsidie voor de continuering van een zelfde reanimatieproject voor de stadsdelen Arcen, Lomm en Velden. Dus CDA wil wel subsidie voor hetzelfde project maar dan alleen in de drie stadsdelen maar niet in de hele gemeente? Als u het nog begrijpt...
Het CDA reageerde teleurgesteld op de afwijzing op hun vragen, en desgevraagd waren ze ineens vóór het beschikbaar stellen van budget voor de uitrol van het project over de hele gemeente. Eh, juist...

De SP is verbaast maar ook erg blij met deze vreemde draai van het CDA.

Voor de SP is het goed te zien dat onze zorgen en het doorlopend op de agenda zetten van dit onderwerp uiteindelijk de burgemeester heeft aangezet het initiatief naar zich toe te trekken, en zelfs over de gemeentegrenzen heen het reanimatieproject wil uitrollen. Daarbij helpt het natuurlijk dat de burgemeester van Venlo ook voorzitter is van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
Beter laat dan nooit maar we houden wel de daadwerkelijke uitvoering scherp in de gaten. We laten ons niet nog eens blij maken met uiteindelijk niets, daar is het doel te belangrijk voor.


20-05-2011: Project ‘Burgerhulpverlening’ uitvoerbaar maar weet Venlo dit ook?
24-02-2010: AED-motie SP unaniem aangenomen
17-06-2009: Wat kan in Venlo niet wat in Arcen&Velden wel kan?
03-12-2008: SP maakt zich hard voor 'Hard voor hart'!

U bent hier