h

Actieweek zwembad wordt actiemaand!

9 oktober 2010

Actieweek zwembad wordt actiemaand!

nieuwsteyl De SP zal er alles aan doen om zwembad Nieuw Steyl open te houden maar kan dit niet alleen. Samen staan we sterker en geven we een krachtiger signaal aan het starre gemeentebestuur. En dat signaal is aangekomen! Ook krijgt de SP vanuit alle hoeken steun om deze actie te laten slagen. De actieweek is zo’n succes dat oktober is uitgeroepen tot actiemaand!

De week van 25 september tot en met 2 oktober was 'actieweek' waarbij de SP gesteund door de Tegelse Reddingsbrigade, zwem- en waterpolovereniging Mosa Regio, zwemvereniging R.O.B., wijkraden Steyl en De Noordkern, zwembadmedewerkers, gebruikers en diverse betrokkenen, elke dag op straat stonden om nog meer handtekeningen op te halen. Inmiddels zijn we ver over de 8.000 handtekeningen en adhesiebetuigingen!

zwembadactie 2 Handtekeningen ophalen ging als vanzelf, zoals hier in Tegelen.

Afgelopen weekend vond op Omroep Venlo FM een fel radiodebat plaats tussen SP en VVD waarin de VVD stevig weerwerk kreeg van de SP. De VVD kwam wel met een opening waardoor mogelijk een raadsmeerderheid kan ontstaan voor het open houden van het zwembad. De handreiking is een (gedeeltelijke) verzelfstandiging en meer aan de vrijwilligers overlaten. De SP staat hier niet negatief tegenover als dat betekent dat het zwembad gered is. Luister dit radiodebat hier terug (vanaf minuut 33).

Ook andere pers en media hebben veel belangstelling voor de actie, zoals het tv-programma 'Hart van Nederland' van SBS6 die er in haar uitzending aandacht aan besteedde.
hartvannederland Bekijk hier de reportage van SBS6: 'Verzet tegen sluiting zwembad'

Ook binnen de politiek is er beweging; de VVD heeft dus een opening/handreiking gedaan om te kijken naar mogelijkheden om het zwembad open te houden. D’66 heeft dit idee inmiddels overgenomen. Ook de Tegelse Democraten en Realisten’82 wensen het zwembad open te houden maar roeren zich helaas nog niet. De PvdA is verdeeld omdat het over hun eigen wethouder gaat.
Testroote PvdA-wethouder Testroote zelf is niet blij met onze actie en de aandacht en grote steun die het krijgt, hij heeft de grootste moeite om de dreigende sluiting recht te praten en komt steeds met nieuwe argumenten en niet-onderbouwde cijfers om aan te geven dat het zwembad dicht zou moeten. Zo zei hij dat de brandweer van mening is dat het zwembad dicht zou moeten wanneer het begin 2011 niet aan de veiligheid zou voldoen. Opmerkelijk aangezien de wethouder pas komende maandag een gesprek hierover met de brandweer heeft. Wie houdt wie voor de gek?

zwembadactie 4 Met hun boot prominent op de markt samen handtekeningen ophalen.

Daarnaast blijft het onduidelijk wat nu de exacte kosten en investeringen zijn om het zwembad gewoon open te laten zijn. In de laatste berekeningen van de wethouder (die hij persoonlijk midden in de nacht in allerijl naar raad en pers stuurde) noemt hij naar boven afgeronde bedragen die alleen maar oplopen, en in zijn eindrekening zit hij er een ton naast… Misschien voortaan overdag en doordacht iets rond sturen?

BZB-deel-1 Door de dreigende sluiting van het zwembad in Steyl dreigt ook de Tegelse Reddingsbrigade opgeheven te worden waardoor er tussen Echt en Cuijk in geval van een ramp of ongeval een probleem ontstaat met de veiligheid op het water. Zij zijn nu zelf op zoek aan het gaan naar een alternatieve locatie en doen daarvan regelmatig verslag op de speciale website 'Brigade Zoekt Bad'.

Het moge duidelijk zijn dat deze wethouder niet open staat voor alternatieven en de gebruikers niet de tijd wil geven om naar alternatieven te zoeken. Wat de wethouder betreft moet het zwembad dicht, ook al hoeft dat helemaal niet. Is dit nu het sociale gezicht van de
PvdA in dit gemeentebestuur? We mogen hopen dat zijn fractie hem nog tot de orde roept.

zwembadactie 1 Met spandoeken voerde de Tegelse Reddingsbrigade en Mosa donderdag actie voor het Venlose stadhuis en kreeg veel bekijks.

De actie loopt erg goed en we zijn er van overtuigd dat we dit gaan winnen maar dat wil niet zeggen dat we er nu al zijn! De actieweek hebben we samen met onze partners uitgebreid naar een actiemaand om de druk stevig op de ketel te houden. Zo hebben diverse verenigingen en bezoekers donderdag voor de gemeente ingesproken bij de behandeling van de begroting. Ook staan er nieuwe (ludieke) acties gepland, en ook het ophalen van handtekeningen gaat door.

zwembadactie 3 Veel insprekers bij de raadsvergadering afgelopen donderdag met een volle publieke tribune met de spandoeken zichtbaar voor raad en college.

U kunt natuurlijk ook de petitie downloaden en uitprinten en er in uw familie/werkvloer/kennissen mee aan de slag, en ook door mensen te wijzen op de online petitie.
Let op: ingevulde handtekeningenlijsten alstublieft vóór 20 oktober inleveren bij het zwembad, een van de deelnemende verenigingen of bij de SP-Venlo.

04-10-2010: TV-reportage Hart van Nederland: 'Verzet tegen sluiting zwembad'
30-09-2010: Omroep Venlo: Meerderheid voor behoud zwembad Nieuw Steyl
28-09-2010: Actieweek tegen sluiting zwembad Steyl
23-09-2010: Gooi een reddingsboei uit voor open houden zwembad Nieuw Steyl

U bent hier