h

Gooit de raad een reddingsboei naar het zwembad, de verenigingen en gebruikers?

21 oktober 2010

Gooit de raad een reddingsboei naar het zwembad, de verenigingen en gebruikers?

Reddingsboei De afgelopen maand heeft de SP samen met de reddingsbrigade, diverse zwemclubs, bezoekers, medewerkers en verontwaardigde inwoners ruim 11.323 handtekeningen opgehaald tegen de voorgenomen sluiting van het zwembad in Steyl. Gisterenavond werden de handtekeningen aangeboden aan Raad en College.

De afgelopen maand stond de SP samen met onze bondgenoten bijna dagelijks bij het zwembad en in diverse winkelcentra actie te voeren tegen het voornemen van de gemeente Venlo om het zwembad per 1 januari 2011 te sluiten. Ook haalden velen de petitie van onze website en gingen er zelf mee handtekeningen ophalen bij familie, vrienden en op het werk. Op veel plaatsen lag de petitie; in winkels, bij huisartsen, scholen en diverse frituren.

Tot gisteren werden ruim 11.323 handtekeningen opgehaald. Ton Heerschop SP-raadslid Ton Heerschop: “Dit is boven onze verwachting maar geeft duidelijk aan wat de dreigende sluiting bij mensen los maakt. De SP krijgt vanuit alle hoeken brede steun om de actie te laten slagen en de druk op politiek en publiek hoog te houden. De actieweek eind september was zo’n succes dat oktober werd uitgeroepen tot actiemaand, wat resulteerde in diverse protestacties, inspreken op stadhuis, internetcampagnes, vele protestbrieven, enkele ludieke acties, en dus duizenden opgehaalde handtekeningen.”

20-10-2010 zwembadactie stadhuis aanbieden petities 2 Het aanbieden van de 11.323 handtekeningen in een raadsvergadering aan de raad en de wethouder.

Woensdagavond werden de opgehaalde handtekeningen, namens alle betrokkenen, door de Reddingsbrigade, R.O.B., Mosa Regio en SP op ludieke wijze aangeboden aan de gemeenteraad en het gemeentebestuur.
De duizenden handtekeningenlijsten lagen in een ‘zwemkuip’ met reddingsboei. De raad kreeg de opdracht mee om nog eens goed te bedenken dat de sluiting van het zwembad voor de samenleving uiteindelijk meer negatieve gevolgen heeft dan enkel de boekhoudkundige berekening voorspiegelt. De raad werd verzocht om de reddingsboei toe te werpen om het zwembad van sluiting te redden.

20-10-2010 zwembadactie stadhuis aanbieden petities 1

Voorafgaande aan deze raadsvergadering hielden de verenigingen een protestactie voor het stadhuis waarbij de boot met sirene van de Reddingsbrigade beeldbepalend was. Het oorverdovende geluid van de sirene was tot in de verre omtrek hoorbaar. De mensen met spandoeken maakten het protest nog meer duidelijk.

20-10-2010 zwembadactie stadhuis aanbieden petities 3 Opnieuw een volle publieke tribune, en het protest ging gewoon door.

Tijdens de raadsvergadering werd het zwembad door bijna alle fracties benoemd. Er lijkt een raadsmeerderheid te zijn om eerst alle alternatieven te onderzoeken en daarmee het zwembad voor minimaal een jaar open te houden. De SP kondigde aan met een dergelijk voorstel te komen wanneer over twee weken de raad een beslissing moet nemen.

Testroote PvdA-wethouder Testroote heeft de grootste moeite om de dreigende sluiting recht te praten en komt steeds met nieuwe argumenten en niet-onderbouwde cijfers om aan te geven dat het zwembad dicht zou moeten. Zo blijft het onduidelijk wat nu de exacte kosten en investeringen zijn om het zwembad gewoon open te laten. Op basis van aannames en natte-vinger-werk kan niemand een goede afweging maken. Deze wethouder staat blijkbaar niet open voor alternatieven en wil de gebruikers niet de tijd geven om naar alternatieven te zoeken. Wat de wethouder betreft moet het zwembad dicht. Ook al is het enkel omwille van een kille boekhoudkundige berekening.

zwembad Nieuw Steyl Het zwembad in Steyl kan met enkele aanpassingen nog vele jaren mee.

De diverse zwemverenigingen vrezen voor hun voortbestaan. Bij een eerdere aanpassing van het zwemrooster verloren ze al veel leden. Verhuizing naar het zwembad in Blerick is in hun ogen geen realistische optie. Ja, er is daar water voldoende aanwezig maar niet de tijd om hun activiteiten in aan te passen. Daarnaast speelt mee dat de waterpolovereniging een maximale watertemperatuur vereist omdat ze anders niet mogen trainen en wedstrijden spelen. Dit is in Steyl goed geregeld maar kan in Blerick onmogelijk aangepast worden binnen de almaar drukkere roosterindeling.

Door de dreigende sluiting van het Steyler zwembad dreigt ook de Tegelse Reddingsbrigade watertrappelen opgeheven te worden waardoor er tussen Echt en Cuijk bij een ramp of ongeval een probleem ontstaat met de veiligheid op het water. Zij zijn nu zelf op zoek naar een alternatieve locatie en doen daarvan regelmatig op ludieke wijze verslag op de speciale website 'Brigade Zoekt Bad'.

Daarnaast staat ook het zwembad in Blerick ‘op de nominatie’ om binnen enkele jaren gesloten te worden, en wat dan? Venlo wil gaar een recreatief subtropisch zwembad op het kazerneterrein bouwen à 9 miljoen euro, maar in dat bad kunnen kinderen geen les krijgen en kunnen de verenigingen niet goed oefenen. Voor datzelfde geld kunnen de twee resterende zwembaden in Steyl en Blerick worden gerenoveerd en nog tientallen jaren mee. Liever dat dan weer een onzinnig prestigeproject er bij.

logo_kaetelaers Nieuws van ludieke aard met een serieuze ondertoon is dat ook Vastelaovesvereiniging De Kaetelaers steun vraagt in "onze strijd tegen de sluiting van het zwembad" en vindt dat de wethouder solliciteert om voor het Kaetelgerich terecht te staan op 20 november aanstaande. Wanneer het Sjteyler gerechtshaof Testroote veroordeeld ‘toët de Kaetel’ zal hij dezelfde avond nog worden geschroeid.

Op 5 november beslist de Venlose gemeenteraad over de toekomst van het zwembad Nieuw Steyl.


Let op: Heeft u nog ingevulde handtekeningenlijsten liggen? Lever ze alstublieft in bij het zwembad in Steyl of Blerick, een van de deelnemende verenigingen of bij de SP-Venlo.


22-10-2010: tv-reportage TVL: 'Sluiting zwembad Steyl stuit op verzet'
04-10-2010: tv-reportage SBS6-Hart van Nederland: 'Verzet tegen sluiting zwembad'
23-09-2010: Gooi een reddingsboei uit voor open houden zwembad Nieuw Steyl

U bent hier