h

Redenen om SP te stemmen

Dáárom SP op 21 maart:

 1. Zorg en welzijn brengen we op orde.
 2. Echte banen voor een fatsoenlijk loon, werk moet lonen.
 3. Steun voor de lokale ondernemer en het MKB.
 4. Gemeente staat in dienst van de mensen.
 5. Betrouwbaar en transparant bestuur.
 6. Financien op orde brengen en betere sturing op kosten.
 7. Goede (thuis)zorg voor iedereen.
 8. Echte armoedebestrijding.
 9. Versterk de economie en het onderwijs, meer stage- en leerwerkplekken.
 10. Veilige en leefbare wijken en dorpen, zonder straatdealers.
 11. Meer betaalbare sociale huurwoningen.
 12. Investeren in alle wijken, niet alleen in de binnenstad.
 13. Geen kabelbaan, een realistisch plan voor het kazerneterrein met oog voor het Fort.
 14. Zeggenschap terug, betere regie en controle op grote dossiers.
 15. Venlo groener en duurzamer: woningen isoleren, zonnepanelen op bedrijfsdaken, meer groen- en wegenonderhoud, beter openbaar vervoer.
 16. Iedereen spreekt de taal en doet mee.

 


 

Lijsttrekker Ton Heerschop:

‘Veel Venlonaren hebben hun zakken vol van de huidige politiek. Dat heb ik ook. Het roer moet drastisch om. Een stem op de SP is een stem voor verandering, voor een socialere, betere koers voor Venlo. Voor jezelf, voor elkaar, voor Venlo. Een toegankelijkere gemeente, minder lastendruk, meer zeggenschap, meer handhaving, veilige en leefbare wijken, werkelijke aanpak van de armoede, goede zorg en meer woningen voor alle Venlonaren. Mag ik op uw steun rekenen?'

 

Alles over de verkiezingen

Terug naar het verkiezingsoverzicht

 

U bent hier