h

Leden kiezen Ad Okkerse als nieuwe voorzitter, Jen Nagels onderscheiden met Zilveren Tomaat

13 april 2022

Leden kiezen Ad Okkerse als nieuwe voorzitter, Jen Nagels onderscheiden met Zilveren Tomaat

Foto: SP-Venlo
Tijdens het ledenberaad op 12 april spraken de aanwezige SP-leden over het kiezen van een nieuwe afdelingsvoorzitter en de aanstaande verkiezingen voor Provinciale Staten. Ook werd Tribunebezorger Jen Nagels in het zonnetje gezet en geëerd met de Zilveren Tomaat.

 

Na het stoppen van Peter ‘Neel’ Nelissen als voorzitter, heeft Petra Raijer (naast haar taak als penningmeester en raadslid) het voorzitterschap tijdelijk op zich genomen. In de zoektocht naar een nieuwe voorzitter heeft Ad Okkerse zich kandidaat gesteld.

Nadat Ad zich aan de leden voorstelde en zijn plannen met de SP-Venlo toelichtte, werd hij door de ledenvergadering unaniem gekozen. Petra werd bedankt voor het invullen van de functie ‘ad interim’ en is nu weer enkel onze penningmeester in het bestuur.

 

Foto: SP-Venlo

 

Met het afzwaaien van onze raadsfractie kwam ook een einde aan de bestuurstaken van Angelique Weingarten. Als fractievoorzitter maakte zij automatisch deel uit van het bestuur (net als dat de afdelingsvoorzitter uit hoofde van die functie automatisch deel is van de fractie) maar nu raadslid-af is, vervalt ook haar taak in het bestuur. Ook zij werd bedankt voor haar inzet.

 

Foto: SP-Venlo

 

Nog meer felicitaties want Jen Nagels, inmiddels al enkele jaren met pensioen, gaf onlangs aan binnenkort te stoppen met het regelen van de Tribune. Voor zijn jarenlange inzet werd hij benoemd tot drager van de Zilveren Tomaat.

Jen was duidelijk verrast dat hem deze eer te beurt viel, zo zeer dat hij na het opspelden van de Zilveren Tomaat geen woord meer kon uitbrengen.

 

Foto: SP-Venlo

 

Dat typeert Jen ook wel, de stille kracht op de achtergrond. Jen heeft ruim 20 jaar gezorgd dat ledenblad Tribune met inlegvel SPeerpunten, elke maand in Venlo kwam en verdeeld werd over de diverse bezorgers. Dat was elke maand een flinke klus aangezien vrijwel alle Tribunes persoonlijk bij de leden worden afgegeven. Daarnaast bezorgde hij zelf ook in enkele wijken de Tribune.

Ook was Jen elke verkiezingscampagne de drijvende kracht achter het bezorgen van ons foldermateriaal. Er moeten vele tienduizenden flyers door zijn hand zijn gegaan. Het was hem nooit te gek, had hij net duizenden flyers rondgebracht, belde hij op of er nog ergens “een wijk dichtgelopen moest worden” of als er nog enkele honderden flyers over waren want hij “wist nog wel een wijkje en had er wel tijd voor”.

 

Foto: SP-Venlo

 

Jen is een held, altijd enthousiast, positief en nooit beroerd om de mouwen nog verder op te stropen om het SP-gedachtegoed te verspreiden.

Dat deed hij al toen hij nog zijn eigen winkel had maar ook na zijn pensioen. Nu is het tijd is om het wat rustiger aan te gaan doen, gaf Jen aan zijn taken graag over te willen dragen. Voor zijn jarenlange onvermoeibare inzet kreeg hij de Zilveren Tomaat opgespeld, een bijzondere onderscheiding binnen de partij.

 

 

Naast die feestelijkheden was er ook aandacht voor de verkiezing voor Provinciale Staten. Die zijn in maart 2023 maar de voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang. Op 23 april nemen de afdelingen een besluit over het komen tot het samenstellen van een kandidatenlijst en de commissie die het verkiezingsprogramma gaat schrijven.

 

Foto: SP-Venlo

 

Statenlid Jorge Wolters Gregório vertelde er alles over en nam ons ook mee in de huidige politieke situatie in het Limburgs Parlement. Vervolgens werden de afgevaardigden gekozen die de SP-afdeling Venlo gaan vertegenwoordigen op de regioconferentie op 23 april.

 

Aansluitend bleef het – met een hapje en drankje – nog lang gezellig bij Sur Meuse in Blerick, waar we te gast waren.

 

U bent hier