h

Ledenvergadering: SP doet mee aan de verkiezingen

9 september 2021

Ledenvergadering: SP doet mee aan de verkiezingen

Vanavond hielden we een ledenberaad om het vooral met elkaar te hebben over de deelname van de SP aan de verkiezingen voor de gemeenteraad (maart 2022); of we wel of niet daaraan gaan deelnemen. Of zich daarvoor voldoende leden kandidaat en beschikbaar stellen. Net zo voor taken in ons afdelingsbestuur. De leden waren het volmondig met elkaar eens dat het zonde zou zijn om alles waar jarenlang voor gestreden is in de politiek uit handen te geven. Dus ja, de SP in Venlo gaat deelnemen aan de verkiezingen.

 

In de afgelopen maanden zijn de SP-leden in Venlo enkele keren bericht over de mogelijke deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, wat er daarvoor verwacht wordt en dan gedaan moet worden. Want niets is vanzelfsprekend, stond er in een brandbrief van het bestuur aan de leden.

 

Deelnemen aan verkiezingen lijkt makkelijk, misschien voor andere partijen maar voor de SP gaat het er om dat de afdeling haar basis op orde heeft, actief is, weet wat er speelt onder de mensen en in de buurten, actieve leden een actieve SP-afdeling vormen, bestuursfuncties ingevuld zijn en er voldoende leden zich kandideren voor een plek op de kieslijst en om onze inwoners en kiezers te vertegenwoordigen in de gemeenteraad.

 

 

Na een goede discussie met elkaar konden de aanwezige leden stemmen over de deelname, en daarmee wat er nodig is om ook het vervolgproces te doen slagen. Haast unaniem spraken de leden zich uit dat de SP zou moeten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

 

Op 25 november is een volgende ledenvergadering waarop vervolgens gekozen wordt over de lijsttrekker en de samenstelling van de kandidatenlijst. Tot november is er extra tijd om de kieslijst te vervolmaken met een geschoolde en/of ervaren top-10 en kunnen leden zich aandragen als lijsttrekker.

Noteer dus alvast 25 november voor het ledenberaad waarop de lijsttrekker wordt gekozen die zijn/haar team kan presenteren waarmee we de verkiezingen ingaan.

 

De leden zijn aan zet, om zich te kandideren of mensen aan te dragen, maar ook omdat zij het laatste woord hebben wie de SP-lijst in Venlo gaat aanvoeren en hoe de samenstelling van de kandidatenlijst wordt.

 

Foto: SP-Venlo

 

Van de huidige fractie hebben Angelique Weingarten en Stefan Hugues aangegeven in een goed team samen door te willen gaan. En ook onze wethouder Alexander Vervoort vertelde graag zijn werk af te willen maken en nog eens vier jaar voor de SP in het college van B&W aan de slag te gaan. Om als SP’ers samen Venlo verder te verbeteren, sociaal te houden met menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

 

In 't Raodhoes in Blerick was er tijdens de ledenvergadering naast bovenstaande zaken ook aandacht voor de aanstaande regioconferentie (Roermond, 16 oktober) waar de afvaardiging voor werd gekozen die namens de Venlose leden zich kunnen uitspreken over de wijziging van ons beginselprogramma ‘Heel de mens’.

Ook werd de voordracht van de leden van het landelijke partijbestuur aangestipt (die tijdens het partijcongres in december worden gekozen) en werd ons lid Marc van den Berg gekozen als nieuw algemeen bestuurslid van de SP-Venlo.

 

Bekijk ook:

U bent hier