h

Gezocht: SP-volksvertegenwoordigers

19 augustus 2021

Gezocht: SP-volksvertegenwoordigers

Op straat, in de buurt en in de gemeenteraad: SP’ers strijden samen met onze inwoners voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. In 2022 willen we een stap vooruit zetten in de Venlose raad. Daar hebben we sterke SP’ers voor nodig die in de campagne én als volksvertegenwoordiger opvallen.

 

Meld je aan

Wil je namens de SP in de nieuwe gemeenteraad? Meld je dan aan. Je moet wel SP-lid zijn/ worden, in de gemeente Venlo wonen, en mee willen doen aan onze afdrachtregeling. Stuur een gemotiveerde aanmelding naar het afdelingsbestuur (geeft het door aan de te vormen kandidatencommissie), via Petra Raijer: venlo@sp.nl

 

Wie

Er is geen profiel van de kandidaat. Wel moet je realistische verwachtingen hebben over wat je gaat doen als je in de gemeenteraad komt. De SP combineert fractie met actie: jij dus ook. Je moet voldoende kunnen bijdragen aan raadsdebatten, het stellen van (kritische) vragen, het doen van verbetervoorstellen, contacten in de gemeente (wijken, buurten, dorpen, stadsdelen), verbinding met bewegingen, overleg binnen SP-verband, eventueel overleg met andere coalitie- en oppositiepartijen.

Dat vereist tijd en inzet. Je doet het naast je eventuele werk, veelal in de avonduren. De meeste raadsleden kunnen dit trouwens goed combineren. Je krijgt een vergoeding en draagt een deel daarvan af via de SP-solidariteitsregeling (hiervan worden campagnes, acties en de gratis scholingen bekostigd en het komt ten goede van onze vrijwilligers die zonder vergoeding ook veel werk verzetten).

Je bent bereid cursussen te volgen die je helpen een goede SP-volksvertegenwoordiger te worden. Kortom: je hebt zin om aan te pakken.

 

Meerdere typen kandidaten

Natuurlijk zoeken we een lijsttrekker en mensen die meteen aan de slag willen in de gemeenteraad. Maar ook als je wat verderop op de lijst wil, is het goed je alvast aan te melden. Dat heet ‘onverkiesbaar’ maar is niet vrijblijvend. Je moet aan de eisen voldoen en bij een super-uitslag kan er natuurlijk een beroep op je worden gedaan. In principe hanteren we de lijstvolgorde, ook bij voorkeursstemmen.

 

Onze etalagekast

De Kieswet staat ons toe om een veel langere kandidatenlijst in te dienen dan strikt nodig is voor gekozenen, aanvullende commissieleden, tussentijdse opvolgers en tijdelijke vervangers. Lager geplaatste kandidaten dienen als aanbevelingscomité, de etalage van wie we in huis hebben. Heb je bijvoorbeeld een goed netwerk of op een andere manier een aardige publieke bekendheid, geef je dan op. Dat bespaart de kandidatencommissie extra zoekwerk in het slotstadium.

 

Planning

Meld je zo snel mogelijk aan. Door de vakantieperiode hebben het bestuur en de kandidatencommissie een strakke planning; vroege aanmeldingen helpen ons alle gesprekken op tijd gedaan te hebben. Je kunt je dus nu al melden, laat het dan vóór 09 september aan ons weten via afdelingsvoorzitter a.i. Petra Raijer: venlo@sp.nl

Op donderdag 9 september zal tijdens de ledenvergadering (uitnodiging volgt) besproken worden of er voldoende leden zich kandidaat willen stellen, en of we daarmee deel kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen (in maart 2022).

 

Eerst meer weten?

Als je nog twijfelt of vragen hebt, of wil je eerst meer informatie? Ook daarvoor kun je terecht bij Petra Raijer, of bij fractievoorzitter Angelique Weingarten of wethouder Alexander Vervoort (klik op hun naam voor de contactgegevens).

 

In het kort:
* gemotiveerde aanmelding liefst met cv
* vóór 9 september sturen naar Petra Raijer: venlo@sp.nl
* vragen of meer info: Petra Raijer, Angelique Weingarten en/of Alexander Vervoort.

 
Bekijk ook:

U bent hier