h

Begroting wederom unaniem aangenomen

6 november 2020

Begroting wederom unaniem aangenomen

Deze week werd de begroting besproken in de gemeenteraad. Waaraan wordt de komende jaren in Venlo wel of geen geld uitgegeven. Er was veel aandacht voor armoedebeleid maar ook ging het weer over subsidies en de samenlevingsagenda. Vooral de oppositiepartijen klaagden daarover, al was dat het enige echt kritische dat ze over deze prima begroting wisten te bedenken. De begroting werd dan ook door alle fracties aangenomen.

 

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “De financiën zijn op orde en er wordt flink geïnvesteerd komende jaren in wijken en mensen. Dat staat in de begroting voor 2021-2024. Een huishoudboekje waar je alleen maar mee kan instemmen. En dat gebeurde dan ook, unaniem, al was daar wel eerst een debat van in totaal 11 uur voor nodig om tot die conclusie te komen.”

Er lagen 16 moties en een wijzigingsvoorstel op tafel waarvan na beantwoording en toezeggingen van het college van B&W de meeste werden ingetrokken. Zo hoefden ook onze eigen 4 moties niet meer in stemming te worden gebracht omdat B&W ze heeft overgenomen.

 

Weingarten: “Dit waren moties waarin de SP vroeg om drempelverlaging van minimaregelingen (zoals kwijtschelding) en verruiming van bestaande regelingen. Dit omdat wij ons blijven zorgen maken over mensen in armoede. Mensen die of niet bereikt worden of die nu buiten de boot vallen omdat ze misschien net iets te veel inkomsten hebben.”

Daarnaast hadden we een motie die vroeg om een onderzoek naar de armoedeval en een creatieve toeleiding naar werk.

 

 

Ook vroegen we aandacht voor zwemlessen in het onderwijs. Daarvan wordt nu bij de scholen de behoefte besproken en wat ervoor nodig is om zwemonderwijs op elke school weer in ere te herstellen.

In een andere motie pleitten we om kinderen via Stichting Leergeld naast het zwemdiploma A ook het diploma B te laten halen, en om deze kinderen niet te laten kiezen tussen een computer of een fiets voor school maar om beide mogelijk te maken. Dat gaat nu ook gebeuren.

Zo kregen we een positieve reactie op elk voorstel van de SP.

 

SP-raadslid Stefan Hugues: “Zo ook op voorstellen voor een beter spreidingsbeleid bij woningtoewijzing, verdeling van sociale huurwoningen, en meer inspectie bij kamerbewoning en onpasselijke verhuur aan vaak arbeidsmigranten die gedwongen met te veel mensen in een woning moeten leven, wat ook voor veel overlast zorgt. Ofwel leefbaarheid, veiligheid en weten wat er speelt achter de voordeur om te komen tot een succesvolle wijkaanpak. Dit wordt allemaal door het college opgepakt.”

“Verder vroegen we aandacht voor de penibele positie van jongeren die hun baan verloren, vanwege flex-contracten of niet aan een woning kunnen komen.”

“Meer capaciteit voor maatschappelijke opvang, hoe het staat met de uitvoering van onze vorig jaar aangenomen moties voor verruiming winterregeling dak- en thuislozen en die voor openbare toiletten
 in de winkelcentra”, zegt Stefan Hugues.

 

 

In deze begrotingsbehandeling ging de discussie voornamelijk over armoedebeleid. Angelique Weingarten: “De SP is blij dat alle partijen dit als prioriteit blijken te zien. Dat is weleens anders geweest. Wel verbazend om te horen van een aantal raadsfracties hoe ze van de kleinste details een enorm opgeblazen verhaal probeerden te maken.”

Dit betrof vooral CDA-voorman Tom Verhaegh die met een reeks smerige persoonlijke aanvallen op onze wethouder zijn armoedebeleid probeerde af te kraken. Maar ook VVD en D66 deden daar grif aan mee.

Van al die harde woorden was trouwens niets meer over nadat onze wethouder Alexander Vervoort (sociale zaken, werkgelegenheid en sport) reageerde op alle wel of niet gemeende kritiek en vragen.

 

Tenenkrommend was dat enkele fracties (en de pers) het frame overnamen als zou het beleid waardeloos zijn, terwijl de cijfers het tegendeel bewijzen. Weingarten: “Tuurlijk kan het altijd beter en is het nooit af, dat vindt de SP ook. En komende weken zal het armoedebeleid meer inhoudelijk worden besproken.”

“Wat er deze week aan ongefundeerde aanvallen was is misschien omdat er verkiezingen aankomen. Dat zal het wel zijn dat sommige partijen zo faliekant uit de bocht vlogen.”

 

 

Maar ook werden oude stokpaardjes van de oppositiepartijen CDA, VVD, PVV en D66 van stal gehaald zoals kritiek op de herijking van het subsidiebeleid en de uitrol van de samenlevingsagenda.

Over die laatste werd een wijzigingsvoorstel ingediend dat de wijkplannen van tafel zou vegen, er mocht geen euro meer naar toe volgens de oppositie.

Uiteindelijk kwamen oppositie en coalitiepartijen tot een compromis, werd het voorstel herschreven naar meer geld voor handhaving en controles en voor extra geld voor aandachtswijken.

Daarmee was de kous af voor de criticasters en stemde de hele raad in met het voorstel en met de hele begroting, voor het tweede jaar op rij.

 

 

Weingarten: “Wat betreft het subsidiebeleid moeten we eerst eens afwachten welke gevolgen dat heeft. Velen doen alsof ze geen euro meer krijgen en ten onder gaan terwijl het nieuwe beleid ook kan betekenen dat ze juist meer subsidie gaan krijgen. Gek genoeg hoor je dat niemand zeggen.”

“In januari gaat de gemeenteraad inhoudelijk praten over de subsidies. Pas dan weten we wie er ook nu subsidie heeft aangevraagd en welk bedrag die toegekend krijgt, en of dat meer of minder dan voorheen was. Op basis van de juiste gegevens kun je dan een debat voeren.”

 

Bekijk ook:

U bent hier