h

Ruim baan voor initiatieven muurkunst

25 februari 2017

Ruim baan voor initiatieven muurkunst

De SP heeft een motie aangenomen gekregen die het aanbrengen van muurschilderingen moet ondersteunen. Zulke kunst, murals genoemd, komen in steeds meer steden voor en zijn een aanvulling en worden erg gewaardeerd. In Venlo zijn veel blinde wanden, die kunnen met zulke straatkunst aantrekkelijker worden.

 

SP-raadslid Alexander Vervoort: “In Venlo zijn verschillende blinde wanden van (met name) hoogbouw, denk aan de vele flatgebouwen, maar ook in de binnenstad zijn er een boel kale muren die als ze opgefleurd worden een stuk aantrekkelijker worden en daarmee ook de omgeving interessanter maakt om te bezoeken.”

 

In andere steden worden blinde muren steeds vaker met schilderingen verbeterd. Met name in Heerlen heeft deze vorm van straatkunst een vlucht genomen en zijn zelfs een grote toeristische attractie geworden.

 

Muurschilderingen zijn van alledag maar moet men niet verwarren met graffiti of tags. Het is zelfs zo dat murals van illegale kunstuiting zijn uitgegroeid tot een gewaardeerde kunst. Bewoners van gebouwen die beschilderd worden zijn er blij mee, vernam ik van de stichting Street Art in Heerlen. Reden voor de gemeente daar om murals te gaan stimuleren, legaliseren en vergunningen te verlenen.

 

Zulke graffitti en tags zijn dus niet de bedoeling...

 

Verschillende organisaties bevestigen dat de muurkunst steeds meer toeristen trekken, alleen in Heerlen al zeker enkele duizenden bezoekers en dat aantal groeit. Vervoort: “Wat zou het mooi zijn wanneer Venlo ook zulke aantallen zou mogen verwelkomen. De bezoekers komen vast niet enkel naar de muurschilderingen kijken maar geven ook geld uit in onze horeca, binnenstad enzovoorts waarmee murals niet alleen een verrijking zijn voor het zicht maar ook voor de lokale economie en het imago van de gemeente.”

 

“Voordat een muur wordt beschilderd worden omwonenden uiteraard uitgebreid geïnformeerd en betrokken want zij zijn degenen die er constant tegenaan kijken. Muurkunst kan ook een bijdrage kan leveren aan het verkleinen van de kloof tot moderne kunst, en het vertellen van 'het verhaal van de stad' met bijvoorbeeld historische verwijzingen of vertellingen.”

“Maar bovenal, murals verbeteren het aanzicht van de omgeving en maakt ze zelfs mooier, interessanter, aantrekkelijker en creeërt vaak een uniek sfeerbeeld. De SP vindt daarom dat deze straatkunst navolging verdient.”

 

Mural aan de Picardie in Venlo, door Gies Backes, 2014

 

Murals zijn niet nieuw want in Venlo zijn in opdracht reeds enkele murals aangebracht die vooral positieve reacties oproepen en een verbetering zijn voor de omgeving. Denk aan de voormalige kerk die geschilderd is op een blinde muur achter de bibliotheek, tegenover de bioscoop een kleurig tafareel (zie foto), bij het kapelke van Genooi een liggende Maria afgebeeld op een muur. Maar denk ook aan de schilderingen op het pand van café Hemingway en diverse gedichten op muren in de binnenstad.

 

Vervoort: “Maar het blijft bij losse opdrachten of initiatieven eens in de zoveel jaren. Met de motie wil de SP stimuleren dat ook in Venlo murals een meer vertrouwd beeld worden.”

 


Dit doet de motie op de volgende manier:
  • De gemeente gaat medewerking verlenen aan initiatieven voor het aanbrengen van murals op (blinde) muren en wanden van daarvoor geschikte hoogbouw en andere panden;
  • Gaat hierover in gesprek met woningbouwcorporaties, pandeigenaren en kunstenaars/creatieve geesten en om omwonenden te betrekken;
  • Gaat zich inspannen kunstenaars uit de regio (bijvoorbeeld via het Kunstencentrum) voorrang te geven om deze murals met lokale thema’s te ontwerpen;
  • De adviescommissie, van Kunst in de Openbare Ruimte, actief hierin te betrekken en het beschikbare budget in te zetten als aanjaagmiddel om tot een volledig gefinancierde dekking te komen;
  • Hierop volgend in overleg te gaan met de provincie voor aanvullende dekking in het kader van verbeteringen aan het aanzicht en de aantrekkelijkheid van de stad, en/of mogelijkheden tot crowdfunding te ondersteunen.

 

SP-raadslid Alexander Vervoort: “De SP-motie hiertoe werd in de gemeenteraad mee-ingediend door GroenLinks, PvdA, Lokale Democraten en D66. Bij de stemming aarzelde het CDA maar stemde op het nippertje toch mee in.”

“Alleen de VVD stemde tegen omdat ze vindt dat de overheid zich er niet mee moet bemoeien maar vergeet gemakshalve dat het de overheid is die een vergunning verleent. Jammer dat de liberalen er weer zo dogmatisch inzitten maar de motie is dus evengoed met ruime meerderheid aangenomen.”

“De wethouder omarmde de motie en zei er meteen bij dat er vanuit het Kunstencentrum Venlo samen met een verffabrikant al ideeën lopen en er momenteel 5 plekken op het oog zijn waar een wandschildering zou kunnen komen.”

 

Vervoort: “Ik ben blij dat de motie zo breed is aangenomen en bestaande en toekomstige initiatieven ondersteund gaan worden. Op naar meer kleurrijk versierde kale wanden die de stad mooier en aantrekkelijker gaan maken!”

 

U bent hier