h

Massaal huisvesten arbeidsmigranten is voor bijna niemand positief

3 maart 2020

Massaal huisvesten arbeidsmigranten is voor bijna niemand positief

Het huisvesten van arbeidsmigranten is ook in onze gemeente een beladen thema. Zeker met initiatieven om in een wijk honderden bijeen te stoppen. Maar dit thema kent vele facetten en is meer dan een vergunning afgeven. Op 2 maart mochten politiek en buurtbewoners zich uitspreken.

 

Het voornemen om 300 tot 500 arbeidsmigranten te huisvesten op de Drie Decembersingel in Blerick is inmiddels achterhaalt door nieuwe ontwikkelingen doordat de Zorggroep in één van de drie lege kantoorpanden wil gaan zitten. Laat onverlet dat er nog steeds de mogelijkheid bestaat dat er voor de andere twee panden een aanvraag vergunning huisvesting arbeidsmigranten gedaan wordt op deze locatie.

 

Maandag 2 maart waren buurtbewoners in Blerick uitgenodigd om met de politieke partijen in gesprek te gaan over het massaal in gebouwen stoppen van arbeidsmigranten. Wie is hierbij gebaat? Mogelijk alleen de bedrijven die er aan verdienen, toch?

 

SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten vertelt: De SP is van mening dat dergelijke huisvesting niet los gezien kan worden van allerlei randzaken. Het heeft direct te maken met de leefomgeving en het voorkomen van overlast, maar ook met menswaardige huisvesting, loondumping en het ‘verdienmodel arbeidsmigrant’ waarbij winst over de rug van de gastarbeider boven alles lijkt te gaan.

 

De roep vanuit ondernemers dat men handen te kort komt en hierom arbeidsmigranten nodig heeft wordt luider en luider. Hoe is dat mogelijk wanneer er in Venlo ruim 2800 mensen gebruik moeten maken van de bijstand en bijna 2000 Venlonaren een WW-uitkering ontvangen?

Wat hebben werkgevers nodig om deze mensen in dienst te nemen? Wil men deze mensen niet? Heeft het te maken met arbeidsvoorwaarden, nul-uren-contracten, flex-contracten en het terugverdienen van betaald loon door arbeidsmigranten te huisvesten en de kosten daarvoor in te houden op het loon?

En waarom staan wij als gemeente aan de lat als het gaat om huisvesting? Wat krijgen wij ervoor terug; wel de lasten niet de lusten?

 

 

De SP is vóór menswaardige en fatsoenlijke huisvesting en werk voor iedereen. Maar ook voor onze jongeren die noodgedwongen steeds langer thuis moeten blijven wonen omdat een koophuis niet haalbaar is en er onvoldoende huurwoningen zijn.

 

We willen gemengde wijken, geen gettovorming. De SP wil gezonde bloeiende wijken. Hoe verhoudt zich dit met het huisvesten van honderden arbeidsmigranten hutjemutje op een plek? Hoe ga je dat handhaven en wie draait op voor de kosten daarvoor? Kun je die taak overlaten aan een huismeester, aan de slager die zijn eigen vlees keurt?

 

Foto: Voormalig klooster Bethanië in Venlo-Oost huisvest sinds enkele jaren ruim 200 arbeidsmigranten.

 

Het zijn de bedrijven die arbeidsmigranten aan het werk willen, het zijn de bedrijven die deze mensen hierheen halen en huisvesten. Dan is het ook aan hen om op te draaien voor de kosten hiervoor en niet dit over de heg van de samenleving gooien.

De gemeente is aan zet als het gaat om handhaving en controle. Bij overtreding een boete en is er geen verbetering, de stekker eruit.

 

Als SP horen we graag hoe de inwoners hierover denken, hebben zij ideeën hoe dan wel en hoe dan niet. Jammere was dat op die 2e maart weinig buurtbewoners de moeite namen om in gesprek te gaan. Mogelijk afgehaakt doordat een deel van de plannen voor de Drie Decembersingel in de ijskast zijn gezet, mogelijk omdat het vertrouwen om gehoord te worden een deuk heeft opgelopen.

Maar ook die opkomst is een signaal naar gemeente, politiek en bedrijfsleven om goed na te denken of het wel zo slim is om enerzijds zo veel arbeidsmigranten hierheen te halen en anderzijds om die dan hutjemutje op één plek te huisvesten…

 

Bekijk ook:

U bent hier